Premijer sa privrednicima 2016

Undefined
Fotografija: 
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Naslov: 
Premijer sa privrednicima 2016
Slika za album: 
Tip multimedije: 

Crnogorska privreda u 2014.

Undefined
Fotografija: 
Naslov: 
Crnogorska privreda u 2014.
Slika za album: 
Tip multimedije: 

Društveno odgovorno poslovanje

Montenegro
Fotografija: 
Naslov: 
Društveno odgovorno poslovanje
Slika za album: 
Tip multimedije: 

Radovanović – Chyzhykov: Jačati privrednu saradnju sa Ukrajinom

Sagovornici su saglasni u ocjeni da veoma dobre političke odnose Crne Gore i Ukrajine treba da prati intenziviranje privrednih relacija, a prostor za to se naročito prepoznaje u sektorima energetike, metalurgije, informacionih tehnologija, turizma i poljoprivrede. Radovanović je upoznao Chyzhykova sa investicionim projektima koji se realizuju ili su u planu u prioritetnim sektorima razvoja crnogorske ekonomije, a mogu biti interesantni ukrajinskim privrednicima.

Na sastanku je ocijenjeno da bi komore mogle doprinijeti jačanju ekonomske saradnje organizovanjem foruma privrednika dvije zemlje, kada to dozvoli pandemija Covid-19. Predstavnici Privredne komore Crne Gore i Trgovinsko-industrijske komore Ukrajine nastaviće da baštine kvalitetne partnerske veze, kako na bilateralnom nivou, tako i kroz aktivnosti u međunarodnim komorskim asocijacijama, zaključili su sagovornici.

Radovanović i Chyzhykov su članovi Upravnog odbora evropske asocijacije privrednih komora EUROCHAMBRES.

Sastanku je prisustvovala Nataliia Fiialka, otpravnik poslova u Ambasadi Ukrajine u Crnoj Gori.

Montenegro
Fotografije: 
Radovanović – Chyzhykov: Jačati privrednu saradnju sa Ukrajinom
Kratak opis: 

Generalni sekretar Privredne komore Crne Gore Pavle D. Radovanović razgovarao je 14. avgusta 2020. godine u Baru sa predsjednikom Trgovinske i industrijske komore Ukrajine Gennadiyem Chyzhykovim. Razmotrene su mogućnosti jačanja ekonomske saradnje dvije zemlje, te snaženja partnerstva poslovnih asocijacija.

Kategorija članka: 

Javni poziv za raspodjelu uvoznih preferencijalnih kvota definisanih SSP-om

Javni poziv za raspodjelu uvoznih preferencijalnih carinskih kvota za poljoprivredne proizvode prema potvrđenom zakonu o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore, s druge strane

I
Pozivaju se zainteresovana pravna lica registrovana za obavljanje spoljnotrgovinske djelatnosti (u daljem tekstu: uvoznik) da zahtjev za raspodjelu preostalih uvoznih preferencijalnih carinskih kvota za poljoprivredne proizvode prema potvrđenom Zakonu o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore, s druge strane, dostave od 14. avgusta 2020. godine do 12. septembra 2020. godine.
II

Proizvodi koji su predmet raspodjele kvota i količina kvota: Naziv proizvoda

Tarifna oznaka proizvoda

Količina

Pileće meso

02071190, 02071290, 02071310, 02071330, 02071360, 02071399, 02071410, 02071430, 02071450, 02071460, 02071499

55.81 t

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera

2202

164.826.31 l

Kvalitetno pjenušavo vino,

Vino od svježeg grožđa

220410

220421

656,45 hl

Montenegro
Kratak opis: 

Na osnovu člana 33 stav 7 Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 51/17), a u vezi sa članom 3 Pravilnika o postupku i uslovima za raspodjelu preferencijalnih carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 2/19), a po osnovu neiskorišćene kvote iz Javnog poziva za raspodjelu uvoznih preferencijalnih carinskih kvota za poljoprivredne proizvode prema potvrđenom zakonu o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore, s druge strane od 31. oktobra 2019. godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Javni poziv za raspodjelu uvoznih preferencijalnih kvota definisanih SSP-om
Vrijeme najave: 
Ponedeljak, Septembar 14, 2020 - 10:00

Komora učestvuje u četiri nova projekta

Dunavski transnacionalni program

Integrisani program izgradnje kapaciteta i obuke za organizacije podrške biznisu Dunavske regije za pristup inovativnim transnacionalnim vrijednostima - DanubePeerChains

Vodeći partner: Business Uper Austria

Privredna komora Crne Gore je pridruženi partner.

Vizija DanubePeerChains projekta je da osnaži tržište rada i organizacija za podršku poslovanju zajedno sa targetiranim malim i srednjim preduzećima u zajedničkoj izgradnji kapaciteta i kroz obuke kako bi ušli u inovativne transnacionalne vrijednosne lance, i tako dobili održivo priznanje na partnerskom nivou i time stvorili visoko kvalifikovane poslove u zemljama Dunava. Da bi se postigao ovaj sveobuhvatni cilj, perspektiva lanca vrijednosti “mora” da se suoči sa izazovima promjene paradigme u industrijskoj proizvodnji. Stoga, partnerstvo DanubePeerChains je posvećeno implementaciji sljedećih komponenti:

Izrada zajedničkih programa za izgradnju kapaciteta za lokalne organizacije koje pružaju podršku u poslovanju kako bi se integrisalo tržište rada i perspektive inovacija u poslovanju i transformisale postojeće usluge podrške u aktivnosti orijentisane na lanac vrijednosti u korist MSP;

Višestruke obuke lokalnih MSP iz ciljnih industrijskih sektora u ključnim oblastima kompetencija (tehnologije, upravljanje ljudskim resursima i razvoj poslovnog modela zasnovane na perspektivi lanca vrijednosti);

Pilotiranje integrisanog pristupa izgradnje kapaciteta DanubePeerChains za organizacije za podršku poslovanju i tržištu rada i implementacija pilot obuka za MSP u svim regionima  i definisanje zajedničkih projekata;

Izrada Regionalnih akcionih planova za održivu lančano orijentisanu transformaciju ključnih industrija i razvoj integrisanih usluga na tržištu rada i poslovne podrške.

Interreg Jadransko-jonski transnacionalni program - ADRION

Plavi pametni rast Jadransko-jonskog regiona - BLUEAIR

Vodeći partner: Naučno tehnološki park – Trst

Privredna komora Cren Gore je partner u ovom projektu. Drugi partner iz Cren Gore je Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, doke Ministarstvo ekonomije iam ulogu pridruženog partnera.

Projekt BLUEAIR ima za cilj unapređenje institucionalnog kapaciteta zemalja regiona ADRION-a i pomoć pri definisanju zajedničkog pristupa sprovođenju S3 politike plavog rasta na transnacionalnom/makroregionalnom nivou pomoću novog EDP modela, kao i korišćenje efikasnih izvještaja o predviđanju procesa kako bi se povećale konkurentske prednosti i mogućnosti tržišta u oblasti polavog rasta na području ADRION programa.

Glavne aktivnosti podrazmijevaju izgradnju kapaciteta javnih aktera o inovacijskim politikama, međusobnom učenju, razmjeni dobrih praksi i umrežavanju, analizu postojećih S3 koje podržavaju plavi rast u jadransko-jonskom području, definisanje S3 i akcionog plana za plavi rast na makroregionalnom nivou i identifikaciju zajedničkih tehnoloških oblasti za ulaganje u inovacije u oblasti plavog rasta.

Erasmus+

Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog sistema edukacije u visokom obrazovanju – DUALMON;

Koordinator projekta: Univerzitet u Novom Sadu

Privredna komora Crne Gore je partner u ovom projektu

U formalnom smislu nosilac projekta u Crnoj Gori je Univerzitet Crne Gore, dok je Ekonomski fakultet zadužen za suštinsko vođenje i realizaciju projekta.

Partneri u projektu su pored Komore i Ministarstvo prosvjete, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, dok će projekat biti pilotiran u okviru kompanija Voli Trade doo, Crnogorski Telekom AD Podgorica, Montenegro Stars Hotel Group, Roaming Networks d.o.o i Crnogorska plovidba AD. 

Uloga Komore u ovom projektu biće da promoviše ciljeve projekta i njegove rezultate svojim članicama, da učestvuje o kreiranju dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju, koristeći i anketiranje preduzeća na ovu temu, te pomogne realizaciju pilot studija na temu dualnog obrazovanja.

Erasmus+

Digitralno preduzetničko gnijezdo i industrija 4.0 u Crnoj Gori - Dig€Nest

Vodeći partner je Univerzitetom Donja Gorica

Privredna komora Crne je partner na projektu.

Prioritetne oblasti projekta su: poljoprivreda I održivi zdravstveni turizam, te njihova . Projekat je usmjeren ka razvoju Preduzetničkog gnijezda na UDG i Naučno-tehnološkog parka na UCG, kroz saradnju sa Centrima izvrsnosti (na UCG i UDG), unapređenju nastavnog procesa sa aspekta preduzetništva, digitalizacije i internacionalizacije, razvoju kapaciteta u oblasti Medicinske informatike kao ključnom segmentu podrške realizacije postavljenih ciljeva definisanih u Strategiji Pametne specijalizacije, a prije svega za Instituta za održive tehnologije u jugoistočnoj Evropi (sEEIIst).

Osnovni zadatak Komore na ovom projektu biće umrežavanje na nacionalnom nivou u prioritetnim oblastima ICT i poljoporivrede, širenje iskustava u dosadašnjem uvođenju i korišćenju digitalnih rješenja; učešće na treninzima koji će biti organizovani od strane EU partnera (s ciljem povećanja nivoa znanja predstavnika CG institucija o mogućnostima i potencijalima digitalizacije kao i o konkretnim rješenjima u oblastima poljoprivrede, medicine), pružanje konsultantskih usluga za ocjenu ideja o razvoju novih digitanih servisa (koji će timovi sastavljeni od studenata i profesora prezentovati), kao i konsultanstske usluge tokom razvoja novih digitalnih servisa u zdravstvu koje će implementirati novoosnovane kompanije u Preduzetničkom gnijezdu.

Montenegro
Fotografije: 
Komora učestvuje u četiri nova projekta
Komora učestvuje u četiri nova projekta
Komora učestvuje u četiri nova projekta
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore učestvovaće u realizaciji četiri novoodobrena projekta iz Dunavskog transnacionalnog programa, programa Adrion i Erasmus +, a u svojstvu partnera ili pridruženog partnera.

Kategorija članka: 

Javni poziv distributerima/instalaterima i izvođačima radova na primjeni mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima za učešće u programu "Energetski efikasan dom"

Naime, Ministarstvo ekonomije Crne Gore je obezbijedilo sredstva u iznosu od 200.000,00 € za finansiranje programa "Energetski efikasan dom", a u cilju obezbjeđivanja beskamatnih kredita za primjenu mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima.

Više informacija možete pronaći na linku: http://energetska-efikasnost.me/2020/08/javni-poziv-distributerima-instalaterima-i-gradjevinskim-kompanijama-za-ucesce-u-programu-energetski-efikasan-dom-2/

Kompanije zainteresovane za učešće u programu “Energetski efikasan dom” tendersku dokumentaciju mogu dobiti na zahtjev poslat na email:info@ee-me.org.

Ponuđač je dužan da u zahtjevu navede svoje kontakt podatke (naziv firme, ime lica za komunikaciju i kontakt mail i telefon) radi dalje komunikacije za potrebe ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda u okviru Javnog poziva je 04.09.2020. godine.

Montenegro
Kratak opis: 

Miinistarstvo ekonomije je objavilo Javni poziv distributerima/instalaterima i izvođačima radova na primjeni mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima za učešće u programu "Energetski efikasan dom".

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Javni poziv distributerima/instalaterima i izvođačima radova na primjeni mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima za učešće u programu "Energetski efikasan dom"
Javni poziv distributerima/instalaterima i izvođačima radova na primjeni mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima za učešće u programu "Energetski efikasan dom"
Vrijeme najave: 
Friday, Septembar 4, 2020 (All day)

Online The Fashion Fair

Montenegro
Kratak opis: 

Od strane Sajamske organizaije Artı Fuarcılık Org. Ltd. Şti, organizuje se “Online The Fashion Fair” gdje zainteresovana lica, uz besplatnu registraciju na adresi https://www.artifashionfair.com/, mogu posjetiti sajam, ostvariti online kontakt sa stotinama turskih proizvođača, vidjeti novu kolekciju, obaviti video pozive itd. počev od 27. jula 2020. godine. “Online The Fashion Fair” nije platforma za trgovinu na malo, već je u potpunosti namijenjena trgovini na veliko.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Ponedeljak, Avgust 17, 2020 (All day) to Saturday, Avgust 22, 2020 (All day)

Odboru turizma predstavljen Treći paket mjera podrške

Sjednicu, koja je održana online, vodio je predsjednik Odbora Ranko Jovović.

- Svjesni smo izazovne situacije u kojoj poslujemo, ali optimizam ne smije da nas napusti. Nadam se da dolaze bolja vremena za turizam i da ćemo ipak iskoristiti dio ove sezone – kazao je Jovović.

Državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizmai šef Operativnog tima za podršku turističkoj privredi Damir Davidović, predstavio je Treći paket ekonomskih mjera, za period do 2024. godine, vrijedan 1,22 milijarde eura, od čega pomoć turizmu iznosi 215 miliona. Na kratkoročne mjere, do 2022. godine, odnosi se 83 miliona eura.

Kratkoročne sanacione mjere, koje će biti efektivne u 2020. godini, iznose 51 miliona eura i ogledaju se u reprogramu kredita, povoljnim uslovima finansiranja uz subvencije kamata i subvencijama u cilju očuvanja radnih mjesta.

- Kamatna stopa će se u potpunosti subvencionirati za reprogramirani kredit. Prilikom reprograma, stopa koju dogovarate ne smije da bude veća nego što je kod osnovnog kredita. Ministarstvo će najkasnije naredne sedmice raspisati javni poziv gdje će moći da se prijavi cijela turistička privreda i sektor ugostiteljstva. Reprogram se odnosi na period od sredine marta – rekao je Davidović.

Predviđene su i subvencije za turoperatore (1,5 miliona eura) i registrovane izdavaoce privatnog smještaja (tri miliona eura), kroz programe i kriterijume koji će usvojiti Vlada, kao i smanjenje naknade za korišćenje morskog dobra (pet miliona eura).

- Fiskalni efekat kratkoročnih mjera u sektoru turizma zaključno sa 2022. godinom iznosiće 83,35 miliona eura – navodi Davidović.

Pored kratkoročnih socio ekonomskih mjera, treći paket sadrži i dugoročne mjere do 2024. godine. Dugoročne mjere se ogledaju u kreditima za završetak i izgradnju novih hotela, rekonstrukciju, adaptaciju, opremanje, kupovinu postojećih hotela, za unapređenje turističke infrastrukture i vanpansionske potrošnje i za podršku ugostiteljstvu zatim utvrđivanje kategorije "stalni sezonski radnik"  koji ostvaruje pravo na 60 odsto zarade za šest mjeseci kada ne radi, od čega će 50% subvencionisati država (osam miliona eura), a poslodavac 50% .

- Za završetak započetih investicija u hotelske kapacitete maksimalni iznos kredita je pet miliona eura, dok je isti maksimalni iznos opredijeljen i za izgradnju novih hotela, odnosno za rekonstrukciju, adaptaciju, opremanje, kupovinu postojecih hotela, za unapređenje turističke infrastrukture i vanpansionske potrošnje – rekao je predstavnik Ministarstva, dodajući da je za podršku ugostiteljstvu opredijeljen iznos do tri miliona eura kredita.

Među dugoročnim mjerama podrške investicionim, strateškim i razvojnim projektima su i one koje se odnose na izrada aplikativnog rješenja za prijavu boravka turista i praćenje turističkog prometa, uspostavljanje satelitskog obračuna efekata od turizma, mjerenje uticaja COVID-19 na turistička kretanja. Tu su i revidiranje modela razvoja marketinga i izrada strateških dokumenata za implementaciju novog koncepta razvoja turizma na polaznim osnovama: pametne specijalizacije, održivosti, inovacija, cirkularne ekonomije, smanjenja karbonskog uticaja, ravnomjernog regionalnog razvoja uz akcenat na zapošljavanje studenata, mladih i žena. Mjere podrške investicionim, strateškim i razvojnim projektima vrijedne su 131,7 miliona eura.

- Veličina crnogorskog tržišta, neophodnost rasta, potreba za diverzifikacijom ponude Mediterana, u naredne četiri godine traži od nas da pružimo dodatni kvalitet u skladu sa svjetskim trendovima usmjeren ka srednje i viskoplatežnim gostima. Prilikom diverzifikovanja ponude biće potrebno više kreativnosti i hrabrosti. Vjerujem da će to što su za ovu namjenu opredijeljena značajna sredstva dodatno motivisati crnogorsku turističku privredu – zaključio je Davidović.

Trećim paketom mjera predviđeno je sniženje stope PDV-a na 7% kod pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranlh pića sa dodatkom šećera i kafe, u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga. Namjera je da se time najpogođenijem dijelu privrede što prije pruži pomoć u cilju prevazilaženja negativnih posljedica, usljed nastalih vanrednih i nepredvidljivih okolnosti izazvanih epidemljom Covid-19. U predlogu izmjena i dopuna Zakona o PDV-u i usluge smještaja u turističkim apartmanima oporezuju se po sniženoj stopi, što do sada nije bio slučaj.

Nemanju Nikolića, UTIP “Crna Gora”, interesovalo je da li se subvencionisanje kamata odnosi i na kredite dobijene od Evropske banke, na šta je dobio odgovor predstavnika Ministarstva da će se to razmotriti. Striktno će se pratiti  korišćenje mjera podrške u turizmu i ugostiteljstvu, da bi se sredstva namjenski trošila.

Duško Milanović, Hotel “Lighthouse” pitao je da li subvencije obuhvataju turističko/ugostiteljske usluge poput keteringa i prevoza turista brodićima, te da li se odnose i na kredite koji su nedavno odobreni, što je Davidović potvrdio.

- Po podacima Centralne banke odobreno je 1500 kredita za podršku turizmu i ugostiteljstvu – rekao je Davidović.

Tomo Knežević, Lipska pećina, ocijenio je da podrška turističkim poslenicima neophodna u ovoj godini. Interesovala ga mogućnost oslobađanja od koncesione naknade. Odgovoreno je da lokalne samouprave treba da pruže doprinos rasterećenju privrednih subjekata u ovom izazovnom vremenu ne samo po pitanju koncesionih naknada već i zakupa terasa.

Janko Racković, Hotel “Cattaro” ukazao je na potrebu da se iz Budžeta više sredstava izdvoji za digitalni marketing crnogorske destinacije te pojača saradnja sa avio kompanijama, naročito low cost.

- Opredijelili smo najveća sredstva do sada za digitalni marketing i jačanje avio dostupnosti – odgovorio je Davidović.

Direktorica Nacionalne turističke organizacije Željka Radak Kukavičić, kazala je da je raspisan tender za digitalni marketing, vrijedan pola miliona eura, a otvaranje ponuda biće 13. avgusta.

- Uključili smo emitivno važna tržišta, a, pored regiona, tu su francusko, njemačko, poljsko, Velike Britanije. Sa kampanjom će se krenuti kada se stvore epidemiološki uslovi za to – navela je ona.

Radak Kukavičić kaže da je akcenat na svim segmentima ponude Crne Gore, te da će biti organizovane studijske posjete medija “skrivenim” odnosno manje poznatim predjelima naše zemlje. Fokus će, između ostalog, biti i na ekokatunima, te kampovima.

Davidović je pozvao seoska domaćinstva da se registruju za obavljanje turističke djelatnosti čime bi se obogatila ponuda naročito na sjeveru. Informisao Odbor da je Ministarstvo predložilo otvaranje granica za turiste iz Rusije, a konačnu odluku o tome će donijeti NKT.

Mirko Timotijević, MonteCasa, apelovao je na brže rješavanje zahtjeva privrede koji se tiču kredita kod IRF-a.

Janko Radunović, Credit Holiday, prezentovao je članovima Odbora njihov proizvod Digitalni turistički vaučer.

- Digitalni turistički vaučer izdaju hoteli ili drugi turistički objekti preko našeg WEB portala creditholiday.com. Odmah po izdavanju, digitalni turistički vaučeri su dostupni svim potrošačima na lokalnom, regionalnom i globalnom tržištu. Izdavanjem i prodajom digitalnog turističkog vaučera hoteli i drugi turistički objekti odmah dobijaju sredstva na svom računu i obavezuju se da u budućnosti imaocu vaučera omoguće rezervaciju i korišćenje turističkih usluga. Dakle, novi proizvod funkcionise na principu plati sada, rezerviši i odsjedni kasnije – pojasnio je on.

Digitalni turistički vaučeri sadrže popuste u zavisnosti od perioda upotrebe koje fleksibilno definišu izdavaoci tj. hoteli ili drugi turistički objekti. Na ovaj način ovim objektima je dostupan novi kanal prodaje koji im omogućava poboljšanje likvidnosti, direktnu komunikaciju u procesu rezervacije sa kupcem vaučera kao i smanjenje troškova. Potrošaču-turisti je dostupan uključeni popust, fleksibilnost rezervacije u periodima validnosti vaučera, kao i sigurnost u obeštećenju tj. povratu cjelokupnih sredstava u slučaju da vaučer ostane neiskorišćen.

Tomo Knežević pitao je da li Digitalni vaučeri obuhvataju privatni smještaj kao i atraktivna turistička mjesta, kao što su Nacionalni parkovi i Lipska pećina. Radunović je kazao da ovaj proizvod obuhvata isključivo smještajne kapacitete i usluge u njima, što ne znači da ubuduće neće biti proširen.

Željka Radak Kukavičić je istakla da se mora voditi računa koliko pojedini hoteli mogu emitovati vaučera, te da se predvide koraci zaštite korisnika u slučaju njihovog eventualnog bankrota. Radunović je naglasio da će se kontrolisati finansijska situacija pružalaca usluga, nakon čega će se zaključivati ugovori sa njima. U slučaju stečaja, korisnici vaučera imaju sva prava shodno zakonskoj regulativi.

Predsjednik Odbora Jovović izrazio je očekivanje da će privrednici prepoznati značaj Digitalnog vaučera za turizam i da će uskoro imati benefite zahvaljujući ovom proizvodu.

Montenegro
Fotografije: 
Odboru turizma predstavljen Treći paket mjera podrške
Odboru turizma predstavljen Treći paket mjera podrške
Odboru turizma predstavljen Treći paket mjera podrške
Kratak opis: 

Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva, na sjednici 30. jula 2020. godine, razmotrio je Treći paket ekonomskih mjera podrške građanima i privredi za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa, koji je prošle sedmice usvojila Vlada Crne Gore. Takođe je prezentovan novi proizvod Digitalni turistički vaučer.

Kategorija članka: 
Vijest pripada i organizaciji: 

Intelektualna svojina i inovativna rješenja u pomorskom sektoru

Događaj je bio tematski podijeljen na dvije sesije. Prva sesija je bila posvećena sektrorima: energije i zaštite životne sredine dok je druga bila posvećena: brodarstvu, kruzingu, nautici i logistici. Moderator događaja na obje sesije je bio  Predrag Janković iz konsultantske agencije Project Advisory Services.

Govornici na prvoj sesiji su bili: Sandra Perić, samostalna savjetnica u Sektoru za projekte Privredne komore Crne Gore i koordinatorka projekta ShipmenTT, Maja Škurić, sa Univerziteta Crne Gore, Slavica Pavlović, generalna direktorka Direktorata za ribarstvo, Aleksandar Joksimović, direktor Instituta za biologiju mora i Igor Gojnić, konsultant za zaštitu prava intelektualne svojine. Nakon predstavljanja osnovnih podataka o projektu ShipmenTT i njegovim ciljevima, na sesiji je govoreno o sljedećim temama: trendovi zagađenja vazduha sa brodova - statistika, izazovi i rješenja, crnogorski prioriteti u okviru plavog rasta, inovativna rješenja u cilju zaštite životne sredine u oblasti pomorstva i zaštita prava intelektualne svojine kao neodvojivi dio rada na inovacijama i transferu tehnologija. Učesnicima su zatim prikazani primjeri projektnih ideja koja imaju potencijala da se dalje razvijaju u konkretne proizvode ili usluge a koji se nalaze na projektnoj platformi - izlogu zelene mobilnosti (Green Sea Mobility Showroom). To je bila ilustracija poruke koju je Privredna komora Crne Gore željela da prenese malom i srednjem biznisu a to je da je Komora tu za njih, da projekti koje Komora sprovodi služe stvaranju kapaciteta i razvoju ovog sektora i da je zbog toga potrebno uključenje i saradnja privrede da bi se fondovi koji su nam na raspolaganju mogli optimalno iskoristiti.

Na drugoj sesiji su učestvovali:  Sandra Perić iz Privredne komore, Igor Gojnić, konsultant, Radmila Gagić, sa Pomorskog fakulteta u Kotoru, Petar Janković, konsultant iz konsultantske agencije Project Advisory Services i Nedžad Kapidani, pomoćnik direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.  Na ovoj sesiji riječ je bila o: savremenom pomorskom sektoru u Crnoj Gori, uticaju pomorske privrede na ekonomiju Crne Gore, mogućnostima povezivanja pomorskih subjekata, poslovanju pomorskih agencija, međunarodnom i nacionalnom zakonodavstvu u brodarstvu i jahtingu, inovacijama u brodarstvu (bespilotna plovila, novi materijali za gradnju plovila isl.), obuka pomorskih kadrova, inovacijama u službi povećanja sigurnosti na moru (senzorima nove generacije, dronovima za nadgledanje mora i priobalja i zaštiti prava intelektualne svojine koji su povezani sa svim inovativnim proizvodima i rješenjima).

Nakon ovog događaja uslijediće radionice i mentorski rad sa preduzećima iz ove oblasti sa ciljem da se preduzećima pruži podrška u artikulisanju njihovih inovativnih ideja, proizvoda i usluga, povezivanju sa kolegama i organizacijama iz zemlje i Jadransko-jonskog regiona i pronalaženju investitora za razvoj inovativnih usluga i proizvoda.

Montenegro
Fotografije: 
Kratak opis: 

U okviru aktivnosti na projektu “Jačanje intelektualne svojine i procesa transfera tehnologija u sektorima zelene mobilnosti (SHIPmEnTT)”, koji ima za cilj uspostavljanje ekosistema inovacija u oblasti plavog rasta i zelene mobilnosti u Jadransko-jonskom regionu (ADRION), Privredna komora Crne Gore je 29. jula 2020. organizovala online događaj na temu „Intelektualna svojina i inovativna rješenja u pomorskom sektoru kroz saradnju malih i srednjih preduzeća, naučnih i javnih institucija“. Namjera organizatora je bila da pruži uvod i okvir za povezivanje malih i srednjih preduzeća i organizacija u službi sektoru MSP, naučno-istraživačkih organizacija, velikih kompanija i javnog sektora, da podstakne njihovu saradnju i dovede do toga da neke poslovne inovativne ideje preduzeća budu razrađene uz pomoć naučno-istraživačkih organizacija i možda nađu svoj put do potencijalnih investitora. Jedan od načina bi bio da se te ideje predstave u izlogu zelene mobilnosti (Green Mobility Showroom) koji se nalazi na projektnoj platformi i pruža mogućnost za umrežavanje i saradnju u regionu.

Kategorija članka: 

Pages