Radionica - Finansiranje malih preduzeća

Ovaj događaj ima za cilj da poveća vidljivost šema finansiranja mikro, malih i srednjih preduzeća kroz podršku koje pruža EU u Crnoj Gori i pruži savjete o pristupu ovom vidu finansiranja.

Radionica se realizuje kao dio projekta "Unapređenje poslovnog ambijenta i konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori" (BeSME) kojim se podržava razvoj administrativnih kapaciteta i okvira kako bi se dalje unaprijedio poslovni ambijent u Crnoj Gori, i to kroz:

  1. Razvoj sveobuhvatnog strateškog i operativnog okvira za sprovođenje politike u cilju povećanja konkurentnosti i inovacija;
  2. Institucionalna, tehnička i administrativna izgradnja kapaciteta za sprovođenje politike za konkurentnost i inovacije;
  3. Jačanje konkurentnosti i inovativnih klastera (Udruženje malih i srednjih preduzeća) i poslovnih subjekata.

Projekat je sufinansiran od strane Evropske Unije i Crne Gore, a sprovodi ga Expertise France u saradnji sa Bpifrance i Business France.

REGISTRACIJA

Montenegro
Kratak opis: 

Kancelarija Expertise France u Podgorici, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, organizuje radionicu na temu “Finansiranje malih preduzeća – Finansijski instrumenti EU za pružanje podrške mikro, malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori“. Radionica će se održati u prostorijama EU info centra u srijedu 11. marta od 9h do 15h.

Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, Mart 11, 2020 - 09:00

Softversko rješenje za kompenzaciju potraživanja - prezentacija

Imajući u vidu da kašnjenje u plaćanju ili odloženo plaćanje potraživanja, uglavnom prema malim i srednjim preduzećima, stvara probleme u poslovanju, širi nesolventnost i u krajnjem rezultira njihovim bankrotom, izrađeno je softversko rješenje koje će anulirati negativne efekte ovakvog poslovanja. Odloženo plaćanje, iako rasprostranjen finansijski instrument, jednim dijelom sputava rast i razvoj manjih kompanija koje ovakvu vrstu finansijskog tereta  ne mogu da izdrže i predstavlja prijetnju njihovom opstanku. Stoga je izazov svake države stvaranje boljeg poslovnog ambijenta putem mjera koje povećavaju ekonomsku transparentnost poslovanja od kojih je jedna mogućnost kompenzacija pretraživanja. Sa tim ciljem, a u skladu sa mjerama propisanim Direktivom 2011/EU, razvijena je zaokružena softverska platforma – Tetris Core Technologies koja je usmjerena ka smanjenju međusobnog zaduživanja u ekonomiji.

Sa namjerom upoznavanja sa softverskim rješenjem pod nazivom Tetris Core Technologies, usmjerenim ka smanjenju nelikvidnosti u privredi, predstavnik kompanije TCT, Tomaž Skara, će održati prezentaciju gdje će predstaviti istraživanje, metodologiju i tehnologiju zainteresovanim subjektima sa ciljem sagledavanja konačnog interesa za implementaciju ponuđenog rješenja.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave na  LINK-u, najkasnije do ponedjeljka 17.02.2020. godine. Telefon za informacije je: 020 230 605.

Montenegro
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u utorak, 18. februara 2020. godine, sa početkom u 11:30 sati, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, organizuje prezentaciju: Softversko rješenje za kompenzaciju potraživanja.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Uto, Februar 18, 2020 - 11:30

Poslovni forum Crna Gora - Austrija

Na forumu će se predstaviti vodeća austrijska preduzeća iz oblasti projektovanja, trgovine i izvođenja radova u sektoru voda i otpadnih voda a nakon prezentacija, tokom B2B razgovora, biće omogućeno uspostavljanje direktnih kontakata potencijalnih partnera iz Crne Gore i Austrije.

U prilogu su program skupa i spisak austrijskih kompanija. Molimo Vas da popunjavanjem prijave na ovom LINK-u  potvrdite svoje učešće na skupu do utorka 25. februara.

Montenegro
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Kancelarijom za poslove privrede pri Ambasadi Republike Austrije, 2. marta 2020. (ponedjeljak) sa početkom u 12.30 h u sali 1 Privredne komore Crne Gore, ul. Novaka Miloševa 29/II, organizuju poslovni forum dvije zemlje iz oblasti komunalne privrede i vodoprivrede.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Ponedeljak, Mart 2, 2020 - 12:30

Sajam za medicinu, dijagnostiku, rehabilitaciju, laboratorije - Istanbul PRIJAVA

Sajam se održava od 19.03-21.03.2020 god. u Istanbulu.

Na sajmu će biti prezentirane inovacije iz sljedećih oblasti :

-Fizioterapija,rehabilitacija,ortopedska pomagala,proteze,vozila za invalide,ortopedska obuca

-Hirurška odjeća,sterilni špricevi i igle,sterilizaciona-dezinfekcijska i higijenska sredstva

-Endoskopski  i laparoskopski sistemi,medicinska i dijagnosticka oprema,sterilizatori,oftalmoloski uredjaji, aparati za dijalizu, laboratorijski uredjaji i sistemi,potrošni materijali, sistemi za hemijske otpade

-Bolnički kreveti i oprema, ambulante, transportna vozila, bolnički sistemi za grijanje i hladjenje itd.

Za više informacija o EXPOMED EURASIA  posjetite web stranu http://expomedistanbul.com/en/.

Organizator pokriva troškove  smještaja  sa doručkom za dvije noći ,ulazak na sajam  ,transfer  od hotela do sajma .Vi ćete biti  smješteni u elitnom  i renomiranom hotelu  sa 4 ili 5 zvezdica.Posjetilac sajma ima obavezu  da plati samo svoje putne troskove (avionsku kartu).

Krajnji rok za prijavu je  05.03.2020. god.

Montenegro
Kratak opis: 

Pozivamo Vas na 27. Internacionalni  Sajam  za medicinu, dijagnostiku, rehabilitaciju, laboratorije - EXPOMED EURASIA.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Thursday, Mart 5, 2020 - 10:00

Seminar: Kontrolisanje stresa na radnom mjestu i efektivno raspolaganje vremenom PRIJAVA

Pozivamo Vas da učestvujete na seminaru kojeg organizujemo u četvrtak 20. februara 2020. godine u 10 sati, odnosno, odredite polaznike koji će unaprijediti svoja znanja iz ove oblasti. Broj učesnika je ograničen. Troškovi seminara su pokriveni projektom. Agenda se nalazi u prilogu poziva.
Molimo da prisustvo seminaru potvrdite najkasnije do srijede, 19. februara 2020. godine, popunjavanjem LINK-a.

Montenegro
Kategorija najave: 
Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Thursday, Februar 20, 2020 - 10:00

Seminar: Određivanje ciljeva u funkciji unaprijeđenja poslovanja PRIJAVA

„Vizija je umijeće koje nam omogućava da vidimo nevidljivo.“ U današnjem dinamičnom poslovanju jako je važno definisati ciljeve, na pravilan način ih postaviti. Učesnici će imati priliku da nauče kako se definišu ciljevi, na koji način se prate ciljevi. Takođe, biće u prilici i da osvijeste šta ih pokreće i kako reagovati kada se ciljevi ne ostvaruju. Vještina razvoja vizije je od ključnog značaja, tako da će učesnici imati priliku da kroz primjere iz prakse stvaraju i motivišu sebe na kreiranje vizije. Pored kratkog teorijskog dijela, predviđeni su i praktični primjeri i alati, kao i niz jednostavnih interaktivnih vježbi, kako bi učesnici nakon programa zaista imali alat u rukama koji dalje razvija  njihov put.

 U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

 Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave, najkasnije do ponedeljka 9.3.2020. godine.

Telefon za informacije je: 020 230 605.

Undefined
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizuje seminar u srijedu, 11.3.2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Određivanje ciljeva u funkciji unaprijeđenja poslovanja“.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, Mart 11, 2020 - 10:00

Seminar: Prezentacione vještine PRIJAVA

Pod pojmom prezentacija podrazumijeva se svako izlaganje nekog sadržaja, pred manjom ili većom grupom. Zato je savladavanje vještina prezentovanja od izuzetno velikog značaja u savremenom poslovanju, bez obzira o kojoj se oblasti ili poziciji radi. Predviđeno je da seminar bude interaktivan, odnosno da polaznici tokom predavanja, posebno na kraju pojedinih segmenata, mogu da postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačem o izloženoj materiji, specifičnim situacijama i/ili problemima koje prepoznaju iz prakse ili iskustva. 

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave, najkasnije do ponedeljka 2.3.2020. godine.

Telefon za informacije je: 020 230 605.

Undefined
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizuje seminar u srijedu, 4.3.2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Prezentacione vještine“.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, Mart 4, 2020 - 10:00

Okrugli sto: Strategija cjeloživotnog preduzetničkog učenja 2020-2024 PRIJAVA

U toku su pripreme za raspisivanje Javnog poziva za sprovođenje javne rasprave za izradu nacrta Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024. godina. Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku, kao i organizovanjem okruglog stola. Shodno samoj proceduri Javni poziv je objavljen 27.1.2020. godine, na web stranici Ministarstva ekonomije (www.mek.gov.me), kao resornog ministarstva nadležnog za kreiranje samog strateškog dokumenta i portalu e-uprave, a u vrijeme njegovog trajanja biće organizovan i okrugli sto, kako bi se ispoštovala zakonska procedura od minimum 20 dana za dostavljanje eventualnih komentara i sugestija.

 Pozivamo Vas da date svoj doprinos u izradi strateškog dokumenta prisustvom okruglom stolu i učešćemu interaktivnoj diskusiji, a sve sa ciljem finalizacije samog dokumenta i njegovog slanja prema Vladi Crne Gore na konačno razmatranje i usvajanje.

 U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja.

 Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave, najkasnije do ponedeljka 10.2.2020. godine.

Telefon za informacije je: 020 230 605. 

Montenegro
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Crne Gore, organizuje okrugli sto u srijedu, 12.2.2020. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: Strategija cjeloživotnog preduzetničkog učenja 2020-2024.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, Februar 12, 2020 - 12:00

Seminar - Liderske vještine - lider se stvara PRIJAVA

„Liderstvo je staro koliko i zemlja. Jedino se stilovi mijenjaju da bi se prilagodili okolnostima.“ Tokom seminara učesnici će biti u prilici da sagledaju upravo razvoj i proces lidera u različitim okolnostima. Imaće priliku da shvate da se i lider stvara, koje su to liderske navike, koje vještine je poželjno da razvija lider kako bi unaprijedio sebe. Takođe, važno je osvijestiti ko je lider novog doba. Pored kratkog teorijskog dijela, predviđeni su i praktični primjeri i alati, kao i niz jednostavnih interaktivnih vježbi, kako bi učesnici nakon programa osvijestili koliko je moguće naučiti da se prilagođavamo okolnostima i da je moguće procesno razvijati i stvarati lidera u nama samima.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

 Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave, najkasnije do utorka 07.02.2020. godine

Telefon za informacije je: 020 230 605.

Montenegro
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizuje seminar u utorak, 11.2.2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Liderske vještine - lider se stvara“.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Uto, Februar 11, 2020 - 10:00

Seminar: Efikasno vođenje sastanaka PRIJAVA

Koja je svrha? Koji su ciljevi? Ko učestvuje? Šta će mi trebati? Koji nam je dnevni red? To su samo neka od mnogobrojnih pitanja koje zaposleni na svim nivoima treba da se zapitaju prije ulaska na sastanak. Kalendar vam je pun, a čini vam se da vam svi ti sastanci ne pomažu u napretku. Svaki minut proveden u besmislenom sastanku je izgubljeno vrijeme za individualni rad, koji je podjednako važan za kreativnost i efikasnost. Da pojasnimo, sastanci su neophodni za omogućavanje saradnje, kreativnosti i inovacije.

Oni često njeguju odnose i osiguravaju pravilnu razmjenu informacija. Oni mogu da pruže opipljivu korist. Istraživanje pokazuje da su sastanci postali duži i češći tokom poslednjih 50 godina, do toga da rukovodioci provode u njima prosječno 23 sata nedeljno, dok je 60-tih to bilo oko 10 sati. Problemi nastaju kada imate nerealne i nejasne agende i planove, kada razgovori nemaju poentu, kada su prisutni isključeni ili na telefonu i kada učesnici ne shvataju zašto su tu. Kad završite možda čak i pomislite - kakvo gubljenje vremena. Međutim, kada uložite malo energije u pripremanje, kako sebe tako i učesnika za sastanak, možete uspjeti u tome da ostanete skoncentrisani tokom sastanka, da riješite probleme, da lakše steknete konsenzus i da je svaka osoba nakon završetka sastanka spremna da preduzme akciju. Seminar vam može pomoći da se riješite problema u vođenjima sastanaka, kako bi ste u budućnosti mogli da koristite vaše, i vrijeme vaših kolega, na efikasniji način.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave, najkasnije do ponedeljka 17.2.2020. godine.

Telefon za informacije je: 020 230 605.

Montenegro
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizuje seminar u srijedu, 19.2.2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Efikasno vođenje sastanaka“.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, Februar 19, 2020 - 10:00

Pages