Potpisan Sporazum o saradnji sa Upravom za statistiku

Svrha Sporazuma je razvijanje saradnje u cilju jačanja privrednog sistema, predlaganja mjera razvojne i tekuće ekonomske politike i rješavanja drugih pitanja od značaja za potpisnice.

Predmet saradnje odnosi se na unapređenje poslovnog ambijenta, međusobnu razmjenu informacija i podataka, sprovođenje zajedničkih istraživanja, organizovanje i učešće na seminarima, edukativnim kursevima, okruglim stolovima i drugim stručnim skupovima i druge oblike saradnje od zajedničkog interesa.

Predsjednik Komore Vlastimir Golubović istakao je otvorenost za saradnju najstarije poslovne asocijacije sa svim državnim institucijama.

- Računajte da je Komora uvijek spremna da maksimalno pomogne Upravi za statistiku, što je u međusobnom, a prevashodno u interesu privrede – saopštio je Golubović.

Direktorica Uprave za statistiku dr Gordana Radojević istakla je veoma kvalitetnu saradnju sa Privrednom komorom, između ostalog u Savjetu statističkog sistema i Radnoj grupi za pregovoračko poglavlje 18 – Statistika.

- Memorandum koji danas potpisujemo dodatno će osnažiti saradnju naše dvije institucije, a sve u cilju daljeg razvoja zvanične statistike i unapređenja poslovnog ambijenta. Privredna komora je jedan od najprofesionalnijih korisnika podataka Uprave za statistiku – rekla je Radojević.

U cilju promocije aktivnosti Uprave za statistiku i važnosti njenih usluga za privredni ambijent, dogovoreno je da predstavnici ove institucije o tome govore na predstojećim sjednicama odbora udruženja Komore.

U radu sastanka učestvovale su i potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović i direktorica Sektora za analize i istraživanja dr Nina Drakić.

Montenegro
Fotografije: 
Potpisan Sporazum o saradnji sa Upravom za statistiku
Potpisan Sporazum o saradnji sa Upravom za statistiku
Potpisan Sporazum o saradnji sa Upravom za statistiku
Kratak opis: 

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović i direktorica Uprave za statistiku dr Gordana Radojević potpisali su 1. novembra 2019. godine Sporazum o saradnji dvije institucije.

Kategorija članka: 

Profesionalni pristup obavezama u savremenom poslovanju

Savremeno poslovanje karakteriše sve veća konkurencija na tržištu u svim sferama rada, odnosno u svim djelatnostima. Profesionalan pristup izvršavanja zadataka, iziskuje primjenu kompetencija koje podrazumijevaju preciznost, inovativnost i fleksibilnost, a sve u cilju ispunjavanja radnih obaveza u skladu sa savremenim standardima poslovanja.

Tokom seminara učesnici će biti u prilici da sagledaju razvoj i proces profesionalnog pristupa u savremenom poslovanju iz tri ugla, a to su: stvaranje organizacione kulture i prihvatanje promjena kao prvi, liderski pristup kao drugi ugao posmatranja i treći ugao posmatranja jeste upravljanje sobom kroz pristup obavezama i kanalisanje stresa. Takođe, radiće se na vještinama neophodnim za unaprijeđenje kompetencija zaposlenih. Pored kratkog teorijskog dijela, predviđeni su i praktični primjeri, kao i niz interaktivnih vježbi.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće na seminaru, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja.

Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave najkasnije do petka 1.11. 2019. godine. Telefon za informacije je: 020 230 605.

Montenegro
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, u utorak 05. 11. 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Profesionalni pristup obavezama u savremenom poslovanju“.

Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Uto, Novembar 5, 2019 - 10:00

Sajam automatizacije, obrade metala i obrade lima - Bursa

Organizator pokriva troškove smještaja sa doručkom za 2 noći, ulazak na sajam, transfer od hotela do sajma  i transfer od aerodroma do hotela u Bursi. Avionska karta je trošak zainteresovanog privrednika. Sajam omogućava privrednicima razmjenu iskustva i novih pristupa u oblasti metalske industrije.

Na sajmu ćete imati priliku da vidite:

-Mašine za obradu metala, rezanje metala, sisteme za automatizaciju, kontrolu i mjerenje kvaliteta, hidraulični i pneumatski sistemi, zavarivanje, bušilice.

-Proizvodnja električne energije, rasvjeta, oprema za elektronsko ispitivanje itd.

Sajam  mogu  da posjete dva predstavnika jedne kompanije.

Rok za prijave je do 14 novembra 2019.

Montenegro
Kratak opis: 

Internacionalni  Sajam automatizacije- BUMA TECH AUTOMATION FAIR, Internacionalni  Sajam obrade metala- BURSA METAL PROCESSING TECHNOLOGIES FAIR i sajam obrade lima- BURSA SHEET METAL PROCESSING TECHNOLOGIES FAIR održaće se od 28.11-01.12.2019 god. u Bursi, Turska. 

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Thursday, Novembar 14, 2019 (All day)

Eureka

Undefined
Banner: 
Kategorija banera: 

RENEXPO - Obnovljivi izvori energije - Zaštita životne sredine - Upravljanje otpadnim vodama

Očekuje se da ovaj događaj bude važno regionalno mjesto poslovnog okupljanja investitora, donosilaca odluka, domaćih i inostranih stručnjaka u oblasti obnovljive energije, energetske efikasnosti, upravljanja vodama, ekologije i ekonomije.

Istaknuti sajamsko - konferencijski događaj omogućiće učesnicima modernu i efikasnu promociju, kao i brojne susrete, razmijenu znanja i iskustava sa više od 1200 stručnjaka iz navedenih oblasti  i više od 60 izlagača  iz 15 zemalja.

U okviru Sajma biće organizovani okrugli stolovi, radionice, B2B sastanci, predstavljena tržišna dostignuća i najnovija tehnološka rješenja u oblastima: hidroenergija, vjetroenergija, biomasa, solarna energija, energetska efikasnost, održivo upravljanje vodama, efikasnost vode i tretman otpadnih voda.

Evropska mreža preduzetništva (EEN) iz Sjeverne Makedonije i REECO d.o.o. u koorganizaciji sa partnerima Evropske poduzetničke mreže – EEN organizuju u sklopu ovog događaja B2B susrete  “Match 4 Energy Waste Water” koji će se održati, u okviru Sajma, 4.decembra s početkom u 10 časova u hotelu Aleksandar Palace.

Zvanični jezik B2B sastanaka je engleski.

Krajnji rok za prijavu je 22.novembar.

Sve informacije o B2B susretima, uključujući registraciju, on-line dogovaranje sastanaka, dostupne su na zvaničnoj web stranici:  http://match4energywastewater.talkb2b.net/

Više informacija o samom Sajmu možete naći na web stranici:

https://www.renexpo-nmk.com/en/exhibitors/water-energy-brokerage/

Kontakt u Privrednoj komori Crne Gore je Jelena Adžić, e-mail: jadzic@pkcg.org, tel: +382 20 230 544, mob: +382 68 820 032

Montenegro
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, kao partner MIR Fondacije i EEN Sjeverne Makedonije poziva Vas na Prvi Međunarodni sajam i konferenciju na temu: “Obnovljivi izvori energije - Zaštita životne sredine-Upravljanje otpadnim vodama - RENEXPO”, koji će se održati u hotelu Aleksandar Palace, u Skoplju, 3. i 4. decembra 2019.

Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Friday, Novembar 22, 2019 - 19:00

Pozitivni trendovi u agraru

Sjednicu je vodio dr Milutin Đuranović, a u radu su, pored članova učestvovali Darko Konjević, generalni direktor Direktorata za ruralni razvoj i Slavica Pavlović, direktorica Direktorata za ribarstvo.

Informaciju o privrednim kretanjima u agraru prezentovala je Lidija Rmuš, sekretarka Odbora. Tokom osam mjeseci ove godine otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva iznosili su 23,4 miliona eura i na nivou su iz istog perioda 2018. Do avgusta je otkupljeno je 16,1 miliona litara mlijeka, što je manje za 3,4%. Ipak je povećana je proizvodnja svih prerađevina od mlijeka, što pozitivno utiče na bolje ostvarenje finansijskih rezultata ovog sektora.

Rast proizvodnje i plasmana

Prema MONSTAT-u proizvodnja prehrambenih proizvoda za osam mjeseci povećana je 4,6 %, a pića 8,9%. Pozitivne trendove u ovoj godini potenciraju i proizvođači hrane koji ukazuju na to da je ostvaren rast proizvodnje i plasmana u skoro svim oblastima proizvodnje.

- Porast proizvodnje i povećani plasman proizvoda u turističkoj sezoni je rezultat bolje povezanosti hotelijera sa domaćim proizvođačima hrane, a dijelom je i rezultat realizacije projekata "Kupujmo Domaće" i "Domaći Ukusi". Turistička ponuda sve više uključuje i tradicionalnu gastro ponudu Crne Gore prilikom prezentacija naše zemlje - rekla je Lidija Rmuš.

Najveći problem sa kojima se suočava agrar je nedovoljna konkurentnost proizvoda. Zato je cilj proizvođača hrane povećanje obima proizvodnje i konkurentnosti proizvoda koja može omogućiti bolji plasman domaćih proizvoda za šta potrebno otkloniti i biznis barijere sa kojima se suočavaju u poslovanju.

Govoreno je i o investicijama u poljoprivredi koje su završene u tekućoj godini. - Preduzeće „Naše voće” je zasnovalo plantažu jabuka na 15 ha u nikšićkoj Župi, a u planu je podizanje plantaže trešanja od pet hektara i novi zasadi jabuka na površini od 15 ha, kao i izgradnja pogona za proizvodnju sokova. Ova proizvodnja će u značajnoj mjeri uitcati na supstituciju uvoza jabuka. U preduzeću "Zrnožit" radi se fabrika za preradu, kapaciteta oko 60.000 pršuta, u završnoj fazi je izgradnja nove klanice u Mesoprometu kao i fabrike za preradu mesa - navela je Rmuš.

Dodala je da je značajno je što je Fabrika vode "Bjelasica Rada" ponovo počela proizvodnju, a u Šavniku je, u okviru preduzeća "Eko-per Diva", počeo novi pogon za flaširanje vode. Puštena je u funkciju i nova hladnjača u Plantažama kapaciteta 600 tona .

Za prvih osam mjeseci uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda imao je vrijednost 391milion eura, a izvoz je iznosio 28,2 miliona pa je pokrvenost uvoza izvozom bila 7,2%. Uvoz je u odnosu na isti period prethodne godine veći za 6,4%, a izvoz je manji za 6%. Deficit je iznosio oko 363 miliona.

Riječ privrednika

O uvozu i izvozu poljoprivredenih proizvoda govorio je i predsjednik Odbora Milutin Đuranović.

- Pad pokrivenosti uvoza izvozom zabrinjava jer nije beznačajan pa u narednom periodu moramo raditi na još snažnijem jačanju konkurentnosti - rekao je predsjednik Odbora.

Na istu temu govorio je Branko Pejović, kompanija "Zrnožit".

- Povećali smo vrijednost proizvodnje 500 miliona i proizvodi agrara plasirani su kroz turizam, dakle oni su izvezeni, tako da taj podatak, kod izračunavanja deficita, moramo uzeti u obzir - naveo je Pejović.

Članica Odbora Amela Višnjić, "Višnjić komerc", ukaazala je na problem izuzetno visokog uvoza jaja koja se prodaju kao domaća, što privrednicima stvara ne male probleme.

Boris Čović, "Bonesa" založio se za veća ulaganja u tehnologiju jer se radi o skupim proizvodima, a ukazao je i na neophodnost ukidanja protekcionizma u svim privrednim granama.

Potrebno je da se mnogo aktivnije bavimo većom prodajom domaćih voda u trgovinama i hotelima smatra Nikola Milošević iz kompanije "Eko-per Diva".

- Moramo se izboriti da makar 50 odsto voda u trgovinama budu domaće što bi našu proizvodnju povećalo za 20 odsto - saopštio je on.

Dodao je da se sada u trgovinama prodaje 70 odsto voda iz uvoza, a samo 30 odsto naših.

Rješenje ovog problema Boris Rašković, kompanija "Water group", koja proizvodi vode "Rada" i "Suza", vidi u iskustvima i praksi iz okruženja.

- Neophodno je da se ugledamo na okruženje i načine na koje oni izvoze proizvode i čuvaju domaću proizvodnju- rekao je Rašković.

Na sličnom fonu govorio je i Boban Babić iz "Crnagoracoop NB".

Problem otkupa ljekovitog bilja i šumskih plodova akcentovao je Božo Bulatović, kompanija "Interfood 35" ukazujući na nedopustivu situaciju u ovoj oblasti.

- Kod nas svako može da vrši otkup, iako ne posjeduje uslove za ovaj posao, što je neprihvatljivo. Zato se moraju precizno utvrditi kriterijumi ko može da bude u ovom biznisu - naveo je Bulatović.

Takođe je rekao da on finalizuje proizvodnju ljekobilja i šumskih plodova i cjelokupnu izvozi u Francusku, Španiju i Austriju. Bulatović godišnje izvozi proizvode u vrijednosti četiri miliona eura.

Za bolji poslovni ambijent

Radi eliminisanja ograničenja sa kojima se privrednici suočavaju u poslovanju neophodno je raditi na izmjeni više normativnih akata koji regulišu njihovo poslovanje. To su: Zakon o Privrednim društvima, Zakonu o radu, Zakon o akcizama, Zakon o porezu na dodatu vrijednost, Zakon o naplati potraživanja, Zakon o fiskalizaciji, Zakon o kafi i drugi.

Treba nastaviti sa realizacijom nacionalne kampanje kupovine domaćih proizvoda sa ciljem jačanja svijesti naših potrošača kao i radi stvaranja ambijenta za bolje pozicioniranje crnogorskih proizvoda što će direktno doprinijeti smanjenju uvoza. Takođe, prilikom izrade Agrobudžeta treba, kroz subvencije, sačuvati mljekarski sektor koji je suočen sa veoma jakom konkurencijom iz regiona.

IPARD –II javni poziv za preradu

Sredstva iz IPARD programa namijenjena su jačanju kapaciteta poljoprivrednog sektora, njegove konkurentnosti i usklađivanju sa pravilima, standardima i praksama Evropske unije.

- Tokom 2018. godine raspisana su dva javna poziva iz IPARD-a- za investicije u poljoprivredna gazdinstva i u prerađivačke kapacitete čija je relizacija u toku. Kroz prvi IPARD za podršku poljoprivrednim gazdinstvima do kraja jula potpisan je 221 ugovor vrijednosti 13,5 miliona eura. U preradi je potpisano 20 ugovora u vrijednosti od 11,9 miliona. Realizacijom investicija u prerađivačke kapacitete osiguraće se 766 postojećih radnih mjesta, otvoriće se oko 80 novih i obezbijediti sigurnost plasmana za oko 7.000 kooperanata. - rekao je Darko Konjević.

Početkom septembra tekuće godine raspisan je II javni poziv iz IPARD-a za investicije u prerađivačke kapacitete.

- Sada je domaćim prerađivačima na raspolaganju novih 15,6 miliona eura bespovratne podrške za investicije kojima će unaprijediti proizvodnju. Podržaće se sektori prerade mlijeka, mesa, voća i povrća, maslina, ribe i akvakulture, kao i proizvodnje vina - rekao je on.

Javni poziv je otvoren do 4. novembra ove godine. Konjević je najavio da će ovaj rok biti produžen, zbog interesovanja prvrednika, a da će se krajem ove 2019. raspisati i drugi javni poziv za investicije u poljoprivredi. Takođe je obavijestio da će u idućoj godini biti raspisan i treći i to za preradu.

Zaustaviti zagađivanje voda i pomor ribe

Slavica Pavlović je navela da je, nakon učestalih slučajeva pomora ribe u našim rijekama, koji su nastali kao posljedica ispuštanja različitih otpadnih voda, stanje na vodotocima toliko alarmantno da, ukoliko ne krenemo sa sistematskim, a na zakonu zasnovanim rješavanjem ovih problema, zagađivanje voda i pomora ribe, u godinama pred nama, može biće sve češće.

- Značajna aktivnost koja se mora preduzimati u narednom periodu u cilju smanjenja zagađivanja ribolovnih voda jeste i podizanje svijesti građana Crne Gore, a posebno privrednih subjekata o posljedicama koje po živi svijet ima nesavjesno ispuštanje otpadnih voda i odlaganje svih vrsta otpada. Takođe, neophodno je sve kompanije upoznati s mogućnostima koji pružaju različiti programi i fondovi podrške (IPARD i sl.), a koji se mogu iskoristiti za rješavanje pitanja izgradnje postrojenja i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda kako bi se zadovoljio propisani kvalitet i granične vrijednosti emisija otpadnih voda - rekla je Pavlović.

Primjera radi, kroz realizaciju javnog poziva za IPARD, koji je u toku, predviđeno je dodatnih 10 odsto granta za ove investicije pa on sada iznosi 60 odsto. U planu je da se u IRF-u formira posebna kreditna linija za ovu namjenu. Prije svega, država treba da obezbijedi sve neophodne pretpostavke za nesmetanu izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda da se ni na jedan način ne bi blokirali privredni subjekti koji namjeravaju da svoju djelatnost obavljaju u skladu sa zahtjevnim standardima zaštite životne sredine.

Predloženo je formiranje radne grupe sa suzbijanje degradacije ribolovnih voda nastalih ispuštanjem štetnog otpada, čiji će članovi biti predstavnici relevantnih institucija, među kojima je i Privredna komora Crne Gore.

Na kraju sjednice Odbora, Mitar Bajčeta, savjetnik predsjednika Komore, informisao je da su u toku pregovori sa Organizacijom za ostvarivanje reprografskih prava radi utvrđivanja tarifa koje bi plaćali privrednici prilikom korišćenja autorskih prava.

Montenegro
Fotografije: 
Pozitivni trendovi u agraru
Pozitivni trendovi u agraru
Pozitivni trendovi u agraru
Kratak opis: 

Na sjednici Odbora udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Crne Gore održanoj 18. oktobra 2019. godine razmatrani su Informacija o privrednim kretanjima u agraru za period januar-septembar 2019. godine, IPARD - II javni poziv za preradu, Informacija o degradaciji ribolovnih voda nastalih ispuštanjem otpada i Program rada Odbora udruženja sa akcionim planom.

Kategorija članka: 

Seminar: Vještine liderske komunikacije – PRIJAVA

Komunikacijske vještine određuju odnos dvoje ljudi, istog ranga, a naročito situacije koje susrećemo u poslovnom svijetu – rukovodioca i zaposlenog. Sa nekim ljudima odlično komuniciramo i spremni su prihvatiti naše ideje, ili bar razumijeti, a sa druge strane sa nekima nikako ne nalazimo „zajednički jezik”. Ako se to dešava u poslovnom okruženju, nećemo moći motivisati zaposlene, a naročito nijesmo u stanju izvući maksimumu iz naše saradnje i ostvariti vrhunske rezultate. Nigdje ne učimo komunikaciju, „donosimo” je od kuće, iz porodice, iz društva, a i vaspitavani smo da se borimo za istinu, dokazivanje ko je u pravu, a ko nije. Sve to pogoršava međuljudske odnose u kompanijama, i onda ljudi i napuštaju kompanije. U perspektivi sve većeg problema sa „radnom snagom” neophodno je na najviši stepen podići komunikaciju, jer je ona osnovni izvor motivacije zaposlenih.

Na predavanju će direktor Elite Academy Balkans Milorad Pavićević, sa saradnicima Lekom Dedivanović i Milicom Perović predstaviti najbitnije elemente vrhunske liderske komunikacije.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i prijavite učešće, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave, najkasnije do utorka 22.10.2019. godine.

Telefon za informacije je: 020 230 605.

Montenegro
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Elite Academy Balkans, u četvrtak 24.10.2019. godine, sa početkom u 11:00 časova, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu Vještine liderske komunikacije.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Thursday, Oktobar 24, 2019 - 11:00

BeSME radionica: Fokus na perspektivama izvan granica – podrška EU za mala i srednja preduzeća

Prva sesija posvećena je prezentaciji programa Horizont 2020, programa finansiranja EU za istraživanje i inovacije. Kao niz operativnih alata, H2020 vam pomaže da ostvarite globalnu konkurentnost u domenu izvrsnosti, industrijskog liderstva i rješavanja društvenih izazova. Isto tako, predstavljamo glavne inovacije koje će karakterisati EIC akcelerator. U okviru naredne važne sesije, razgovara se o Evropskoj mreži preduzetništva (EEN), kao alatu koji vam može pomoći da inovirate i rastete na međunarodnoj skali, uz razmjenu dobrih praksi.

U prilogu ovom dokumentu nalazi se dnevni red s opisom radionice. Događaj će se održati na engleskom, uz obezbijeđeno prevođenje na crnogorski jezik.

Registracija je obavezna putem adrese https://www.eventbrite.com/e/eu-funding-een-focus-on-looking-beyond-boundaries-registration-75990548777.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja, molimo kontaktirajte nas na: eu-montenegro.project@expertisefrance.fr / +382 69 210 096.

Undefined
Kratak opis: 

U ime Evropske komisije, projekat BeSME ima zadovoljstvo da vas pozove da uzmete učešća na radionici pod nazivom „Fokus na perspektivama izvan granica – podrška EU za mala i srednja preduzeća“ koja će se održati u Tehnopolisu, Radoja Dakića bb, 81400 Nikšić, u srijedu, 30. oktobra 2019. godine u 08.00 časova

Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, Oktobar 30, 2019 - 08:00

Konferencija o ekonomiji Montenegro 2019

Konferencija o ekonomiji Montenegro 2019, koja će se održatu 24. i 25. oktobra o.g. u hotelu Splendid, u Budvi, pokušaće da, u okviru glavne teme Sinergija – ključ uspjeha Regiona”, razmotri pitanja važna za ekonomsku budućnost ovih prostora.

Konferenciju će otvoriti predsjednik Vlade Crne Gore, gospodin Duško Marković, a učešće na panelima uzeće potpredsjednici vlada i ministri zemalja Regiona, privrednici, predstavnici akademske zajednice i drugi.

Pozivamo Vas da budete učesnik ovog velikog regionalnog skupa, i molimo Vas da svoje učešće potvrdite, najkasnije do 20. oktobra, popunjavanjem prijavnog formulara.

Montenegro
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore od 2010. godine organizuje devetu Konferenciju o ekonomiji, koja  je prepoznata kao izuzetno važan ekonomski događaj u Regionu, kako sa aspekta aktuelnosti tema koje pokreće sa govornicima na najvišem nivou, tako i mogućnosti poslovnog povezivanja, kao dodatne vrijednosti.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Konferencija o ekonomiji Montenegro 2019
Vrijeme najave: 
Thursday, Oktobar 24, 2019 (All day) to Friday, Oktobar 25, 2019 (All day)

Regionalna konferencija ženskog preduzetništva - U korak sa novim vremenom

Tema konferencije je žensko preduzetništvo u procesu pristupanja Evropskoj uniji, te razmjena pozitivnih praksi i iskustava u regionu. Ova aktivnost predstavlja mjeru iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2022.

Pored predstavnika državnih institucija, učesnici konferencije biće i predstavnici iz Kancelarije za evropske integracije, zajednice opština i Investiciono-razvojnog fonda. Tokom trećeg panela privrednice iz Crne Gore i regije predstaviće svoje poslovanje i na koji način su koristile dostupne programe podrške. Tokom poslednje panela, predstavnice iz udruženja poslovnih žena iz regiona predstavniće svoje aktivnosti koje su najčešće fokusirane na okupljanje, umrežavanje, razmjenu iskustva žena preduzetnica kao i da postaknu ideje koje čekaju realizaciju u preduzetništvu.

Molimo Vas, ukoliko ste zainteresovani za učešće na navedenom skupu, da svoju prijavu na pošaljete na e-mail djovana.djokaj@mmp.gov.me ili na telefon + 382 69 254 441, najkasnije do 21.oktobra 2019.godine.

Montenegro
Kratak opis: 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore organizuje regionalnu konferenciju “U korak sa novim vremenom”. Konferencija će se održati u Privrednoj komori Crne Gore, u utorak, 22. oktobra 2019. godine

Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Uto, Oktobar 22, 2019 - 10:00

Pages