You are here

Nosioci sertifikata

Privredna Komora Crne Gore sa zadovoljstvom predstavlja privredna društva koja su nosioci elektronskog sertifikata Excellent SME Montenegro: