You are here

O Crnoj Gori

Crna Gora je po mnogo čemu zanimljiv i jedinstven dio zemaljske kugle. Vjekovima kao država traje na vjetrovitim prostorima Balkanskog poluostrva. Po svojoj geografskoj cjelini puna je nevjerovatnih kontrasta. Dvije najudaljenije tačke spaja svega 190 kilometara vazdušne linije, a između tog prostora kao da su se sreli sjeverni pol i ekvator. Otuda je Crna Gora i primorska i kontinentalna, ali i planinska zemlja. Ima 40 jezera, a njene rijeke ostale su najčistije u Evropi.

Skoro 80% teritorije Crne Gore čine šume, pašnjaci i livade. Ovdje rastu 2883 biljne vrste i podvrste ili na svega 0,14% kontinenta, koliko zauzima teritorija Crne Gore zastupljena je gotovo četvrtina biljnog svijeta Evrope. Pet nacionalnih parkova i brojni zakonom zaštićeni objekti prirode pokrivaju trećinu Crne Gore i štite izuzetno bogat i raznovrstan biljni i životinjski svijet, sa nekim vrstama i primjercima koji se mogu naći samo ovdje. Crna Gora je zemlja prirodnih rariteta. U njoj je jedna od dvije evropske prašume, najjužniji fjord na svijetu, najveće jezero na Balkanu, rijeka sa najdubljim kanjonom u Evropi i drugim u svijetu.

jordan Sneakers | SUPREME , Fullress , スニーカー発売日 抽選情報 ニュースを掲載!ナイキ ジョーダン ダンク シュプリーム SUPREME 等のファッション情報を配信! - パート 5