You are here

Seminar - Poslovne i komunikacione vještine

30/03/2018

Privredna komora Crne Gore je, u saradnji sa bonitetnom kućom COFACE, 30. marta 2018. godine organizovala seminar na temu „Poslovne i komunikacione vještine”.

Nastojeći da poslovanje što kvalitetnije stave u službu razvoja preduzetništva i unapređenja poslovanja, većina preduzeća posebnu pažnju poklanja tržišnim komunikacijama, aktuelnim komunikacionim trendovima i profesionalnom kodeksu poslovanja. Kvalitetna, jasna i ciljana komunikacija odavno je ne samo prednost, već osnov uspješnog poslovanja.

Cilj seminara je bio da rasvijetli pojmove kao što su suština dobre poslovne komunikacije, komuniciranje unutar preduzeća i privrednog subjekta sa okruženjem, te poslovni bonton.

Potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović kazala je da je seminar prvenstveno namijenjen preduzećima nosiocima Excellent SME sertifikata, ali i onima koji će to postati. 

- Excellent SME sertifikatom označavamo odlična - excellent mala i srednja preduzeća, čime ona postaju vidljivija. Sertifikat potencijalne partnere uvjerava da je riječ o pouzdanim kompanijama, što doprinosi povećanju povjerenja i lakšem donošenju poslovnih odluka u uslovima smanjenog rizika. Podsjetila bih da smo do sada za nosioce sertifikata organizovali radionice na teme marketinga i upravljanja ljudskim resursima. Takođe, prije par dana, Privredna komora Crne Gore je potpisala sporazum o saradnji sa Investiciono razvojnim fondom prema kojem će IRF u obradi dokumentacije za dobijanje kredita koristiti analize nosioca SME excellent sertifikata, kojeg izdaje Privredna komora – rekla je Filipović.

Predavačica je bila Slavica Striković, predsjednica Odbora za žensko preduzetništvo Privredne Komore, članica Upravnog odbora Pedagoškog centra Crne Gore i Savjetodavnog odbora UNWOMEN za jugoistočnu Evropu i Aziju. Seminar je bio interaktivan, pa su polaznici tokom predavanja postavljali pitanja i diskutovali o materiji, specifičnim situacijama i problemima koje prepoznaju iz prakse. 

- Komunikacione vještine su važna tema u današnjem vremenu zbog brzog odvijanja života, stalne trke za zaradom, koja je posebno prisutna u preduzetništvu. Komunikacija je danas sve lošija, sve je više nestrpljenja i nervoze, što se odražava na komuniciranje sa najbližima ali i širim, odnosno poslovnim okruženjem. Zbog loše i nedovoljne komunikacije imamo samo negativne posljedice – rekla je Slavica Striković.

Prvi korak ka unapređivanju komunikacionih vještina, smatra ona, jeste utvrđivanje sopstvenih slabosti u komuniciranju.

- Kada uvidimo gdje najviše grešimo u prilici smo da to i popravimo. Dobra komunikacija donosi zadovoljostvo najprije nama samima, a očekivani su i uspjesi na svim planovima, pa i na poslovnim – naglasila je ona, ističući da je suština procesa komuniciranja osim slanje i primanje poruka i aktivno slušanje sagovornika.

U fokusu njenog predavanja bili su asertivna i komunikacija poslovnog subjekta, slušanje i njegove vrste, te poslovni bonton.

U radu seminara učestvovala je i predstavnica međunarodne bonitene kuće COFACE Milka Savović Žakić koji su partneri u projektu dodjeljivanja sertifikata Excellent SME

Ovo je bila je jedna u nizu aktivnosti koje Komora sprovodi sa ciljem unapređenja znanja članica, doprinoseći tako razvoju njihovog poslovanja.