You are here

Biznis iznad norme - društveno odgovorno poslovanje i ekonomski razvoj

01/06/2022

Privredna komora je 1. juna organizovala seminar „Biznis iznad norme - društveno odgovorno poslovanje i ekonomski razvoj“.

- Seminar je posvećen novom pristupu uobičajenom načinu poslovanja, redefinisanju odnosa između kompanija, društva i njihovog prirodnog okruženja, odnosno o promjenama u shvatanju biznisa – kazao je direktor Sektora za obrazovanje Privredne komore dr Mladen Perazić.

Predavač je bio redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore dr Saša Popović, nekadašnji predsjednik Saveza ekonomista. Autor je brojnih domaćih i stranih publikacija, objavio preko 50 naučnih i stručnih radova, uglavnom u međunarodnim časopisima. Član je ERASMUS ekspertskog tima za reformu visokog obrazovanja Crne Gore (HERE), kao i vanredni član Svjetske akademije nauka i umjetnosti (WAAS).

- Društveno odgovorno poslovanje je prostor za primjenu novih poslovnih praksi koje proističu iz osjećaja većeg stepena odgovornosti biznisa prema njegovim stejkholderima, prirodnom okruženju i društvu uopšte. Ono ima oslonac u poslovnim, kulturnim i socijalnim normama, ali se njegova suština ostvaruje u prostoru iznad normi, i nema gornje ograničenje – rekao je Popović.

Prema njegovim riječima, ako ograničenja za društveno odgovorno poslovanje postoje, onda su ih, svjesno ili nesvjesno, postavili ljudi u biznisu koji svoj poslovni model ne nadograđuju iznutra, kreativnim i etičkim potencijalima koje svi posjedujemo.

Dodaje da dva pojma leže u osnovi koncepta društveno odgovornog poslovanja – etičnost i kontinuitet. Svi oblici normi ne mogu u potpunosti propisati obaveze i anticipirati okolnosti u kojima kompanije ostvaruju svoju misiju.

Predavač objašnjava da je etičnost finalitet rafinmana menadžera i rezultat kako ličnih tako i društvenih napora da se etički stavovi ugrade u biznis.

- S druge strane, kontinuitet je sam po sebi vrijednost. Sporadična etičnost biznisa nije od velike koristi, niti ima atribut održivosti. Najkraća poruka biznisima je da u kontinuitetu preispituju svoje poslovanje s aspekta etičnosti prema ljudima, prirodi i društvu – kazao je prof. dr Saša Popović.

Naredni seminar u organizaciji Privredne komore biće organizovan 8. juna na temu „Interna revizija kao kontrolni mehanizam u korporativnom upravljanju“, a predavač će biti prof. dr Ivo Županović sa Univerziteta Mediteran, Fakulteta za biznis i turizam i Fakulteta za saobraćaj, logistiku i komunikacije u Budvi.