You are here

Digitalni marketing – imperativ u XXI vijeku

18/12/2018

Privredna komora Crne Gore organizovala je 18. decembra 2018. godine, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, seminar na temu „Digitalni marketing – imperativ u XXI vijeku“.

Seminar je bio namijenjen marketing, brand, product, category i business development menadžerima, direktorima prodaje, vlasnicima privatnih firmi, predstavnicima javnih preduzeća.

Direktor Sektora za edukaciju i kvalitet Privredne komore prof. dr Mladen Perazić kazao je da digitalni marketing sve više postaje jedan od primarnih oblika marketinških komunikacija na Internetu. Takođe, riječ je o ključnoj komponenti marketinških strategija za sve vidove poslovanja.

- S obzirom na to da je područje promocije, mjerenja i optimizacije marketinških aktivnosti na Internetu postalo izuzetno kompleksno, te se mijenja iz dana u dan, potrebno je kontinuirano se edukovati iz svih relevantnih područja digitalnog marketinga – naveo je Perazić.

Digitalni marketing omogućava bržu komunikaciju, dostupnost i pristup većem broju informacija te klijenata putem korišćenja društvenih mreža.

- Na ovom seminaru polaznici će unaprijediti znanja iz ove oblasti, sagledati ključne trendove, terminologiju, najbolje primjere iz prakse, u cilju napredovanja u domenu marketinga na digitalnim medijima, sa posebnim osvrtom na društvene mreže – kazao je predstavnik Komore.

Prof. dr Jelena Žugić sa Univerziteta Mediteran, Fulbrajtov stipendista, gostujući predavač na nekoliko evropskih fakulteta, govorila je o poređenju tradicionalnog i digitalnog marketinga, snazi tehnologije digitalnih i društvenih medija, kreiranju i distribuciji proizvoda, usluga i ideja, te o određivanju cijena i promociji u digitalnom marketingu.

Prema njenim riječima, marketinška paradigma o kojoj se učilo u sistemu obrazovanja je ostala u prošlom vijeku.

- Danas, u svijetu digitalne tehnologije, imate potpuno novu generaciju potrošača i sve što smo učili o čuvenom marketing miksu možemo da zaboravimo. Internet je napravio revoluciju. Vi danas potrošača ne smijete posmatrati samo u tom svijetlu i strogo poštovati frazu: „Potrošač je kralj“, već sa njim kompanije moraju uspostaviti kolaboraciju – navela je ona.

Naglašava da je aktuelna paradigma Marketing 4.0.

- Ona podrazumijeva da u digitalnoj ekonomiji imate povezane onlajn i offline platforme. Kombinaciju ljudskog faktora i mašine. To je osnov digitalnog marketinga 21. vijeka. Više nema vertikalne strukture, u smislu da imate kompaniju i potrošača kojem se plasiraju određene poruke i proizvodi. Potrošači danas najviše vjeruju jedni drugima, jako su umreženi, prenose poruke i tako grade horizontalnu strukturu. U takvim uslovima više ne bacate pare na advertajzing, već imate Fejsbuk, korisnike društvenih mreža koji međusobno komuniciraju. Tako da tu govorimo o potpunoj interakciji između kompanije i potrošača – objašnjava Žugić.

Promijenile su se i ciljne grupe.

- Prva ciljna grupa u digitalnom marketingu su mladi, jer stariji uče od njih. A mladi imaju više vremena da se posvete svemu što je na digitalnim platformama. Druga kategorija su žene, jer one sveobuhvantnije prolaze kroz proces kupovine, više vode računa o cijenama, targetiranije su od muškaraca. Treća grupa su takozvani stanovnici interneta, oni koji pišu razne izvještaje, taguju, kritikuju na sajtovima i blogovima. Danas jedan bloger može uništiti cijelu kompaniju, ako proširi loš glas o njoj – kazala je ona.

Pošto se kompletna situacija izmijenila, to treba da prati i drugačiji marketing miks.

- Više nemamo proizvod, cijenu, promociju, distribuciju. Umjesto proizvoda sada imate nešto što se zove ko-kreacija, što znači da vi potrošača uvodite u idejni proces stvaranja proizvoda. On ga stvara sa vama, ne možete proizvod više nuditi kao gotovo rješenje. Cijena postaje valuta, jer je dinamički formirate za svakog kupca, kao što se valuta mijenja na tržištu. Promocija je sada konekcija, a umjesto kanala distribucije imate sharing ekonomiju – navela je Žugić.

Ona je naglasila da ne stoje izgovori o Crnoj Gori kao premalom tržištu za implementaciju pomenutih novina u marketingu.

- Internet je sve promijenio, uspostavio nova pravila. Moramo biti fleksibilni i prilagođavati se – zaključila prof. dr Jelena Žugić.

Segment seminara bila je kreativna radionica sa simulacijom kako web stranice, pretraživači, mobilne aplikacije, SaaS, Facebook, Twitter, Pinterest i Instagram podstiču efikasnost u u kupovini i zadržavanju kupca.