You are here

Efikasna saradnja sa zaposlenima

14/03/2019

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa kompanijom Elite Academy Balkans, organizovala je 14. marta 2019. godine seminar na temu „Efikasna saradnja sa zaposlenima“.

Na seminaru su predstavljene najnovije metode i pristupi u sektoru ljudskih resursa, test koji procenjuje efikasnost zaposlenih, kao i njihove karakteristike u poslovnom okruženju.

Predstavnica Privredne komore Ksenija Đukanović potencirala je značaj komunikacije u svakodnevnom životu, kao i u radnom okruženju.

- Dobra komunikacija je jedan od preduslova za zadovoljnog i motivisanog zaposlenog, kvalitetnog timskog rada i osjećaja pripadnosti kompaniji – naglasila je Đukanović.

Predavač je bio Miša Pavićević, direktor kompanije Elite Academy Balkans, specijalizovane za motivaciju, obuku i selekciju zaposlenih.

On je naveo da komunikacija predstavlja ključan preduslov svakog odnosa između ljudi. Od nje će zavisiti na koji način drugima šaljemo važne poruke, kako ih oni primaju, razumiju i na njih odgovaraju. Zato je bez nje teško zamisliti zadovoljne i motivisane zaposlene, dobar timski rad i sve ono što čini da se ljudi koji rade u nekoj firmi osjećaju njenim sastavnim dijelom i organizacione ciljeve doživljavaju i kao svoje lične.

U savremenim kompanijama na području bivše Jugoslavije poslodavci mogu da izvuku najviše 30 odsto potencijala svojih zaposlenih, a u idealnim situacijama do 50 odsto. Ostalih 50 odsto zaposleni su u stanju da daju ako su motivisani, zainteresovani, poštovani. Do određenog stepena razvoja može se djelovati kritikom, ali posle toga treba koristiti nove metodologije komunikacija, pozitivnu afirmaciju kako bi ljudi davali svoj maksimum. Potrebno je raditi na motivaciji ljudi, pozitivnoj klimi u kompaniji, boljim međuljudskim odnosima pa će biti bolji rezultati kompanije.

Predavač Pavićević je kazao da se Crna Gora razvija i na putu je ka EU, pa su pripreme za izlazak na ovo tržište neophodne.

- Tamo nas čeka mnogo ozbiljnija utakmica „liga Evrope“, pa moramo da popravimo neke naše standarde kako bismo bili ravnopravni partneri. Naša misija je da kroz promjenu međuljudskih odnosa i nov pristup vođenju zaposlenih pokažemo i iskoristimo poslovne vještine, iskustva i najnovije metodologije u radu sa ljudskim resursima kako bi potencijal naših zaposlenih stavili u funkciju kompanje mnogo više, što će nam omogućiti da budemo konkurentniji u evropskim prilikama - smatra on.

Pavićević se osvrnuo na iskustva ove akademije kada je riječ o radu sa vlasnicima, direktorima ili HR menadžerima. Rekao je da od 10 vlasnika kompanija četiri ili pet prepoznaju važnost kvalitetnih međuljudskih odnosa, a to, to su, najčešće, ljudi koji imaju viziju, posvećeni su tome da se na najbolji način pripreme za ozbiljnu konkurenciju koja ih očekuje.

- Ostalih 50-60 odsto vlasnika kompanija, nažalost, nijesu svjesni da u radu sa ljudima leže ključevi uspjeha i nastavka poslovanja, jer način na koji smo radili juče ne mora da znači da će tako moći da funkcionišu i sjutra - naveo je Pavićević.

Kod direktora kompanija obično je efekat nešto manji pa tek do 20 odsto njih prepozna to kao neku mogućnost koja bi bi kompaniji poboljšala rezultate.

Pavićević je potencirao da se u načinu vođenja ljudi, gdje je sve transparentno, tačno vidi kome šta odgovara i kakvi su čiji potencijali.

- Rad sa ljudskim resursima je najbitniji, jer su oni ti koji mogu restrukturirati kompaniju, pa je važno imati kvalitetan HR sektor, koji će biti najbliži saradnik generalnom direktoru, a ne neko ko se samo bavi administracijom – zaključio je on.