You are here

Ekspert eksterne ocjene kvaliteta

06/03/2014

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), u saradnji sa Privrednom Komorom organizovao je 6. marta 2014. godine prvu u regionu specijalističku nacionalnu sertifikaciju za sticanje zvanja Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije, u skladu sa međunarodnim IIA standardima.

Ova specijalistička sertifikacija je okupila u Komori praktičare iz interne revizije iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, iz civilnog i javnog sektora. Za njih je organizovano prvo od tri ekspertska predavanja, i to na temu „Proces interne procjene usklađenosti interne revizije sa IIA Standardima“. Predavač je bio OECD/SIGMA ekspert iz Brisela Jean-Pierre Gariette, viši savjetnik za internu reviziju.

- U skladu sa IIA standardom 1312 „Eksterne ocjene“, eksterna ocjenjivanja moraju da budu sprovedena bar jednom u pet godina od strane kvalifikovanog, nezavisnog ocjenjivača ili tima. Zato je izuzetno važno da imamo obrazovane ljude koji će to raditi – rekao je rukovodilac Sektora za obrazovanje Privredne komore Crne Gore dr Mladen Perazić.

Predsjednik Upravnog odbora Instituta internih revizora doc. dr Slavko Rakočević je kazao da je ovaj ekspertski ciklus organizovan uvažavajući činjenicu da je u posljednjem Izvještaju EU o napretku Crne Gore u pogledu usaglašavanja sa opšteprihvaćenim praksama zemalja Unije, pored iskoraka u pogledu usvajanja zakonskog okvira kojim se reguliše interna revizija u javnom sektoru, naznačena potreba značajnog jačanja kapaciteta internih revizora u Crnoj Gori.

- Naša zemlja, za razliku od članica Evropske unije, nema skoro baš nikakvih sprovedenih eksternih procjena kvaliteta u revizorskoj profesiji. Sistem javnog nadzora u praksi do sad nije zaživio. Kao društvo smo se obavezali da poštujemo standarde, a ukoliko to želimo, ne možemo mimoići standard 1312 koji nas obavezuje da najmanje jednom u pet godina angažujemo kvalifikovane procjenjivače rada interne revizije. Drugim riječima, ukoliko interni revizor radi svake godine i pruža uvjeravanja menadžmentu da je sistem upravljanja rizicima, internih kontrola, finansijskog izvještavanja adekvatan ili ne, postavlja se pitanje da li je to što nam govori rezultat njegovog rada u skladu sa standardima. Utvrđivanje toga je posao eksternih procjenjivača kojih u Crnog Gori sada nema. To nam je bio najveći motiv da pojačamo kredibilitet finansijskog izvještavanja kroz rad interne revizije, povjerenje javnosti u risc management i investitora u crnogorske kompanije, pogotovo u obveznike interne revizije, a to su velika preduzeća – rekao je Rakočević.

On je istakao da je jedan od uslova koji je potrebno ispuniti za zvanje ekspert eksterne procjene kvaliteta makar trogodišnje radno iskustvo na poslovima interne revizije ili srodnih disciplina.

- Ljudi koji budu izašli sa ove specijalizacije kao kvalifikovani za rad na eksternoj procjeni, moći će da nose i reprezentuju tu profesiju na pravi način – smatra predstavnik IIRCG.

Predavač Pierre Gariette je između ostalog kazao da je uvjeren da kvalitet u internoj reviziji neophodnost kao i u drugim profesijama.

- Mi kao profesija uvjeravamo zainteresovane strane da su kontrolni procesi u redu ili ne, a oni vjeruju našoj procjeni. Zato je bitno da se sve radi kvalitetno. Zato je Institut internih revizora posljednjih godina posvetio značajnu pažnju širenju implementacije standarda kvaliteta, što je vrlo značajno jer nijesmo zakonom uređena profesija – svako se danas može zvati internim revizorom. Jedina razlika između dobrog i lošeg internog revizora je upravo kvalitet – rekao je Gariette.

Sertifikacija je organizovana uz odobrenje/ugovor sa Globalnim institutom internih revizora (Global IIA), polazeći od trilateralnog Sporazuma o saradnji potpisanog između svjetske organizacije internih revizora (IIA), Ministarstva Finansija Crne Gore i Instituta internih revizora Crne Gore, potpisanog 15.maja 2013. godine.

Sledeća predavanja su zakazana za 16.04.2014 i 20.05.2014. Polaznici seminara dobijaju neophodnu literaturu i po završetku sertifikacije i uputstva / upitnik za vršenje eksterne ocjene kvaliteta koje će polaznik moći da primjenjuje u praksi.