You are here

Golubović na konferenciji TeenT@lk

05/11/2018

Konferencija TeenT@lk koju je organizovala Biznis akademija Vijesti, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i opštinskim Sekretarijatom za rad, mlade i socijalno staranje, održana je 5. novembra 2018. godine u Podgorici.

U fokusu su bili srednje stručno i dualno obrazovanje, a prisustvovao je veliki broj predstavnika stručnih škola, đaci i poslodavci.

Na otvaranju su govorili predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, predsjednica Unije poslodavaca Svetlana Vuksanović, ministar prosvjete Damir Šehović i izvršna direktorica Daily Press Marijana Bojanić Kadić.

Predsjednik Privredne komore Golubović je kazao da je povećanje zaposlenosti mladih kroz dualni sistem obrazovanja, koji se zasniva na saradnji između obrazovanja i svijeta biznisa, osnovni cilj većine zemalja. Podsjetio je da je Privredna komora jedan od pokretača inicijative za implementaciju dualnog sistema obrazovanja u Crnoj Gori. Još se 2004. godine otpočelo sa aktivnostima za njegovu realizaciju, u saradnji sa Zanatskom komorom iz Koblenca i Centrom za stručno obrazovanje.

Prema njegovim riječima, u većini crnogorskih opština prošle godine je ponovo pokrenut proces obrazovanja po dualnom sistemu. Nadležna komisija je dala pozitivno mišljenje 101 poslodavcu za ulazak u dualni sistem obrazovanja, dok je u 2018. interesovanje privrednika znatno veće i u ovaj proces uključena su 184 nova poslodavca.

Radi podsticanja učenika da se upisuju na obrazovne programe koje je tržište rada prepoznalo kao deficitarne, u školskoj 2017/2018. godini podijeljeno je 119 stipendija, od čega je sredstva za 15 stipendija obezbijedila Privredna komora. U ovoj školskoj godini Ministarstvo prosvjete planira da dodijeli 300 stipendija za deficitarne kvalifikacije, pri čemu će sredstva za 30 stipendija obezbijediti Privredna komora.

- Preduzeća koja učestvuju u procesu dualnog obrazovanja smatraju ovaj model optimalnim oblikom zapošljavanja, jer se njime smanjuju troškovi regrutovanja i izbjegava rizik angažovanja neadekvatnih kadrova. Stručno obrazovanje prilagođeno zahtjevima savremenih proizvodnih procesa podstiče inovacije i konkurentnost u kompanijama i omogućava njegovim korisnicima da sami utiču na razvoj svoje karijere – kazao je Golubović.

On je rekao da Privredna komora, zajedno sa predstavnicima privrednih asocijacija, obrazovnih institucija i Centra za stručno obrazovanje aktivno učestvuje u radu Koordinacionog tijela za kontinuirano praćenje dualnog obrazovanja. Ova asocijacija je jedan od socijalnih partnera Vladi Crne Gore u procesu kreiranja i implementacije reforme obrazovanja.

- Rad na ovim reformama za Privrednu komoru znači i povećanje spremnosti naše privrede da stvori profesionalan kadar i efikasne institucije tržišta koje će osigurati transparentno i stimumulativno poslovno okruženje, ali i doprinijeti ukupnoj ekonomskoj stabilnosti – rekao je predsjednik.

Privredna komora je aktivna i u oblasti neformalnog obrazovanja. Organizacijom seminara, članicama čini dostupnim najnovija znanja i vještine iz područja za koja pokažu interesovanje. U prethodnoj godini organizovana je 51 edukativna aktivnost koju je pohađao 2621 učesnik, a za prvih 10 mjeseci ove godine na 43 edukativne aktivnosti Komora je imala 2759 učesnika.

- Trend rasta broja učesnika potvrđuje činjenicu da privreda Crne Gore sve više prepoznaje potrebu za inoviranjem svojih znanja – ocijenio je Golubović.

Predsjednik Komore je poručio mladima da budu uporni u životu i radu.

- Za biznis je potrebna hrabrost i ona vam uz cjeloživotno učenje i uporni rad garantuje uspjeh – zaključio je Golubović.

Predsjednica Unije poslodavaca Svetlana Vuksanović kazala je da su u dualnom sistemu đaci u prilici da kroz praksu, uz nadoknadu, steknu vještine.

- Dualni sistem obezbjeđuje učenicima sticanje usavršavanje i razvoj kompetencija koje odgovaraju potrebama tržišta rada. On daje doprinos povezivanju privrede i obrazovnog sistema i donosi svima dobro: đacima, školama, kompanijama i cijelom društvu. Direktno zapošljavanje, odmah nakon srednje škole, samo je jedan od efekata dualnog obrazovanja – kazala je Vuksanović.

Ona je pozvala roditelje da sa djecom obiđu srednje stručne škole i upoznaju se sa programima koje nude, a kompanije da se u još većoj mjeri uključe u dualno obrazovanje.

- Nema potrebe da djeca upisuju iste škole kao njihovi najbolji drugovi, posebno ako u njima ne prepoznaju perspektivu za dalje napredovanje – poručila je Vuksanović.

Ministar prosvjete Damir Šehović kazao je da je za dvije godine dosta učinjeno u promociji dualnog sistema obrazovanja.

- Bilježimo impresivan porast interesovanja za stručna zanimanja. Raste želja kako poslodavaca, tako i mladih da se uključe u dualni sistem obrazovanja. Najveći neprijatelj su predrasude. Nije tačno da se nakon stručnih škola ne može na fakultete – kazao je Šehović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora će iz dana u dan biti sve više oslonjena na novi model rasta koji se mora zasnivati na inovacijama i znanju.

- U takvoj Crnoj Gori će sve više dolaziti do izražaja privatna inicijativa i preduzetništvo, porodične firme, mali i srednji biznis, start-apovi. Svega toga nema bez srednjih stručnih škola koje daju najveće mogućnosti za zaposlenje, kao i za pokretanje sopstvenog biznisa – rekao je Šehović.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori postoji paradoks da se mladi radije opredjeljuju za posao u državnoj službi uz nižu platu, nego u privatnom sektoru za mnogo veću. Pozvao je đake – učesnike konferencije da sruše taj paradoks.

- Vi ste djeca budućnosti i vaše je da uviđate greške koje su generacije prije vas pravile, te da date sebi za pravo da ih ispravljate. Kreirajte svoj život na sopstvenim stavovima, hrabrosti da te stavove slijedite i na malo sračunatog rizika – poručio je Šehović.

Izvršna direktorica Daily Press Marijana Bojanić Kadić kazala je da je pred osnovcima jedna od najvažnijih odluka, izbor srednje škole.

- Kad budete pravili ovakav životni izbor, dobro razmislite o budućnosti koja leži upravo na vama. U eri savremenih digitalnih komunikacija stvari se brzo mijenjaju, pa ćete morati stalno da se edukujete, učiti nove stvari, učiti ono što se u svijetu zbiva, donositi svijet u Crnu Goru, ali i ono što ovdje imamo nositi svijetu i pokazati koliko znamo i umijemo – rekla je ona.

Nakon uvodnih izlaganja uslijedila su dva panela. Prvi se bavio srednjim stručnim obrazovanjem sa stanovišta da li postoje predrasude prema ovom vidu školovanja i o tome su govorili VD direktora škole „Sergije Stanić“ Darko Vukčević, direktorica Hotela Spendid Conference & Spa Resort 5* Marijana Mrkalj, samostalna savjetnica za profesionalnu orijentaciju u Zavodu za zaopšljavanje Sanja Obradović Nedović i učenica srednje Medicinske škole u Podgorici Nađa Vujošević.

Poseban segment konferencije bio je posvećen ličnoj uspješnoj priči istaknutih osoba koje su završile srednje stručne škole. Mladima su se obratili nekadašnja učenica Srednje elektrotehničke škole, a danas ekspertkinja iz oblasti energetike i ministarka ekonomije u Vladi Crne Gore Dragica Sekulić, te najistaknutiji pedagog iz oblasti kuvarstva, tvorac brojnih receptura crnogorske nacionalne kuhinje Milan Bukarica.

Ministarka Sekulić je istakla da je najbolji i najkvalitetniji put do vrha onaj do kojeg se penjete stepenicama. Ona je završila Srednju elektrotehničku školu, nakon toga Elektrotehnički fakultet, da bi zatim u Ministarstvu ekonomije bila pripravnik, pa savjetnik, pomoćnik ministra, ministar.

- Da biste mogli dobro da upravljate sistemom, morate poznavati sve njegove aspekte – rekla je Sekulić.

Ona je djeci poručila da su red, rad, disciplina i učenje put do uspjeha.

- Srednja elektrotehnička škola mi je pružila specifična znanja i znatno olakšala kasnije studiranje na Elektrotehničkom fakultetu. Iz moje generacije je i jedan danas poznati advokat, pa to što ste završili srednju stručnu školu ne znači da ne možete upisati fakultet koji nije usko povezan sa njom. Takođe, među mojim prijateljima iz škole su ljudi koji su se ostvarili i bez završenog fakulteta, a obavljaju važne poslove u telekomunikacionim i elektroenergetskim sistemima - rekla je Sekulić.

Istaknuti kuvar Milan Bukarica kazao je da je neophodno da se đaci pažljivo informišu o obrazovnim programima koji se nude, te da izaberu put koji oni žele.

- Odgovornost u školi, odgovornost u poslu je ono što će se jako puno vrednovati – rekao je Bukarica.

Posljednji panel imao je za temu dualno obrazovanje o čemu su govorili direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković, direktor škole „Ivan Uskoković” Žarko Borovinić, direktor kompanije Elko Tim Slobodan Mikavica, organizator praktičnog obrazovanja u školi „Spasoje Raspopović” Vesko Mihailović, kao i generalni direktor Direktorata za opšte srednje, srednje stručno i obrazovanje odraslih Veljko Tomić.

Tokom konferencije, mladima se predstavila i kompanija Mtel, koja u svojim redovima ima značajan broj mladih i perspektivnih ljudi, koje kroz različite projekte stimuliše da budu još bolji i uspješniji.