You are here

Istraživanje tržišta malih i srednjih preduzeća

10/05/2017

Privredna komora je 10. maja 2017. godine, u saradnji sa Sekretarijatom za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada Podgorice, organizovala seminar na temu „Istraživanje tržišta malih i srednjih preduzeća“.

Predavač je bila prof. dr Slobodanka Krivokapić sa Univerziteta Mediteran, a učesnici menadžeri u MSP, direktori prodaje, vlasnici privatnih firmi, predstavnici javnih preduzeća.

Rukovodilac Sektora za obrazovanje Privredne komore Crne Gore dr Mladen Perazić ocijenio je da je istraživanje tržišta, odnosno kontinuirano praćenje njegovih kretanja, neophodno za opstanak preduzeća u tako kompleksnom okruženju.

- Tržište karakteriše kompleksnost, turbulentnost i porast neizvjesnosti izazvan čestim pojavama inovacija u svim oblastima poslovanja. Preduzeća su primorana da neprekidno prikupljaju informacije i o svom unutrašnjem okruženju (o sopstvenim snagama i slabostima), ali prije svega o spoljnom -potrošačima, konkurentima, partnerima, državi i njenoj ekonomskoj politici – naveo je Perazić.

Prema njegovim riječima, informacije su bitne ne samo zbog praćenja, već i zbog predviđanja kretanja u okruženju, ali i zbog kreiranja promjena koje bi mogle unaprijediti poslovanje i poboljšati konkurentnost preduzeća.

- Značaj koji informacije imaju za preduzeće, bez obzira na njegovu veličinu i djelatnost kojom se bavi, ogroman je. Bez kvalitetnih informacija nema ni takvih poslovnih odluka. Svrha istraživanja tržišta je prikupljanje podataka i informacija koje su neophodne za planiranje, organizovanje i kontrolu procesa poslovanja. Istraživanje tržišta nam omogućuje da donosimo ključne odluke na osnovu vjerodostojnih informacija koje time dobijemo, kao i rješavanje problema i prepreka na putu do uspjeha u poslovanju – rekao je on.

Predstavnik Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada Vladimir Pavićević kazao je da je jasan značaj teme seminara, imajući u vidu presudan značaj tržišta za opstanak, funkcionisanje i rast malih i srednjih preduzeća. Posljednjih nekoliko decenija, ova tema dobija dodatno na značaju širenjem tržišta zbog čega je kvalitetne proizvode moguće plasirati u regionu, Evropi i globalno.

- Zato je vrlo bitno da se crnogorska preduzeća pripreme da odgovore zahtjevima tržišta, a da bi to uradila moraju organizovati kvalitetna istraživanja koja će dati određene smjernice i upute za njihov dalji rast i razvoj – kazao je Pavićević.

Profesorica dr Slobodanka Krivokapić ocijenila je da je istraživanje marketinga jako značajna i kompleksna naučna disciplina koja ima veliki uticaj na donošenja odluka, poslovanje i održivost malih i srednjih preduzeća. Naglasila je da ekonomije razvijenih zemalja počivaju na malom i srednjem biznisu, a da se na globalnom nivou obave istraživanja u vrijednosti 20 milijardi dolara.

- Nažalost, istraživanje tržišta u Crnoj Gori nije zastupljeno u dovoljnoj mjeri. Postoje agencije koje se bave istraživanjima, ali su uglavnom usmjerena na stavove političkih grupacija ili socijalna pitanja. Mala i srednja preduzeća nemaju kapacitete da razvijaju sopstvene istraživačke jedinice, a i suočeni su sa troškovima tih istraživanja – rekla je Krivokapić.

Istakla je da je značaju istraživanja doprinosi kompleksnost okruženja u kojem posluju preduzeća.

- Kao zemlja u tranziciji suočavamo se sa brojnim problemima u raznim djelatnostima i to su sve razlozi zbog kojih menadžeri moraju da predviđaju stvari, prikupljaju informacije, djeluju proaktivno, da se ne bi desila svojevrsna miopija, odnosno da zagnjureni u svoje probleme ne vide da se stvari oko njih mijenjaju. Oni moraju shvatiti da nije riječ o jednostavnom procesu. Moraju umijeti da prepoznaju probleme, da bi onima koji imaju kapacitete za istraživanje mogli da ih saopšte. Suština je da se proces istraživanja provodi na način koji odgovara potrebama MSP i da na osnovu njih donose valjane odluke za unapređenje poslovanja – kazala je ona.

Agencije koje se bave istraživanjima koriste sofisticirane tehnike, metodološke postupke za istraživanja koje uključuju i statistiku, a MSP mogu da se oslone i na sekundarne podatke kojih je jako puno unutar same firme i dostupni su zahvaljujući razvoju IT tehnologije i interneta.

-  Tako mogu dobiti preliminarne podatke o situaciji gdje su - kakvo je okruženje, u kakvoj su poziciji, ko su konkurenti. Značaj tih informacija koje nijesu rezultati primarnih istraživanja jeste jako veliki. One daju uvid u opšte stvari ali ako hoćete detaljnije da riješite vaš problem onda možete da naručite istraživanje od kompanija koje samo time bave – kazala je ona.

Poruka profesorice Krivokapić je da privrednici moraju razmišljati proaktivno, donositi odluke na osnovu informacija koje su pravovremene‚ valjane, objektivne .

- Preduhitrite stvari. Nemojte reagovati tek kada vas „zadesi poplava“, nego kada se tek nazire. Tada, zahvaljujući informacijama koje dobijete sa tržišta reagujte proaktivno. Budite usmjereni na budućnost, ne čekajte skrštenih ruku. Takođe, uvijek imajte u vidu da su potrošači oni koje treba čuvati, da su gospodari sudbine malih i srednjih preduzeća, ali i izvori informacija. Saznajte od njih da li su zadovoljni vašim proizvodima i uslugama, koliko su vam lojalni, koliko često kupuju, zašto kupuju od vas a ne kod nekog drugog i učinite sve da potrošače zadržite uz sebe – riječi su Krivokapić.

Privredna komora ovim seminarom i aktivnostima koje slijede nastavlja da podržava usvajanje znanja iz marketing menadžmenta, bez kojeg crnogorska preduzeća neće zauzeti mjesta na tržištu koja kvalitetom proizvoda i usluga zaslužuju.