You are here

Izazovi primjene Zakona o radu

14/04/2022

Privredna komora Crne Gore organizovala je 14. aprila seminar na temu primjene Zakona o radu, tokom kojeg su predstavnici kompanija i institucija sa predavačem mr Zoranom Ratkovićem razmotrili izazove sa kojima se srijeću u implementaciji ovog značajnog akta.

Marga Koković, samostalna savjetnica u Sektoru za obrazovanje i kvalitet Privredne komore apostrofirala je u pozdravnoj riječi veliki značaj ovog zakona za poslovanje preduzeća, te podsjetila da je cilj njegovog donošenja bio da odgovori na brojne izazove funkcionisanja tržišta rada, prije svega u sferi što potpunijeg uređivanja odnosa između poslodavaca i zaposlenih te zaštite njihovih prava.

Predavač mr Zoran Ratković, jedan od autora ovog zakona, skoro cijelu karijeru proveo je u organima državne i lokalne uprave posvećen radnom zakonodavstvu.

On je istakao da se novi Zakon o radu primjenjuje od 2020. godine, te da je donijet kao rezultat visokog stepena konsenzusa predstavnika poslodavaca, zaposlenih i Vlade.

- Ne postoji ni jedna zemlja u okruženju, kao ni država Evropske unije, koja je na tako transparentan način, sa toliko visokim stepenom saglasnosti, u socijalnom dijalogu Vlade i socijalnih partnera – poslodavaca i sindikata, donijela Zakon o radu, kao što je to učinila Crna Gora – rekao je on.

U fokusu Ratkovićevog izlaganja bili su fleksibilizacija na tržištu rada (zasnivanje, trajanje i prestanak radnog odnosa – otkaz ugovora o radu), aneks ugovora o radu, godišnji odmor, rad na daljinu i od kuće, zaključivanje ugovora o radu sa strancima, prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena - instituti koji mogu da budu od velike koristi u susret ljetnjoj turističkoj sezoni.

Predavač je odgovarao na pitanja o svim nedoumicama u primjeni novog Zakona.