You are here

Izmjene i dopune Zakona o PDV

30/11/2017

Privredna Komora Crne Gore je, u saradnji sa revizorsko konsultantskom kućom BDO, organizovala seminar „Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost”. 

Podsjetimo, Skupština Crne Gore je 26. jula 2017. godine donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji je stupio na snagu 8.avgusta. Najznačajnije izmjene se odnose na određivanje mjesta prometa usluga i povećanje opšte stope PDV-a.

S obzirom na važnost koju porez na dodatu vrijednost ima na poslovanje svih privrednih činilaca, cilj seminara je bio da vrhunski stručnjaci, poreski savjetnici sa dugogodišnjim iskustvom kako u zemljama regiona tako i u Evropskoj uniji, daju pojašnjenja na koji način implementirati nove zakonske odredbe.

Predavači su bili Bojan Čepić, rukovodilac odjeljenja za poresko savjetovanje, BDO Srbija i Dragana Simić, menadžerka u tom sektoru.

- Na današnjem predavanju naši renomirani predavači će dati svoje viđenje i tumačenje donesenih propisa.  Nesumnjivo će ovi propisi donijeti dosta promjena I početnih nedoumica, a ovaj skup će između ostalog I poslužiti da svi razmijenimo iskustva I iznesemo svoje stavove - rekao je rukovodilac Sektora za obrazovanje u Privrednoj komori dr Mladen Perazić, u pozdravnom obraćanju.

On je objasnio da je, kako bi se obezbijedio što viši stepen usaglašenosti poreske regulative u Crnoj Gori sa propisima i praksom zemalja članica Evropske unije, Zakon o porezu na dodatu vrijednost Crne Gore izmijenjen i dopunjen novim pravilima.

- Neka od najznačajnijih tiču se promjene pravila o utvrđivanju mjesta prometa usluga, koja se koriste kako bi se utvrdilo da li je usluga pružena na teritoriji Crne Gore ili ne, te što strani obveznici moraju da imenuju zastupnika u našoj državi koji će ispuniti sve njihove obaveze prema njenim poreskim organima – rekao je Perazić.

Privredna komora će, zaključuje, ovim seminarom i aktivnostima koje slijede nastaviti da podržava usvajanje znanja iz oblasti poreske regulative, kako bi se preduzeća što bolje adaptirala na savremene trendove i lakše suočila sa složenošću poreskog sistema.

Bojan Čepić je, predstavljajući BDO, kazao da je riječ o privrednom društvu za menadžment konsalting i poresko savjetovanje, koje pruža različite usluge kao što su procjene vrijednosti kapitala i imovine privrednih društava, njihova vlasnička i organizaciona transformacija, kao i druge vezane za unaprijeđenje menadžmenta.

- Najznačajnije izmene Zakona o PDV su određivanje mjesta prometa usluga i povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa 19% na 21%, koja će se primjenjivati od 1. januara 2018. godine – rekao je Čepić.

On se posebno osvrnuo na izmjene člana 17 koji se odnosi na mjesto prometa usluga.

- Ako se promet usluga vrši poreskom obvezniku, mjestom prometa se smatra ono u kojem primalac usluga ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu. Ako se se ona pruža licu koje nije poreski obveznk u skladu sa članom 17. zakona o PDV, mjesto prometa je ono u kojem pružalac usluge obavlja delatnost – rekao je on.

Objasnio je da su razlozi za izmjenu člana 17. Zakona o PDV harmonizacija sa EU, veliki broj prekograničnog pružanja usluga (IT, telekomunikacione i druge usluge), izbjegavanje dvostrukog oporezivanja/neoporezivanja PDV.

- Ovaj član je promijenjen da ne bi došlo do dvostrukog oporezivanja, odnosno da se usluge oporezuju u jednoj ili drugoj državi – kazao je predstavnik BDO.

Govoreći o novoj obavezi imenovanja poreskih zastupnika stranih lica, predstavnici BDO su pojasnili proceduru koja se odnosi na ovu oblast. Naglasili su da se zahtjev za imenovanje poreskog zastupnika podnosi najkasnije u roku od 15 dana prije početka obavljanja djelatnosti stranog lica u Crnoj Gori. Ako strano lice koje vrši isporuku proizvoda, odnosno usluga u Crnoj Gori ne imenuje poreskog zastupnika – obveznik plaćanja PDV je primalac tih dobara odnosno usluga.

Seminar u Privrednoj komori o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost izazvao je veliko interesovanje predstavnika crnogorskih kompanija i institucija, pa je organizovan kao dvodnevni skup sa više od 150 polaznika.

Izdvajamo