You are here

Ključni faktori poslovnog uspjeha preduzeća

23/04/2018

Privredna Komora Crne Gore je 23. aprila 2018. godine organizovala seminar „Ključni faktori poslovnog uspjeha preduzeća”, u partnerstvu sa Sekretarijatom za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada.

Ovu veoma aktuelnu temu, ključne pretpostavke ličnog uspjeha, profil uspješne firme i načine efikasnog postizanja rezultata predstavio je predavač doc.dr Vasilije Kostić.

Predstavnica Privredne komore Jelena Adžić, pozdravljajući učesnike seminara u ime domaćina, istakla je da naša preduzeća moraju da unapređuju poslovanje i konkurentnost da bi obezbijedila bolji položaj na međunarodnom tržištu.

- Svoje poslovanje treba da baziraju na iskustvu drugih, uspješnih kompanija, kao i da primjenjuju savremene metode i tehnike menadžmenta. Ključni faktori kreiranja konkurentnosti u savremenom poslovanju su znanje - ljudski kapital, upravljanje kvalitetom, savremene metode i tehnike menadžmenta, unapređenje produktivnosti poslovanja i primjena marketing koncepta – rekla je Adžić.

Zato je, navodi, cilj seminara bio da se prezentuju ključni faktori poslovnog uspjeha preduzeća, kako bi privrednici mogli da uporede stanje u svojim kompanijama i eventualno implementiraju savremena rješenja u cilju podizanja efikasnosti i konkurentnosti.

Vladimir Pavićević iz Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada predstavio je predavača Kostića kao iskusnog privrednika koji je afirmisani analitičar i naučni radnik od koga se mogu usvojiti kvalitetna znanja.

Predavač doc. dr Vasilije Kostić je kroz izlaganje obradio ključne pretpostavke ličnog uspjeha, predstavio profil uspješne firme i kako efikasno postizati rezultate. Govorio je, između ostalog, o percepciji i ključnim zakonitostima percipiranja, procesu učenja kao uslovu predviđanja i kontrole ponašanja, varijablama koje određuju individualno ponašanje, predstavama, mapama ili paradigmama stvarnosti, emocionalnoj i socijalnoj inteligenciji. Pričao je o uslugama kao instrumentu konkurentske prednosti, kupcima i upravljanju kako njima, tako i ljudskim potencijalima na efektivan način.

- Poslovnog uspjeha nema ako ste lično neuspješni. Ako ste na rukovodećim pozicijama u firmi ključno je da kod sebe izgradite pobjedničke navike – rekao je Kostić.

Prema njegovim riječima, profit nije svrha postojanja kompanije, već je on samo test njene valjanosti.

- Svrha kompanije je stvaranje i pronalaženje kupaca i zadovoljavanje njihovih potreba. Razumijevanje svrhe utiče na ciljeve poslovanja – naglasio je predavač.

Dodao je da su u savremenoj hijerarhiji vrijednosti ljudi na prvom mjestu, slijedi profit, a zatim proizvod.

- Uspješno poslovanje je uspjeh u odnosu na konkurente. Prava poslovna strategija je ona kojom preduzeće pokušava da pravi razliku u odnosu na konkurenciju u očima kupaca i bolje zadovolji njihove potrebe – rekao je Kostić.

Govoreći o percepciji on je posavjetovao učesnike seminara da ne proglašavaju svoje opservacije apsolutnom istinom i da kada god je moguće potraže mišljenje drugih.

- Kako percipirate stvari tako i reagujete. Najvjerovatniji način percipiranja je vezan za prošla iskustva i mišljenja drugih ljudi. Vaša percepcija je varljiva i treba raditi na njenom poboljšanju. Od okruženja nemojte tražiti potvrdu, već zamjerke i kritike. Samo tako možete biti bolji menadžer – navodi Kostić.

Prema njegovim riječima, percepcija je uporediva sa pogrešnom mapom puta.

- Možete uložiti velike napore, ali ako se krećete prateći krivu mapu percepcije sve ćete pogrešno raditi. Nije dovoljno što uporno radite ukoliko ste pogrešno usmjereni – rekao je predavač, dodajući da se uspješni razlikuju po tome što kontrolišu strah i tako se hvataju u koštac sa rizikom.

U cilju povećanja nivoa profesionalnih kompetencija zaposlenih u privredi, Privredna komora će nastaviti da organizuje seminare, radionice i druge vidove edukativnih aktivnosti u skladu sa iskazanim interesom i potrebama privrednika, kako bi se preduzeća što bolje adaptirala na savremene uslove poslovanja i lakše suočila sa rizicima.

Izdvajamo