You are here

Kreiranje i upravljanje brendom

29/11/2018

Seminar „Kreiranje i upravljanje brendom kao faktor razvoja i konkurentnosti u Crnoj Gori“ organizovala je 29. novembra 2018. Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada.

Ovaj skup je dio manifestacije „XVI Dani obrazovanja i učenja odraslih, kojom se promovišu aktivnosti cjeloživotnog i dualnog obrazovanja, te obrazovna ponuda u Crnoj Gori.

Prema riječima prof. dr Mladena Perazića, direktora Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore, organizator je imao u vidu realnost da je marketing dinamično područje koje se kontinuirano razvija i pronalazi nove načine i tehnike za uspješno funkcionisanje proizvoda ili usluge na tržištu. Za temu seminara se opredijelio, prateći aktuelne potrebe preduzetnika suočenih s nedostatkom internih marketing ekspertiza.

- Upravljanje brendovima (brend menadžment) predstavlja jednu od glavnih preokupacija i sfera interesovanja savremenog marketing menadžmenta. Ovo iz razloga što je brend postao ključni faktor uspjeha u borbi za potrošače u savremenoj eri – rekao je Perazić.

Osnovni cilj seminara bio je da se polaznici osposobe da, u uslovima savremene tržišne privrede, efektivno i efikasno upravljaju izgradnjom brenda i njegovim pozicioniranjem na tržištu, te da na taj način doprinesu ostvarenju misije, ciljeva i strategija preduzeća. Poseban akcenat je stavljen na analizu nivoa razvoja koncepta brenda u Crnoj Gori, te šanse i ograničenja sa kojima se suočava crnogorska privreda i društvo u ovom pogledu.

Kemal Grbović, sekretar Sekretarijata za preduzetništvo, kazao je da će Glavni grad uložiti sve svoje kapacitete i potencijale za stvaranje što boljih uslova za privredni razvoj, stimulisanje preduzetništva, otklanjanje biznis barijera i pospješivanje zapošljavanja.

- Učestvujemo takođe u realizaciji mjera politike razvoja agrara i radićemo sve druge poslove iz svog djelokruga u cilju napređivanja uslova poslovanja privrednih subjekata – rekao je Grbović.

Predavač na seminaru bio je prof. dr Boban Melović, sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

On je kazao da upravljanje brendom ima cilj da pomogne privatnom biznisu, bez obzira da li su u pitanju male ili multinacionalne kompanije, pri izgradnji jakog brenda koji će biti prihvatljiv potrošačima.

Prema njegovim riječima, sve više se potire koncept proizvoda, jer ih je na tržištu jako mnogo, a brendova nema.

- Jasno je pravilo – svaka roba koja se pojavi na tržištu jeste proizvod, ali svaki proizvod nije brend. Velika je stopa propadanja proizvoda. Ona iznosi, u prosjeku, 50-60 odsto u svakoj privrednoj grani, a u nekim oblastima, kao što su IT usluge, čak i do 90 odsto. Sa druge strane, izuzetno je skupa strategija razvoja proizvoda za svako preduzeće. Postavlja se pitanje, ako kompanije nastoje da se bore sa konkurencijom i ostvare profit, šta je to što treba da urade da bi taj proizvod uspio. Odgovor je da od proizvoda naprave brend. Taj proces nije ni malo jednostavan. Brend se ne gradi se preko noći, niti se proglašava – rekao je Melović.

Dodaje da postoje određena pravila koja proizvod treba da ispuni da bi postao brend, ali ni to nije garancija za uspjeh.

- Jedan dio brenda, materijalni, gradi se u preduzeću, a nematerijalni u svijesti potrošača. Pored materijalnog dijela, postoje brojni cjenovni i necjenovni dijelovi brenda kojima se utiče na svijest potrošača da se on opredijeli za neki proizvod. Nije poenta da kupi jednom, već da postane lojalan potrošač – naglasio je predavač.

Navodi da se može govoriti o brendiranju na nivou jednog ili grupe proizvoda, zatim privrede i zemlje.

- U mom fokusu su posebni aspekti brendiranja, kao što je brendiranje gradova. Najveći broj opština nema logo, slogan. Dobar primjer je opština Budva po prepoznatljivosti i načinu kako želi da se pozicionira u svijesti turista-potrošača, ali je veliki broj onih koji se time ne bave – rekao je on.

Naglašava da mala zemlja kao što je naša treba da radi na svom brendiranju.

- Potrebno je brendirati razne aspekte turizma kao što je ruralni, koji može biti zanimljiva grana. Idealan primjer za to je selo Guča u Srbiji koje je postalo svjetski poznat brend. Svi znamo za Dane mimoze, borovnice, Pljevaljskog sira, što su događaji koji uz veću strategiju brendiranja mogu da se pretvore u nešto veće – naglasio je predavač.

Zaključio je da je kvalitet uslov bez kojeg se ne može, ali da ima puno kvalitetnih proizvoda koji nijesu brendovi. Zato sve više su značajni necjenovni i emocionalni aspekti brendiranja.

- Brend treba da priča priču. Ako je lokalitet nešto što ga izdvaja, ako je to porodično nasljeđe, receptura koja nije viđena, to treba istaći. Ako priča ne postoji treba je izmisliti jer to ljude privlači – rekao je on.

On je kao pozitivan primjer brendiranja naveo dugogodišnji projekat Privredne komore Dobro iz Crne Gore čiji je cilj prepoznatljivost, kvalitet i uspješan plasman crnogorskih proizvoda na domaćem i inostranom tržištu.

Privredna komora će aktivnostima koje slijede nastaviti da podržava usvajanje znanja iz marketing menadžmenta bez kojeg naša preduzeća neće zauzeti mjesta na tržištu koja kvalitetom proizvoda i usluga zaslužuju.

Izdvajamo