You are here

Marketing menadžment u malim i srednjim preduzećima

26/10/2021

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala je 26. oktobra 2021. godine seminar „Marketing menadžment u malim i srednjim preduzećima“.

- Cilj seminara je da ukaže na značaj marketinga za mala i srednja preduzeća, važnost kreiranja najboljeg marketing miksa, te kako izbjeći najčešće greške koje se događaju u ovoj oblasti – istakao je u ime organizatora događaja dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore.

Sekretar za preduzetništvo Glavnog grada Kemal Grbović izrazio je zadovoljstvo zbog dugogodišnje saradnje sa Privrednom komorom, apostrofirajući da je i ovaj seminar potvrda njene uspješnosti.

- Tema današnjeg seminara je jako značajna jer se menadžment malih i srednjih preduzeća stalno razvija u teoriji i praksi i postao je multidisciplinarna vještina upravljanja ljudskim resursima bez koje se ne može zamisliti moderno preduzeće. Mala i srednja preduzeća su jedan od ključnih stubova ekonomskog razvoja, pokretačka snaga privrede i multiplikator naše nacionalne ekonomije – kazao je Grbović.

Ističe da su studije pokazale kako uspjeh preduzeća zavisi od tri faktora – menadžmenta (50 odsto), novca (38 odsto) i tehnologije 12 (odsto).

- S tim u vezi, sve su izraženije potrebe za naučnim znanjima iz domena savremene teorije i prakse menadžmenta malih i srednjih preduzeća i za usavršavanjem arhitekture poslovnog upravljanja – naveo je Grbović.

Predavač je bio Radivoje Drobnjak, konsultant i trener iz oblasti preduzetništva, inovacija, marketinga i upravljanja malim i srednjim preduzećima, programski menadžer u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore. Drobnjak ima dugogodišnje iskustvo u predavanju kao asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, korporativni trener i predavač. Autor je naučnih i istraživačkih radova te učesnik brojnih akademskih i komercijalnih projekata iz oblasti ekonomije.

- U dinamičnim vremenima, kada je svaki element menadžmenta važan za kreiranje konkurentske pozicije preduzeća, važno je efikasno i efektivno koncipirati adekvatan marketing miks. S tim u vezi, digitalizacija ekonomije ide na ruku vlasnicima malog i srednjeg biznisa omogućavajući im da grade učinkovit marketinški pristup i adekvatno se pozicioniraju na tržištu – rekao je Drobnjak.

On je naglasio da preduzetnički proces predstavlja skup svih funkcija, aktivnosti i akcija preduzetnika koje su povezane sa: kreiranjem biznis ideje, njenom ocjenom i operacionalizacijom kroz izradu biznis plana, realizacijom i upravljanjem biznisom te permanentnom procjenom potencijalno novih poslovnih šansi u okruženju.

“Razgovarajte sa ljudima i napravite nešto što im je potrebno. Riješite neki problem – dobar proizvod rješava neki problem. Fokusirajte se na tržišta kojima želite da dominirate. Znajte vaše snage i slabosti od početka. Udružite snage sa nekim čija su vam znanja neophodna. Čitajte mnogo, čitajte razno. Budite spretni na Guglu. Vodite računa o konkurenciji” – samo su neke od poruka koje je Drobnjak uputio učesnicima seminara.

On je za današnje poslovanje posebno apostrofirao važnost viralnosti.

- Viralnost je ştvaranje dovoljno prijatnog korisničkog iskustva da ljudi žele da o tome pričaju svojim prijateljima. Olakšajte klijentima da to učine. Kako da postanete viralni? Predajte vaš brend potrošačima, pobrinite se da ga zavole i stimulišite ih na “šerovanje” (nagradama) – rekao je Drobnjak.

Predavač ocjenjuje da se crnogorska privreda prilagođava savremenim trendovima i stremljenjima, ali dinamika tog prilagođavanja nije na adekvatnom nivou.

Ističe da uzimajući u obzir veličinu našeg tržišta, za očekivati je da određene promjene treba da se sprovode brže i efikasnije u odnosu na složena i velika tržišta.

Seminar je bio interaktivan, pa su polaznici tokom predavanja postavljali pitanja i diskutovali sa predavačem o specifičnim situacijama i problemima koje prepoznaju iz svoje prakse.

Naredni seminar u Privrednoj komori biće 4. novembra u 10 časova, na temu „Izazovi u primjeni zakona o privrednim društvima“. Predavač je prof.dr Milan Lakićević, profesor Univerziteta Crne Gore za naučne oblasti Računovodstvo i revizija i Finansije.