You are here

Marketing menadžment u MSP

07/04/2014

Privredna komora Crne Gore je 7. aprila 2014. godine organizovala seminar „Marketing menadžment u malim i srednjim preduzećima“.

Cilj seminara bio je da ukaže na značaj marketinga za mala i srednja preduzeća, kreiranja najboljeg marketing miksa i izbjegavanja najčešćih grešaka koje se događaju. Predavač je bio mr Radivoje Drobnjak sa Ekonomskog fakulteta u Podgorici.

Rukovodilac Sektora za obrazovanje Privredne komore Crne Gore dr Mladen Perazić, pozdravljajući brojne učesnike skupa – predstavnike kompanija, kazao je da jeseminar jedan u nizu koji ova asocijacija organizuje, i podsjetio na prošlogodišnjih 50 edukativnih aktivnosti sa preko 2.000 učesnika.

- U Privrednoj komori postoje čvrsta opredjeljenja u smislu davanja što većeg doprinosa razvoju ljudskih resursa Crne Gore i povećanja učešća u aktivnostima koje omogućavaju visoko kvalitetno cjeloživotno obrazovanje, a u cilju dobrobiti svih gradjana Crne Gore i  kreiranja ekonomije bazirane na znanju. Ove aktivnosti su rezultat našeg shvatanja da su samo stručni i obrazovani kadrovi ključni preduslov za budući prosperitet i konkurentnost na zajedničkom evropskom tržištu – rekao je Perazić.

Predavač Drobnjak je kazao da marketing predstavlja specifičan segment poslovne djelatnosti koji, naročito u malim kompanijama, značajno doprinosi kreiranju kako dobre radne atmosfere tako i komunikacije sa krajnjim kupcima. On je naglasio da dio marketing strategije preduzeća treba da bude identifikacija zaposlenih sa kompanijom u kojoj rade, te da je veoma bitno steći i zadržati povjerenje kupaca.

On je iznio podatke da mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori zapošljavaju 52.000 radnika, što je 36 odsto od ukupnog broja zaposlenih, te da su ova preduzeća lideri u obučavanju radne snage za posao.

- Mala i srednja preduzeća imaju potencijal da se brzo mijenjaju i prilagođavaju. Jako je važno da ova preduzeća spoznaju značaj tehnološke revolucije koja se dešava na globalnoj sceni i da svoju ponudu prilagođavaju promjenama koje donosi, te da preuzmu aktivniju ulogu u kreiranju i edukaciji potrošača – rekao je Drobnjak.

Prema njegovim riječima, značajan broj kompanija u Crnoj Gori sve više uviđa značaj tih promjena i marketinga.

- Nažalost, dinamika prihvatanja promjena možda još nije na zadovoljavajućem nivou, jer se borimo sa nekim tradicionalnim shvatanjima i pristupima. Nadam se da će veća dinamika prihvatanja promjena i dovođenja marketinga na pravo mjesto učiniti da kompanije budu konkurentnije da se suoče sa izazovima evropskog tržišta, mnogo nemilosrdnijeg i kompleksnijeg nego što je nacionalno – kazao je predavač.

On je kazao da mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori najčešće griješe u tome što slabo definišu ciljno tržište, pa se time ne orijentišu dobro na ciljne potrošače. Ona, dodaje Drobnjak, imaju neadekvatnu komunikaciju sa već postojećim potrošačima.

- Više posvećuju pažnju osvajanju novih kupaca, a mnogo manje energije ulažu u to da postojeće potrošače zadrže – zaključio je on.