You are here

Obračun zarada i drugih liičnih primanja

20/04/2022

Privredna komora Crne Gore je u saradnji sa Sekretarijatom za podršku biznis zajednici Glavnog grada Podgorice organizovala 20. aprila seminar na temu: „Obračun zarada i drugih ličnih primanja“ (shodno posljednjim izmjenama zakonske regulative).

Seminar je organizovan sa ciljem da se privrednici upoznaju sa najnovijim izmjenama zakonskih propisa koji se tiču obračuna zarada, naknada zarada i drugih primanja koja se ostvaruju od zaposlenja, kao i prihodi ostvareni po drugom osnovu koji su upodobljeni sa radnim odnosom.

Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore kazao je da su 01. januara ove godine stupile na snagu izmjene propisa koje se odnose na obračun zarada i podnošenje prijava o njihovim obračunima.

- Izmjene propisa uticale su i na oporezivanje primanja zaposlenih koji rade kod dva ili više poslodavaca, primanja članova skupština, upravnih odbora, nadzornih odbora i drugih njima sličnih tijela u pravnim licima, članova povjereništava i odbora koje imaju ta tijela, stečajnih upravnika i sudija porotnika koji nemaju svojstvo službenika suda i sva druga primanja po osnovu radnog odnosa i primanja koja su upodobljena sa radnim odnosima (privremeni ili povremeni poslovi i dr.) – istakao je on.

Sead Đokaj, Sekretarijat za podršku biznis zajednici Glavnog grada kazao je da je tema današnjeg seminara izuzetno značajna, s obzirom na to da se dešava puno propusta prilikom obračuna zarada zaposlenih.

– Prilikom pogrešnog obračuna zarada zaposlenih, iz različitih razloga i nepredviđenih okolnosti, imamo milionske štete po poslodavcu. Zato, štitite vase poslodavce i ne ustručavajte se da pitate o svim nedoumicama koje imate, kako ne bi pogriješili. Sjutra, u praksi, kada dođe do sudskih sporova po ovom pitanju, štete mogu biti ogromne – poručio je on.

Predavačica na seminaru bila je Sonja Smolović, sertifikovana računovotkinja, sudska vještakinja ekonomsko-finansijske struke, poreska savjetnica. Ona je takođe predavačica na ispitu Složeno korporativno izvještavanje, koji se polaže za sticanje zvanja sertifikovani računovođa. U toku porfesionalne karijere, duge preko 20 godina obavljala je poslove u privredi i javnom sektoru, kao što su poslovi komercijale, obračuna, računovodstva, kontrole poslovanja subjekata i slično.

Tokom svog predavanja, Smolović je prisutne upoznala sa pregledom relevantnih propisa i njihovom praktičnom primjenom, te primjerima obračuna zarada i drugih ličnih primanja.

Ona je istakla da su izmjenama Zakona o radu, koje su stupile na snagu početkom 2022.godine propisane minimalne zarade, u neto iznosu od 450 eura.

– Izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje došlo je do uvećanja svih zarada u Crnoj Gori, i to najnižih za 80%, a ostalih proporcionalno umanjenju poreskih opterećenja, u zavisnosti od prethodno utvrđenih bruto iznosa – kazala je Smolović.

Prema njenim riječima, ukupno poresko opterećenje, sa ranijih 62% na neto zarade svih zaposlenog proporcionalno, smanjeno je na 25% na najniže zarade, dok  se na veće zarade  postepeno uvećava, ne prelazeći 50% iznosa opterećenja čak ni na neto zaradu od 2 000 eura.

Ona je kazala da je, osim navedenih efekata, kako na zaposlene tako i na poslodavce, za očekivati da navedene mjere dovedu i do bolje poreske discipline, odnosno uplate poreza i doprinosa na ukupni obim isplaćenih zarada, posebno imajući u vidu da je Zakonom o radu propisano da se uplata zarada vrši na tekući račun zaposlenog, i to u rokovima utvrđenim utvrđenim kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, a najmanje jednom mjesečno.

– Uplata zarada na tekući račun treba da omogući i efikasniju naplatu potraživanja od strane povjerilaca odnosno sprečava izbjegavanje plaćanja obaveza, čime se utiče na pravnu sigurnost, uopšte – istakla je Smolović.

Predavanje je pratilo više od 80 učesnika, a naredni seminar koji Privredna komora organizuje 27. aprila biće na temu „PR strategija i kampanja“ o kojoj će govoriti Ljiljana Burzan Nikolić.