You are here

Obuka u susret stručnom ispitu za carinsko zastupanje

10/09/2020

Privredna Komora Crne Gore od 10. septembra 2020. godine, u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom Carina, Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, organizuje obuku za polaganje stručnog ispita radi sticanja licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom.

Obuka traje 45 dana. Programom je predviđeno 87 časova od 45 minuta, koji će biti održani u Privrednoj komori Crne Gore.

Polaznici će steći znanja iz predmeta: Carinski sistem i postupak, posebno uz korišćenje carinskih isprava (predavačica Tatjana Vujisić, Uprava carina), Poznavanje robe i carinske tarife (Dženana Tuzović, Uprava carina), Spoljnotrgovinski sistem i međunarodne carinske konvencije (Stojanka Milošević, Uprava carina), Osnove sistema poreskih propisa i njihove primjene u postupku carinjenja (Jovica Petričević, Ministarstvo finansija), te Osnove sanitarnih, fitosanitarnih, veterinarskih i drugih propisa koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe (Ljiljana Milić, Uprava za inspekcijske poslove).

- Predavači prenose znanje i iskustvo koje kandidati, nakon položenog ispita, mogu primjenjivati u poslovanju - kazao je Filip Vujović, sekretar Odbora udruženja špeditera Privredne komore Crne Gore.

Prema njegovim riječima, prateći aktuelne potrebe privrednih subjekata koji se bave zastupanjem pred carinskim organom, Komora već devetu godinu u nizu organizuje ovu obuku, na kojoj se profesionalno osposobljavaju kadrovi u realizaciji poslova zastupanja pred carinskim organom, sa ciljem da se kandidatima približe evropski standardi i cjelokupni propisi koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe.

Tatjana Vujisić, načelnica u Upravi carina, upoznala je prvog radnog dana polaznike obuke sa programom rada za predmet Carinski sistem i postupak, posebno uz korišćenje carinskih isprava.

Dženana Tuzović, načelnica u Upravi carina, saopštila je da će kandidatima biti predstavljene osnovne odredbe iz Zakona o carinskoj tarifi (pojam nomenklature, tarifnog broja, međupodbroja, podbroja, stava, kao i tarifne oznake).

- Poznavanje i svrstavanje robe po carinskoj tarifi podrazumijeva prije svega identifikaciju konkretne robe, odnosno poznavanje svih katakteristika robe. Svrstavanje robe opredjeljuje obračun uvoznih dažbina (carina i PDV) – rekla je Tuzović, dodajući da predavanja obuhvataju detaljne prezentacije i objašnjenja tarifnih brojeva, uz navođenje konkretnih primjera i praktičnu demonstraciju.

Sportswear free shipping | adidas NMD Human Race