You are here

Određivanje ciljeva u funkciji unapređenja poslovanja

11/03/2020

Privredna komora Crne Gore organizovala je 11. marta 2020., u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, seminar „Određivanje ciljeva u funkciji unapređenja poslovanja“.

Predavačica je bila Ivana Malović, biznis trenerica bogatog znanja i iskustva stečenog u poznatim multinacionalnim kompanijama. Nakon više od decenije rada u dinamičnom okruženju, 2015. godine osnovala je kompaniju IDFaktor sa željom da motiviše, pokrene i podrži zaposlene, timove i kompanije.

Učesnike seminara pozdravili su, u ime organizatora, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet prof. dr Mladen Perazić i sekretar za preduzetništvo Glavnog grada Kemal Grbović.

- U današnjem dinamičnom poslovanju jako je važno definisati i na pravilan način postaviti ciljeve. Vještina razvoja vizije je od ključnog značaja, tako da ćete kroz primjere iz prakse imati priliku da stvarate i motivišete sebe na kreiranje vizije – poručio je Perazić.

Sekretar Grbović saglasan je u vezi važnosti teme seminara.

- Određivanje ciljeva u funkciji unapređenja poslovanja je posebno važno u vremenu brzih promjena u biznisu kojima smo svjedoci – rekao je Grbović.

Predavačica Malović je učesnicima približila efikasne alate za „osvješćivanje njihovih unutrašnjih pokretača“, kako bi najbolji način mogli da iskoriste potencijale i postignu željeni uspjeh. Akcenat je bio na tome kako se pokrenuti i fokusirati na cilj, odrediti prioritete, te alatima i tehnikama koji pomažu da se lakše postave ciljevi, strategijama uspješnih ljudi u njihovom kreiranju.

- Pravilno definisanje ciljeva zahtijeva vrijeme, pripremu i dobro stanje, da bi rezultirali uspjehom. Dobro postavljen cilj nam je kao temelj za kuću. Naravno, ciljeve je potrebno pratiti, istraživati okruženje, motivisati timove, s pažnjom prilagođavati tržišnim prilikama i unapređivati kako bi se ostvarivali zacrtani rezultati – rekla je Malović.

Prema njenim riječima, važno je da kompanije prepoznaju potrebu za kreiranjem novih strategija i definisanjem ciljeva.

- Ima mnogo prostora u pogledu razvoja organizacione klime i usavršavanja zaposlenih u Crnoj Gori. Svim sektorima je potrebno ulaganje u zaposlene koji su na rukovodećim funkcijama. Sve više je kompanija koje žele da edukuju zaposlene, razvijaju njihove vještine, stvaraju organizacionu kulturu i klimu koja „pravi” profesionalce. Budimo dio društva koji definiše ciljeve, istražuje i ima svoj put. Podržimo tim, okruženje, kako bismo kreirali kulturi i klimu koja iz dana u dan donosi rezultate uspjeha – rekla je Malović.