You are here

Predsjednik Golubović na EPALE konferenciji

30/11/2018

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović učestvovao je 30. novembra 2018. godine u radu završne konferencija projekta EPALE (Elektronska platforma za učenje odraslih), čija je tema bila „Andragoške kompetencije nastavnika“.

Skup je u hotelu „Splendid“ organizovao Centar za stručno obrazovanje, Nacionalni servis podrške EPALE projektu, u okviru manifestacije XVII Dani obrazovanja i učenja odraslih.

Učesnicima konferencije obratili su se i ministar prosvjete Damir Šehović i direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković.

Predsjednik Golubović je govorio o ulozi Privredne komore u razvoju stručnog obrazovanja.

On je istakao da privreda nema dileme da su znanje i intelektualni kapital uslov strateškog razvoja savremenih kompanija.

- Razvoj ekonomije znanja i ulaganje u ljudski kapital omogućavaju kompanijama i nacionalnim privredama da stalno unapređuju svoje proizvode i usluge i budu konkurentne na svjetskom tržištu. Kvalitetno obrazovanje predstavlja imperativ vremena u kojem živimo, a pažnja se preusmjerava sa stečenih znanja na vještine i sposobnosti da se ta znanja primijene u svakodnevnom životu – kazao je Golubović.

Dodaje da je povećanje zaposlenosti mladih kroz dualni sistem obrazovanja, koji se zasniva na saradnji obrazovanja i biznisa, osnovni cilj većine zemalja. Zaključci koje je odobrila Evropska komisija o suzbijanju nezaposlenosti mladih prenose nedvosmislene poruke da dualni sistem mora biti centralni stub evropskog stručnog obrazovanja i da je potrebna njegova dalja promocija i razvoj, naglašava on.

- Evropske komore promovišu značaj dualnog sistema obrazovanja kao ključnog procesa koji olakšava prelazak iz svijeta obrazovanja u svijet rada. Iskustva naših partnera, njemačke i austrijske Privredne komore, bila su dragocjena Privrednoj komori Crne Gore u prenošenju adekvatnih rješenja i dobre prakse u naš obrazovni sistem – rekao je predsjednik.

Privredna komora je jedan od pokretača inicijative za implementaciju dualnog sistema obrazovanja u Crnoj Gori. Još 2004. godine, u saradnji sa dugogodišnjim partnerima Zanatskom komorom iz Koblenca i Centrom za stručno obrazovanje, otpočete su aktivnosti na realizaciji dualnog sistema obrazovanja.

- Prošle godine ponovo je pokrenut proces obrazovanja po dualnom sistemu, upisano je 270 učenika, a 101 poslodavac je dobio pozitivno mišljenje od nadležne komisije da uđe u ovaj sistem. Ove školske godine upisan je 321 učenik, koji će u okviru 26 škola pohađati 19 obrazovnih programa. U 2018. u proces dualnog obrazovanja uključena su 184 nova poslodavca – riječi su Golubovića.

Preduzeća koja učestvuju u procesu dualnog obrazovanja smatraju ovaj model optimalnim oblikom zapošljavanja, jer se njime smanjuju troškovi regrutovanja i izbjegava rizik angažovanja neadekvatnih kadrova. Stručno obrazovanje, prilagođeno zahtjevima savremenih proizvodnih procesa, podstiče inovacije i konkurentnost u kompanijama i omogućava njegovim korisnicima da sami utiču na razvoj svoje karijere. U cilju unapređenja ovog koncepta obrazovanja i njegovog prilagođavanja našem poslovnom ambijentu, Zakonom o stručnom obrazovanju je utvrđeno da sredstva za naknade učenicima za prvu i drugu godinu školovanja obezbjeđuje Ministarstvo prosvjete, a za treću godinu poslodavac.

- Radi podsticanja učenika da se upisuju na obrazovne programe nivoa III, koje je tržište rada prepoznalo kao deficitarne, u školskoj 2017/2018. godini dodijeljeno je 119 stipendija za đake prvog razreda, od čega je 15 stipendija obezbijedila Privredna komora. Ove godine Ministarstvo prosvjete je raspisalo konkurs za dodjelu 300 stipendija za deficitarne kvalifikacije, od čega je sredstva za 30 obezbijedila Privredna komora – naglasio je on.

Privredna komora je aktivna i u oblasti neformalnog obrazovanja. Organizovanjem seminara, a na bazi analiza koje radi Sektor obrazovanja, ova asocijacija članicama čini dostupnim najnovija znanja i vještine iz područja za koja pokažu interesovanje. U prethodnoj godini organizovala je 51 edukativnu aktivnost koju je pohađao 2621 učesnik, dok je za prvih 10 mjeseci ove godine bilo 43 edukativne aktivnosti sa 2759 učesnika. Trend rasta učesnika potvrđuje činjenicu da privreda Crne Gore sve više prepoznaje potrebu za inoviranjem svojih znanja.

Aktivnosti Komore u obrazovanju odraslih su u skladu i sa trendovima u Evropskoj uniji, gdje se ove aktivnosti posebno potenciraju kako bi se poboljšale mogućnosti zapošljavanja i mobilnost pojedinca na tržištu radne snage. 

- Cilj komorskih aktivnosti je dalje obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, kako bi se naši radnici osposobljavali za uspješno suočavanje s novim zahtjevima naučnog, tehnološkog, društvenog i privrednog razvoja. Sposobnost nacionalne ekonomije da neprestano razvija i uvećava kreativnost, znanje i vještine zaposlenih će odrediti njeno mjesto u budućnosti – rekao je predsjednik Komore.

On je upoznao učesnike konferencije da je ova asocijacija prošlog mjeseca organizovala sastanak sa predstavnicima Njemačke razvojne banke KfW i nadležnih crnogorskih institucija o mogućnostima realizacije novog instrumenta podrške stručnom obrazovanju u zemljama Zapadnog Balkana. Regionalni fond za izazove je novi instrument podrške Njemačke razvojne banke čiji je cilj da smanji disbalans između obrazovnog sistema i potreba tržišta rada. Njemačka razvojna banka razmatra mogućnost da čitav projekat realizuje preko Komorskog investicionog foruma. Planirano je da Regionalni fond za izazove putem grantova plasira 50 miliona eura na područje Zapadnog Balkana. Grantovi će biti dodjeljivani najboljim inovativnim projektima koje će podnositi srednje stručne škole ili druge obrazovne institucije koje izdaju sertifikate priznate na tržištu rada, privatna preduzeća i drugi zainteresovani subjekti koji doprinose ostvarenju cilja ove podrške.

- Ubijeđen sam da ćemo kao društvo koje uči i stalno napreduje i dalje raditi na unapređenju crnogorskog obrazovnog sistema u cjelini i dati puni doprinos kreiranju ekonomije znanja u Crnoj Gori – rekao je Vlastimir Golubović.

Ministar prosvjete Damir Šehović je kazao da smo svjedoci vremena brzih promjena i nezaustavljivog tehnološkog napretka, te da, kao društvo, moramo istom brzinom odgovoriti na zahtjeve koje donosi savremeno doba.

- Najboljim odgovorom na ekonomske, društvene, kulturne, ekološke i druge izazove u razvijenim zemljama smatra se cjeloživotno učenje, uključujući obrazovanje i učenje odraslih – istakao je Šehović.

Dodaje da obrazovanje odraslih postaje jedan od najznačajnijih sistema ukupne obrazovne politike, koji se najbrže od svih podsistema prilagođava zahtjevima savremenog društva.

- Crna Gora nastoji da se kroz svoja zakonska, strateška i druga dokumenta u oblasti obrazovanja, vremenski i sadržajno uskladi sa evropskom politikom obrazovanja odraslih. Danas imamo preko 100 ustanova koje se bave ovom vrstom obrazovanja – riječi su ministra.

Kvalitet nastavnog kadra u sistemu obrazovanja odraslih predstavlja ključ uspjeha u reformskom procesu, smatra on. O tome dovoljno govori podatak da uspješnost obrazovne reforme čak u 75% zavisi od uslova u kojima se ona ostvaruje, uključujući kompetencije onih koji je sprovode, a u svega 25% od dobrih ideja.

Značajna evropska strateška dokumenta upućuju na kvalitet obrazovanja odraslih kao na jedan od nosećih stubova razvoja nacionalnih obrazovnih politika, posmatrajući nastavnike, odnosno trenere kao ključni faktor uspostavljanja i osiguranja sistema kvaliteta. Pod uticajem promjena strateških ciljeva na evropskom nivou u oblasti andragoških kompetencija, mijenjaju se i ciljevi crnogorske obrazovne politike.

- U modernim obrazovnim sistemima kompetentnost nastavnika postaje ključ uspješnog procesa učenja i jedan od najznačajnijih faktora jačanja kvaliteta u oblasti obrazovanja. Kompetencije koje su potrebne nastavnicima za obrazovni rad sa odraslim polaznicima u 21. vijeku toliko su opsežne i zahtjevne da je od ključne važnosti potreba za njihovim kontinuiranim stručnim usavršavanjem – rekao je Šehović.

Ministarstvo prosvjete će u saradnji sa partnerskim institucijama i dalje nastojati da jača sistem obrazovanja odraslih, tako što će kreirati obrazovnu politiku koja će obrazovanje odraslih posmatrati kao jednako vrijedan sistem ukupne obrazovne politike i kao sredstvo društveno-ekonomskog prosperiteta Crne Gore koja teži idealu društva znanja.

- Svaki pojedinac mora biti svjestan da se učenje ne završava sa dobijenom diplomom škole ili fakulteta i da je to proces koji mora trajati koliko i mi. Odgovornost je na nama samima, a na državi je da obezbijedi uslove, ukaže na važnost i podstakne cjeloživotno učenje – zaključio je ministar prosvjete.

Direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković predstavio je rezultate EPALE projekta i njegove doprinose razvoju nacionalnog sistema obrazovanja odraslih. Centar je tokom prošle i ove godine realizovao drugi ciklus projekta EPALE Nacionalna služba podrške za Crnu Goru.

- Realizovan je veliki broj aktivnosti koje su bitno doprinijele podizanju svijesti stejkholdera o značaju umrežavanja i korišćenja različitih resursa za učenje, promociju značaja obrazovanja odraslih na nacionalnom i međunarodnom nivou, motivisanju opšte i stručne javnosti za korišćenje elektronske platforme i promociju EPALE zajednice u Crnoj Gori – kazao je Rajković.

On je dodao da je veliku podršku projektu pružilo 12 EPALE ambasadora koji su ga promovisali širom naše države.

- Kroz EPALE projekat dali smo značajnu podršku nastavnicima kroz osnivanje njihova tri strukovna udruženja za turizam, mašinstvo, te saobraćaj i informatiku, ali i kroz sprovođenje istraživanja o obrazovnim potrebama nastavnika u srednjim stručnim i mješovitim školama, kao i onih koji rade u licenciranim ustanovama za obrazovanje odraslih – rekao je prvi čovjek CSO.

Prema njegovim riječima, Centar je izdao 21 andragoški udžbenik za nastavnike koji realizuju program osnovne škole za odrasle, a predstavljeni su na konferenciji. Rezultat EPALE projekta je i širenje baze informacionog sistema Ministarstva prosvjete podacima o obrazovanju odraslih.

- EPALE projekat je doprinio ne samo promociji ove platforme koja je jedinstveni resurs za učenje svim stručnjacima iz oblasti obrazovanja odraslih, već i promociji ovog sistema na nacionalnom i evropskom nivou – rekao je Rajković.

On je zaključio da će Centar i u naredne dvije godine nastojati da kroz EPALE projekat doprinosi jačanju nacionalnog sistema obrazovanja.

O obukama nastavnika baziranim na istraživanju obrazovnih potreba i značaju EPALE projekta govorio je Ivan Marković, pomoćnik direktora Centra za stručno obrazovanje i koordinator projektne aktivnosti. Ljiljana Garić, rukovoditeljka Odjeljenja za obrazovanje odraslih u Centru za stručno obrazovanje predstavila je zakonski i programski okvir andragoškog osposobljavanja nastavnog kadra u Crnoj Gori.

Tokom panela „Predstavljaje andragoških priručnika za nastavnike (Program osnovne škole za odrasle)“ govorili su dr Šefika Alibabić, redovna profesorka na Katedri za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ekspertkinja na izradi andragoških priručnika, Gordana Bošković, koordinatorka projektne aktivnosti i autorke andragoških priručnika Nada Maras, Jasmina Đorđević, Nevena Čabrilo i Nataša Rašović.

Marina Matijević, rukovoditeljka Odjeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije Ministarstva prosvjete predstavila je MEIS bazu sa podacima o obrazovanju odraslih. O benefitima EPALE projekta govorili su predstavnici licenciranih organizatora obrazovanja odraslih. Gordana Bošković, koordinatorka projektne aktivnosti, predstavila je publikaciju Obrazovanje odraslih u Crnoj Gori - uloga nevladinih organizacija.

Na završnom panelu „Iskustva EPALE ambasadora– primjeri dobre prakse“ učestvovali su Marica Ognjanović, Jelena Bojović, Miloš Trivić i Snežana Kršikapa.