You are here

Preduzetnički stres i kako se izboriti sa njim

09/04/2019

Privredna Komora Crne Gore je 9. aprila 2019. godine, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, organizovala seminar na temu „Preduzetnički stres i kako se izboriti sa njim“.

Predavačica je bila Ana Đurović.

Prema riječima prof. dr Mladena Perazića, direktora Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore, organizator se opredijelio za ovu temu prateći aktuelne potrebe preduzetnika koji su u svakodnevnom radu izloženi poslovanju u turbuletnim okolnostima koje izazivanju stres. Cilj edukacije je da na razumljiv i praktičan način prenesu znanja koja se odmah mogu primjeniti u poslovanju.

Realnost je da je stres utkan u svakodnevnicu velikog broja ljudi – uključujući i preduzetnike. Postoje brojne tehnike koje mogu pomoći da se prevaziđe stresan period.

- Stres je skriveni neprijatelj koji je često uzrok mnogih negativnih emocija poput ljutnje, uskraćenosti, frustracija, i – osim što vodi mnogim psihosomatskim tegobama – generalno nepovoljno utiče na obavljanje bilo kog posla. Česti uzroci stresa su, slaba mogućnost kontrolisanja događaja oko sebe i osjećanje nemoći koje iz toga proizlazi. Međutim, iako nijesmo u mogućnosti da kontrolišemo sve okolnosti koje utiču na stvaranje stresnih situacija, sasvim sigurno možemo naučiti da promijenimo svoje reagovanje na njih. Često je sama spoznaja i razumijevanje uzroka stresa od velike pomoći u njegovom prevazilaženju – rekao je Perazić.

Dodaje da su za poslove preduzetnika posebno karakteristične vrlo intenzivne interakcije sa saradnicima i osobama i službama izvan organizacije, u kojima su potrebna procjenjivanja, pregovaranja, donošenja rizičnih odluka i njihova pretvaranja u djela od kojih se očekuje da budu od koristi za kompaniju, a što je često može dovesti do stresnih situacija.

Sekretar Sekretarijata za preduzetništvo Glavnog grada Kemal Grbović izrazio je zadovoljstvo zbog saradnje sa Privrednom komorom na organizaciji edukativnih aktivnosti, te najavio da će se one nastaviti i ubuduće.

- Stres je nešto sa čime se često susrijećemo u životu. Cilj je da stres okrenemo u svoju korist, da ga balansiramo – rekao je Grbović.

Predavačica Ana Đurović je govorila o procjeni ličnog nivoa stresa, glavnim stresorima, strategijama za upravljanje stresom, postizanju balansa, prioritetima i tabeli važnosti, sopstvenim životnim vrijednostima i planu za prevazilaženje stresa.

- Preduzetnici često donose odluke u neizvjesnom okruženju, rizik je visok, veliki vremenski pritisci, značajan emocionalni naboj. Stresori mogu biti spoljašnji, psihološki, sociološki, filozofski. Stres je kombinacija stresora, situacija i naše stresne reakcije na njih – rekla je Đurović.

Prema njenim riječima, stres ne izaziva zahtjevan posao, niti nedostatak novca, vremena i pomoći u kućnim poslovima. Uzrok stresa je potreba ljudi da sve drže pod kontrolom.

- Najbolji način da ovladamo stresom je da upoznamo i prihvatimo sebe i svoje potrebe, razvijemo samopoštovanje. Biti zahvalan, izražavati ljubav, pomagati sebi i drugima. Živjeti sadašnji trenutak, otkriti svoj životni cilj, misiju i viziju, svoje „zašto“. Kad znamo zašto, onda je „kako“ uvijek lakše. Tehnike za ovladavanje stresom su sport, meditacija, svjesno disanje, masaža, mindfulness, dobra organizacija vremena, zadataka, odnosa sa ljudima oko sebe, odrediti kompetencije i granice – kazala je ona.

Za prevazilaženje stresa preporučuje se promjena životnog stila, uvjerenja, prioriteta, mindseta, fiziološke tehnike, revidiranje liste sopstvenih životnih vrijednosti i resursa, postavljanje jasnih životnih i poslovnih ciljeva, prioriteta, akcionih koraka, naučiti da delegiramo, preuzeti odgovornost, balans između različitih oblasti života, svijest o tome da su um, tijelo i emocije jedno, jedinstvo.

url clone | THE SNEAKER BULLETIN