You are here

Pretvaranje konflikta u konstruktivni dijalog

10/07/2019

Privredna komora Crne Gore organizovala je 10. jula 2019. godine, u saradnji sa kompanijom Balance to Business, seminar na temu „Pretvaranje konflikta u konstruktivni dijalog”.

Predavačica je bila Jelena Vuletić, izvršna direktorica za rizike Hipotekarne banke AD Podgorica i Eriksonov timski biznis kouč.

Seminar je bio namijenjen liderima, menadžerima i njihovim članovima tima, osobama koje se bave prodajom i žele da unaprijede svoja znanja o uspješnoj komunikaciji sa različitim strukturama ličnosti, da otkriju i nauče više o sebi i drugima, kako da iskoriste međusobne razlike, snage i potencijale i uspiju na lakši i efikasniji način da upravljaju i organizuju sve potrebne korake za ostvarenje cilja.

S obzirom da je u današnjim okolnostima sve prisutniji stres koji dovodi do konflikta, poznavanje načina prevazilaženja istog i pretvaranje u konstruktivni dijalog predstavlja vještinu koja određuje dalji uspjeh kompanije.

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore prof. dr Mladen Perazić naveo je da konflikti nastaju kao posledica činjenice da različiti ljudi (sa različitim vrijednostima i interesima) rade i žive zajedno i često u komunikaciji sukobljavaju mišljenja i suprostavljaju stavove.

- Kroz ove sukobe mišljenja i konflikte mi upoznajemo medjusobne razlike i tragamo za načinima kako da ih prevazidjemo. Razumijevanje potreba i interesa druge strane otvara šansu za dijalog i obostranu korist. Stvaranje uslova za razgovor o potrebama strana u konfliktu otvara mogućnosti za nalaženje novih rješenja i najčešće dovodi do konstruktivnog dijaloga i premošćivanja izazova – rekao je Perazić.

Prema njegovim riječima, ubrzanost tempa života, rad pod pritiskom, ograničeni rokovi, zahtjevi da se brzo završi posao često dovode do stresa i konfliktnih situacija.

- Pretvaranje konflikta u konstruktivni dijalog vještina je koja određuje dalji uspjeh. Kako bismo izbjegli stres važno je da svoje, kao i psihološke potrebe ljudi sa kojima komuniciramo, zadovoljimo na pozitivan način – saopštio je on.

Istraživanja pokazuju da više od 20% vremena menadžeri provode u rješavanju konfliktnih situacija.

- Razumijevanje prirode konflikata, kako nastaju i kako ih je moguće prevazići, jeste ključ koji nam pomaže da se lakše nosimo sa konfliktnim situacijama što će pomoći održavanju dobrih međuljudskih odnosa i doprineti boljem uspjehu organizacije – zaključio je Perazić.

Predavačica Jelena Vuletić poručila je privrednicima da se konflikt može spriječiti i prevazići boljim razumijevanjem ponašanja različitih struktura tipova ličnosti.

Naglašava da je riječ o vrlo aktuelnoj temi u zemljama članicama Evropske unije, posebno u regionu - Hrvatskoj i Sloveniji.

- Veliki je izazov ispred nas. Crnogorski privrednici polako hvataju korak sa pomenutim zemljama. Doprinos tome su i radionice koje Privredna komora organizuje kako bi privrednici naše države počeli sa implementiranjem evropskih standarda u ovoj sferi. Raduje me što se kod nas organizuje sve više radionica sličnog tipa i uvjerena sam da će od njih benefite imati kako pojedinci, tako i kompanije – rekla je Vuletić.

Tokom svog predavanja ona je govorila o PCM (Process Communication Model) tipovima ličnosti (Harmoniser, Thinker, Persister, Imaginer, Rebel, Promoter), komunikaciji u stresu, sa naglaskom da se dobar komunikator prilagođava drugima, a ne očekuje suprotno, te o upravljanju konfliktom kroz usklađivanje.

Četiri su načina rješavanja konflikta. Povlačenju pribjegavaju uglavnom osobe osjetljive kako za svoja tako i za tuđa osjećanja. One ne žele da dođu u situaciju da nekog povrijede i budu povrijeđeni. Pobjeda je čest način kod osoba koje međuljudske odnose dijele na pobjedničku i gubitničku stranu. Tu je i kompromis kada obje strane osjećaju da nijesu zadovoljile svoje potrebe, odnosno osjećaju se prevareno. Na kraju tu su win -win rješenja gdje su obje strane pobjednici.