You are here

Procjena vrijednosti nepokretnosti

28/09/2017

Privredna komora Crne Gore i Institut ovlašćenih procjenjivača organizovali su 28. septembra 2017. godine seminar „Procjena vrijednosti nepokretnosti u svrhu eksproprijacije, kodeks etike i ponašanja procjenjivača”.

Ovim seminarom i budućim aktivnostima Komora će, u saradnji sa Institutom, nastaviti da podržava usvajanje i proširivanje znanja iz ove oblasti, u cilju pružanja neophodne pomoći za dublje razumijevanje standarda radi njihove pravilne identifikacije i primjene.

Predavač je bio mr John Hockey, savjetnik borda direktora Evropske asocijacije procjenjivača TEGoVA, urednik evropskih standarda za procjenu vrijednosti EVS te direktor Meyler Denton Hockey, European Property Consultants.

Prema riječima dr Mladena Perazića, rukovodioca Sektora za obrazovanje Privredne komore, bez vrednovanja nepokretnosti se ne može zamisliti njihovo efikasno upravljanje i rješavanje brojnih potreba društva.

- Potrebe za procjenom vrijednosti nepokretnosti su višestruke, od oporezivanja imovine, urbane komasacije, eksproprijacije, poreza na prenos apsolutnih prava, poreza na naslijeđe i poklon i sličnih. Procjena vrijednosti nekretnina je multidisciplinarna djelatnost koja zahtijeva specifična znanja, vještine i iskustvo – rekao je Perazić.

Procjenitelj, da bi odgovorio savremenim zahtjevima, treba da poznaje osnove prava, ekonomije, građevinarstva i prostornog uređenja potom da posjeduje dovoljno iskustva kako bi svoja znanja mogao korisno upotrijebiti, dodaje on.

Sanja Radović, predsjednica Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore, kazala je da se eksproprijacija vrši u javnom interesu, a s obzirom na to da se to čini ne voljom vlasnika zemljišta, riječ je o veoma delikatnom procesu.

- U Crnoj Gori imamo veoma solidan Zakon o eksproprijaciji, ali on ne može da obuhvati sve situacije, pogotovo ne čin koji se tiče same procjene imovine. Tu nastupaju procjenjivači koji treba da budu kvalifikovani i moraju da se vode principima usvojenim u ovoj profesiji. Ti principi su utkani u standarde. Mi nemamo nacionalne standarde ali zato se procjenjivači IOP oslanjaju na evropske koji su sada ušli u našu legislativu kroz Zakon o računovodstvu – rekla je Radović.

Predavač Hockey je pojasnio da je eksproprijacija čin kojim država oduzima privatnu imovinu u svrhu zadovoljavanja javnog (opšteg) interesa i detaljno je elaborirao pitanja od ključnog značaja za procjenjivače i njihove klijente, prezentirao pregled standradnih smjernica, te uputstva i savjete za njihovu adekvatnu primjenu u procjenjivačkoj praksi.

- Procesom eksproprijacije treba da budu zadovoljni i država i vlasnik imovine jer će se tako brže graditi infrastrukturni objekti na predmetnom zemljištu u javnom interesu. Procjenjivači treba da djeluju u skladu sa zakonom i u najboljem interesu klijenta. Prilikom procjene vrijednosti ekspoprijisanog zemljišta polazi se od tržišne vrijednosti u tom trenutku, ali se vodi računa i o profitu koji se očekuje od njegove prenamjene, odnosno od dodate vrijednosti – rekao je Hockey.

Kodeks etike i ponašanja procjenjivača se odnosi na zahtjeve i izazove pravilnog razumijevanja i implementacije etičkih i profesionalnih standarda, sa kojima se suočavaju prilikom praktične primjene Evropskih standarda za procjenu vrijednosti (EVS). Etički i profesionalni standardi i zahtjevi nijesu sadržani samo u kodeksu etičkog ponašanja, već su ugrađeni u cjelinu EVS, pa je stoga jedan od ciljeva prezentacije bio pružanje neophodne pomoći za dublje razumijevanje ovih zahtjeva radi njihove pravilne identifikacije i primjene.

Procjenjivač je u obavezi da i u slučajevima koji nijesu zakonom regulisani poštuje etički kodeks.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva održivog razvoja i turizma, Uprave za nekretnine, te kompanija koje se bave izgradnjom infrastrukture.

Maja Mitrović, načelnica Direkcije za državnu imovinu u Ministarstvu finansija, objasnila je da se esproprijacija obavlja samo u slučajevima predviđenim zakonom, odnosno kada Vlada utvrdi javni interes za njeno sprovođenje, zarad ostvarenja velikih projekata.

- Ministarstvo finansija je započelo izradu metodologije za procjenu nepokretnosti koja će biti usklađena kako sa EU tako i međunarodnim standardima da ne bi dolazilo do neslaganja u ovom procesu i da bi cijena bila pravična, tržišna. Nadamo se da ćemo metodologiju brzo završiti u saradnji sa procjenjivačima i relevantnim institucijama – rekla je Mitrović.

Sports brands | Sneakers Nike Shoes