You are here

Psihologija motivacije i pokazatelji zaposlenih

03/03/2017

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa bonitetnom kućom COFACE, organizovala je 3. marta 2017. godine radionicu „Psihologija motivacije i pokazatelji zaposlenih”. Edukacija je bila namijenjena rukovodiocima, tim liderima, članovima prodajnog tima, HR stručnjacima preduzeća - nosilaca sertifikata SME Excellent i onima koji imaju potencijal da to postanu.

Predavač  je bio Radoje Cerović, eminetni stručnjak na polju edukacije zaposlenih.

Potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović je kazala da ova poslovna asocijacija od novembra 2015. godine zajedno sa COFACE-om, izdaje elektronski sertifikat Excellent SME. Riječ je o označavanju odličnih malih i srednjih preduzeća, čime ona postaju vidljivija na tržištu.

- Na taj način se šalje poruka njihovim potencijalim poslovnim partnerima da su to pouzdane kompanije, što doprinosi povećanju povjerenja i lakšem donošenju poslovnih odluka u uslovima smanjenog rizika – rekla je Filipović.

Danas je u Crnoj Gori 255 preduzeća nosilaca sertifikata koji su iskazali ukupan godišnji prihod od  431 milion eura, raspolažu kapitalom od 301 milion, ostvaruju više od 28 miliona eura profita i zapošljavaju blizu 6000 radnika. Preduzeća koji su nosioci sertifikata su iz svih krajeva Crne Gore.

- Projekat sertifikacije Excellent SME je zaživio u 10 zemalja i on se širi, čime se povećava i svojevrsna bijela lista malih i srednjih preduzeća sa kojima je pouzdano poslovati – navela je ona.

Kako sertifikat „Excellent SME“ važi godinu, jedna od aktivnosti Komore koje predstoje na ovom projektu je resertifikacija nosilaca.

- Među prvim nosiocima sertifikata, mi već imamo 52 resertifikacije. Nastavićemo sa daljom promocijom nosilaca i samog projekta, širenjem kruga preduzeća koja na ovaj način dobijaju preporuku za uspješnu saradnju. Nastavićemo sa edukacijama i povezivanjem sa privrednicima iz inostranstva preko poslovnih foruma koje organizuje Komora – kazala je potpredsjednica.

Novi kvalitet može dati i međusobno povezivanje nosilaca sertifikata iz Crne Gore, kao i sa onima iz drugih zemalja. Takav događaj povezivanja planiran je za april, tokom sajma poljoprivrede i turizma u Budvi.

Regionalni menadžer COFACE za Srbiju i Crnu Goru Đorđe Živanović zahvalio je strateškom partneru – Privrednoj komori na veoma dobrim rezultatima u realizaciji projekta.

- U Crnoj Gori imamo impozantan broj sertifikata u odnosu na ukupan broj kompanija. U poređenju sa januarom 2016. godine za 68 odsto je porastao broj nosilaca sertifikata SME Excellent – rekao je Živanović, ističući da je u drugim zemljama trend rasta 15 odsto.

Prema njegovim riječima, u narednom periodu biće uspostavljena platforma za umrežavanje svih kompanija koje su nosioci sertifikata, te učešće na sajmovima sa ciljem jačanja njihovih poslovnih veza.

- Sve je više javnih institucija koje prilikom uspostavljanja saradnje traže od preduzeća SME Excellent sertifikat – naglasio je on.

Jedan od partnera COFACE u Crnoj Gori je BI Consulting, čiji je predstavnik Ratko Nikolić govorio o uslugama koje ta kuća pruža.

Njihovi servisi daju informacionu osnovu svakodnevnom poslovanju, a takođe su neophodan alat u proaktivnom pristupu prodaji, koji mogu imati primjenu u gotovo svim djelatnostima pri poslovanju sa pravnim licima (B2B segment). Oni omogućavaju klijentima da bolje upoznaju svoje poslovne partnere, kao i da unaprijed planiraju tržišnu aktivnost i biraju s kim će raditi, te da svoje aktivnosti usmjere na onaj dio kvalifikovane tražnje kod kojih postoji veća vjerovatnoća uspješnog poslovanja i manji poslovni rizik.

Predavač Cerović je potencirao različite izvore motivacije zaposlenih, razvoj individualnog pristupa toj oblasti, te alate koji dovode do povećavanja njenog nivoa.

Poseban fokus je bio na poslovnoj kulturi koja je moćni psihološki mehanizam u oblikovanju ponašanja zaposlenih.

- Upravljanje poslovnom kulturom jedan je od najzahtjevnijih menadžerskih zadataka. Stvaranje i upravljanje poslovnom kulturom u kompaniji je neminovnost da bi zaposleni podržali ciljeve menadžmenta koji bi se u suprotnom urušili – kazao je Cerović.

Prema njegovim riječima, šablonski pristup prodaji ili nekoj drugoj aktivnosti sam po sebi urušava rezultate.

- Kako upravljati poslovnom kulturom? Preduslov je liderska inicijativa, sve ostalo su alati – rekao je on.

On je između ostalog govorio o značaju aktiviranja mehanizama hijerarhije, ograničenom uticaju novca na motivisanje zaposlenih u zavisnosti od njihovih potreba i složenosti posla, istakao važnost vizuelnog menadžmenta u postizanju evidentnih rezultata i drugom.

Učesnici veoma posjećene radionice u Komori su nakon predavanja bili u prilici da diskutuju sa Cerovićem dovodeći temu njegovog izlaganja u vezu sa konkretnim primjerima iz njihove poslovne prakse.

Izdvajamo