You are here

Saradnja sa FCG International iz Helsinkija

18/03/2014

Privredna komore je 18. marta 2014. godine potpisala Memorandum o razumijevanju sa FCG International iz Helsinkija.

Riječ je o konsultantskoj grupaciji koja širom svijeta pruža usluge za razvoj organizacionih, socijalnih te struktura u javnom sektoru.
Potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić je kazao da će dvije institucije raditi na unapređenju saradnje između privrednog i javnog sektora, posebno na kreiranju uslova za poboljšanje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.
- Predviđene su aktivnosti u oblastima obuka i konsultacija, te kreiranju zajedničkih projekata za konkurisanje za sredstva iz EU fondova – rekao je Saveljić.
Prema njegovim riječima, u procesu ekonomske tranzicije i pristupanja EU, razvoj znanja i vještina i kompetencija prepoznaje se kao jedan od glavnih oslonaca crnogorske ekonomije i društva. Stalno usavršavanje i obrazovanje doprinosi održivom nacionalnom razvoju a samim tim poželjnom i trajnom razvoju pojedinaca. Privredna komora je opredijeljena da kroz brojne aktivnosti što više doprinese razvoju ljudskih resursa Crne Gore i aktivnostima koje omogućavaju visoko kvalitetno cjeloživotno obrazovanje.

- Ove aktivnosti su rezultat našeg shvatanja da su samo stručni i obrazovani kadrovi, ključni preduslovi za budući prosperitet i konkurentnost na zajedničkom evropskom tržištu – dodao je Saveljić.

Programski direktor FCG International Mikko Kurvi istakao je, predstavljajući ovu grupaciju, da je fokus njenog rada trenutno na Balkanu, istočnoj Evropi i centralnoj Aziji.
- Pružamo obuke za opštine, javne institucije i privatne kompanije iz oblasti ekonomije, finansija, ljudskih resursa, ICT, komunikacija, infrastrukture i drugog. Obrazovanje i obuke su veoma važne da bi se iskoristile šanse na tržištu – rekao je on.
U Komori je istog dana organizovana veoma posjećena radionica – intenzivni program „Efikasno delegiranje i vještina uticaja“ a predavač je bio britanski ekspert Roger Stent.
- Radionica je prva u nizu zajedničkih aktivnosti usmjerenih na razmjenu informacija, iskustava, prakse i znanja u cilju unapredjenja crnogorskih kadrova – rekao je Saveljić.
Ovaj intenzivni program nudi tehnike koje mogu menadžeri koristiti kako bi razvili vještinu delegiranja.  Radionica je interaktivna i orijentisana na unapređenje profesionalnih vještina, sa osnovnim ciljem da učesnicima ponudi praktična i teorijska znanja, koja će im pomoći da efikasnije obavljaju poslove.