You are here

Savremeni marketing menadžment

04/02/2020

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala je 4. februara 20120. godine seminar na temu „Savremeni marketing menadžment“.

Skup je održan sa ciljem da se privrednici upoznaju sa najnovijim trendovima iz ove oblasti. Govoreno je i o tome kakav treba da bude savremeni marketing menadžment, kako organizovati timski rad i postići kontinuiranu inovaciju u ovoj oblasti.Predstavljena je suština promjena na globalnom nivou, karakteristike savremenih menadžera, te prezentovani primjeri kako ne treba raditi.

Uvodne riječi imali su dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet i Kemal Grbović, sekretar za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice

- Promjene sve više iniciraju potrebu privrednika da na drugačiji način upravljaju kompanijama, ali i malim biznisom. Kompanije se sve više okreću digitalizaciji, kao sasvim novom načinu za rješavanje problema. Filozofija biznisa se iz temelja mijenja, kao i potrošači - rekao je Perazić.

Sekretar Grbović je kazao da tema današnjeg seminara ima veliki značaj jer je marketing dinamično područje koje se kontinuirano razvija i pronalazi nove načine i tehnike za uspješno funkcionisanje proizvoda ili usluga na tržištu.

- Tržište karakteriše kompleksnost, turbulentnost i porast neizvjesnosti izazvan čestim pojavama inovacija u svim oblastima poslovanja. Stoga, preduzeća pristupaju sistemskom upravljanju marketingom, kako bi poradila na sopstvenoj prepoznatljivosti u domaćoj i međunarodnoj javnosti i istakla svoje prednosti. Bez obzira koliko kvalitetan proizvod imali, ako nemate neki način na koji ćete ga prezentirati kupcima onda taj proizvod neće biti profitabilan – riječi su Grbovića. 

Predavač na seminaru bio je prof. dr Božo Mihailović redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i predsjednik Saveza ekonomista Crne Gore. Autor ili koautor je petnaest knjiga i imao je više specijalizacija na poznatim univerzitetima u SAD-u. 

- Marketing je savremena poslovna filozofija usmjerena na zadovoljenje potreba potrošača, uz ostvarenje ciljeva poslovanja - profita. On je interesantan za primjenu ne samo u privredi već i u prosvjeti nauci, zdravstvu, kao i u Vladi – rekao je predavač.

Marketing menadžment je savremena poslovna funkcija u kompanijama koja omogućava preduzeću da, dugoročno sagledavajući potrebe i prilagođavajući svoju ponudu, zadovoljava potrebe potrošača, u dugom roku ostvaruje profit ali istovremeno bude i društveno odgovorna firma, dodao je on.

Prema njegovim riječima, u ovoj oblasti dešavaju se krupne promjene koje se zasnivaju na primjeni interneta i direktnom usaglašavanju odnosa sa potrošačem, što je tzv. marketing 1 na 1, koji simbolično pokazuje da se svaki potrošač posebno tretira, jer su svi različiti.

- Vrijeme masovnih marketinga i potrošnje je prošlo i danas se govori o najsavremenijem marketingu 4.0. To znači maksimalni odnos sa potrošačima u smislu komunikacije i zadovoljavanja njihovih potreba, prilagođavanja ponude prema vrijednosti, i u svemu tome primjenu informaciono komunikacionih tehnologija da se što brže i jednostavnije sagledaju potrebe i izađe potrošaču u susret – kazao je Mihailović.

Danas, dodaje, više nije problem proizvesti proizvod određenih karakteristika, kvaliteta, nego potrošači ocjenjuju vrijednost proizvoda za zadovoljenje potreba.

- Najsavremenija marketing filozofija treba da bude kreirana tako da se prodre u srce i dušu potrošača –kazao je profesor.

U Crnoj Gori što se tiče marketing menadžmenta stvari se mijenjaju na bolje, sve više preduzeća shvata da bez primjene marketinga kao poslovne filozofije i važne funkcije nema uspjeha na tržištu, naglašava Mihailović.

Marketing menadžment je okrenut budućnosti. Sve više se shvata da operacionalizacija sa potrošačima, njihovo uvažavanje i društvena odgovornost doprinose imidžu kod potrošača.

- U određenom smislu zaostajemo u odnosu na svijet. Zato je potrebno što više edukacija poput ovih što radi Privredna komora. Marketing istraživanje još nije zaživjelo u crnogorskoj privredi i treba nam mnogo posla da bismo održali korak sa svijetom – zaključio je Mihailović.