You are here

Savremeni trendovi u marketing menadžmentu

08/03/2019

Privredna komora Crne Gore organizovala je 7. marta 2019. godine seminar „Savremeni trendovi u marketing menadžmentu“.

Predavač je bio prof. dr Božo Mihailović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

U pozdravnoj riječi prof. dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore, kazao je da savremene promjene u okruženju, posebno na tržištu, zahtijevaju od vlasnika i menadžera, ne samo njihovo „praćenje“, već i kreiranje.

- Poslovni uspjeh se mjeri brojem inovacija u upravljanju, posebno u marketing mendžmentu. Praksa je u uslovima krize pokazala da su uspješna preduzeća koja, pored smanjenja troškova, posebnu pažnju poklanjaju integralnim inovacijama - naveo je Perazić.

Prof. dr Bozo Mihailović je predstavio marketing filozofiju u novom ruhu sa stanovišta svih promjena koje se danas dešavaju u savremenim kompanijama i, dosljedno tome, u marketing menadžmentu.

- Marketing menadžment je ključna poslovna funkcija koja treba da objedinjava sve ostale funkcije kompanije ili kako se to popularno kaže “primus inter pares” (prva među jednakima) -  rekao je on.

Prema njegovim riječima, marketing je nova funkcija koja je u razvoju i promjenama.

- Sve to što se dešava u okruženju u savremenim kompanijama utiče na to da marketing funkcija bude lider pa je zadatak upravljanja marketingom da se sagleda buduća tražnja i da se prema tome pokrene biznis kao cjelina – rekao je Mihailović.

On je poručio privrednicima da moraju da ulažu u marketing istraživanja i shvate da marketing nije prodaja ni reklama već poslovna filozofija koja je usmjerena prema kupcu.

- Sav profit se zarađuje na tržištu i nigdje drugdje. Kompanije moraju da se okrenu ne samo sadašnjem, već i budućem tržištu, jer od njegove perspektive zavisi njihov poslovni uspjeh. Zato u većini naših kompanija predstoje značajne promjene u organizacionom i strukturalnom pogledu što se tiče marketinga, a naročito u povezivanju marketing istraživanja sa razvojnom funkcijom u preduzeću – rekao je Mihailović.

Crnogorske kompanije su u ovoj oblasti krenule naprijed, smatra on, a značajni koraci su postignuti pogotovu u turizmu.

- U organizacionom i pogledu planiranja marketing aktivnosti, te razvoja, treba nam još mnogo napora da bismo mogli stići savremene trendove, naročito velike svjetske kompanije. Ključni uslov za to je da naši privrednici shvate da bez primjene marketinga kao poslovne filozofije, nema poslovnog uspjeha – naglasio je profesor.

On smatra da će tako morati da se radi, “jer sve fluktuacije na svjetskom tržištu i novi princip, poznat kao globalizacija, će prosto tjerati na veću efikasnost i racionalizaciju, te da se potrošač posmatra kao ključni faktor uspjeha poslovnih subjekata u Crnoj Gori”.

- Uspješene kompanije imaju jednu zajendičku karakteristiku: usresređene su na kupca i imaju velika ulaganja u inovacije – rekao je profesor.

Tokom predavanja, Mihailović je istakao da promjenljivo tržište nije prijetnja, već pokretač marketing upravljanja. Vrhunski priorietet savremenih firmi je ostvarivanje rasta. Kupci su ključni element marketing sistema, a stvaranje vrijednosti i zadovoljstva kupaca je baza savremenog marketing razmišljanja.

Edukacija je bila namijenjena menadžerima različitih nivoa, a posebno onima iz oblasti marketinga. U radu seminara učestvovalo je više od 60 polaznika.