You are here

Seminar „Da li znate da u vašoj firmi važe nepisana pravila”

21/06/2019

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa bonitetnom kućom Coface, organizovala je 21. juna 2019. godine seminar na temu „Da li znate da u vašoj firmi važe nepisana pravila”, prvenstveno namijenjen nosiocima Excellent SME sertifikata i preduzećima koja planiraju da to uskoro postanu.

Predavač je bio Radoje Cerović, eminentni klinički psiholog, konsultant i stručnjak za poslovnu komunikaciju.

Privredna komora, u saradnji sa agencijom Coface, izdaje elektronski sertifikat Excellent SME Crna Gora, u cilju unapređenja sigurnosti poslovanja. Potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović kazala je da se Excellent SME sertifikatom ističu odlična - excellent mala i srednja preduzeća, čime ona postaju vidljivija, a takođe im pomaže u povezivanju sa drugim uspješnim kompanijama u Crnoj Gori i inostranstvu.

- Trenutno je u Crnoj Gori oko 282 preduzeća sa Excellent SME sertifikatom, iz svih regija zemlje i djelatnosti. Projekat dodjele sertifikata se realizuje ne samo u Crnoj Gori već i u u Sloveniji (gdje je 524 sertifikovanih firmi), Srbiji (916), Makedoniji (83), Rumuniji (315), Bugarskoj (13), Mađarskoj (119). Tako je stvorena mreža od 2.252 preduzeća koja su, prema Cofaceu, zaslužila da se istaknu i pomognu u poslovanju – navela je Filipović.

Prema njenim riječima, cilj seminara je da doprinese unapređenju poslovne kulture koja je u idealnim uslovima integrisana unutar organizacije, ali i prema vani, jer su zdrava radna okolina i dobri međuljudski odnosi temelj za uspjeh.

Regionalni menadžer Cofacea Đorđe Živanović, istakao je da prema najnovijim podacima Excellent SME projekat bilježi rast sertifikovanih kompanija veći od 10 odsto u svim država u kojima je zastupljen, te da on u Crnoj Gori iznosi 17,4 odsto.

- To govori da je Excellent SME potvrdio svoju funkciju i svrhu – naveo je Živanović.

Predavač Radoje Cerović istakao je da u kompaniji, stambenoj zgradi, kvartu, porodici, postoje implicitna pravila koja se nerijetko kose sa eksplicitnim. Fenomen nepisanih pravila je sistemski i predstavlja normalnu posljedicu postojanja socijanog sistema. Nepisana pravila su plod automatskog usklađivanja niza psiholoških sistema koje ljudi imaju da bi mogli da funkcionišu i nastala su prije nego što su uspostavljeni zakoni, pravila procedure.

- Donošenjem eksplicitnih pravila pomalo smo zanemarili implicitna koja imaju nevjerovatan uticaj i mogu direktno da naprave razliku između onoga što je uspjeh ili neuspjeh neke kompanije, odnosno preduzetničkog poduhvata. Najbliže kako bismo mogli da definišemo taj set implicitnih pravila jeste da je riječ o onom što nazivamo poslovnom kulturom. Nažalost, kod nas se najčešće pod pojmom poslovne kulture podrazumijevaju neki elementi bontona, dres kod, što, iako ima uticaja, predstavlja marginalnu stvar, u odnosu na kreativnu i orijentacije na klijenta, prodaju, fleksibilnost. Sve su to stvari koje vi možete propisati, ali u suštini zavise od toga kako ljudi emocionalno reaguju – kazao je Cerović.

Prema njegovim riječima, implicitna pravila su veoma moćna i predstavljaju iznenađujuće veliki prostor u kojem se može napraviti značajan iskorak.

- Svaka transformacija kompanije, njenog poslovanja, tehnologija, tržišta, podrazumijeva da se transformišu implicitna pravila. Pravi je izazov kako izmijeniti nešto što je skoro nevidljivo, odnosno napraviti promjenu poslovne kulture – naglasio je predavač.

On je crnogorskim privrednicima poručio da je potrebno pokloniti veliku pažnju atmosferi u preduzeću i nepisanim pravilima.

- Raditi sa ljudima na psihološkom planu je neminovnost svake menadžerske inicijative i potcjenjivanje toga nije dobro. Ljudi će ko zna još koliko godina biti najznačajniji resurs koji čini razliku između uspješne i neuspješne kompanije. Ljudi u Crnoj Gori su posebno deficitaran resurs jer ih je, sa jedne strane, malo, a sa druge struktura njihovih znanja i sposobnosti u velikoj mjeri nije adekvatna zahtjevima najmodernijih poslovnih pristupa – rekao je Cerović.

Upravo zbog toga, zaključuje on, potreban je zajednički napor Privredne komore, drugih udruženja poslodavaca, sindikata i konsultanata da se stvori dovoljna kritična masa kvalitetnih i edukovanih ljudi.

- Ljude treba uključiti u sisteme čija poslovna kultura radi na njihovom daljem razvijanju, gdje je normalno da nikada ne znate dovoljno, što je jedno od važnih implicitnih pravila, već želite da nastavite da učite – riječi su Cerovića.