You are here

Seminar o prezentacionim vještinama

04/03/2020

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala je 4. marta 2020. godine seminar na temu: „Prezentacione vještine“.

Uvodne riječi imali su prof. dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore i Mirjana Perović, rukovoditeljka Sektora za preduzetništvo i poljoprivredu u Sekretarijatu za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice.

Perazić je kazao da je seminar namijenjen svima koji žele da unaprijede svoje vještine prezentovanja, kako bi ih primijenili u svakodnevnom radu i tako na najbolji način predstavili sebe i organizaciju u kojoj rade.

- Tema seminara je posvećena aktivnosti prezentovanja i komunikacije kao jednog od ključnih faktora uspjeha realizacije poslovnih aktivnosti - rekao je prof. dr Mladen Perazić.

Naveo je da je jedan od važnih zadataka poslovnih ljudi predstavljanje organizacije u okruženju, obraćanje u različitim okolnostima, prezentovanje ideja, poslovnih informacija, i različitih projekata. Nastupi pred širim auditorijem i vještina prezentacije su sastavni dio većine poslova.

- Prezentacije i govori klijentima, dioničarima i partnerima, kao i nastupi u javnosti, sastavni su dio posla čiji rezultati bitno zavise od njihovih komunikacijskih, a posebno prezentacijskih vještina - riječi su Perazića.

Prema nekim istraživanjima strah od javnog nastupa je među prvim na ljestvici najčešćih strahova. Dodao je da je javni nastup nije samo govor pred više ljudi, ili pred TV kamerama, već i izlaganje na sastanku ili, pak, u manje formalnoj atmosferi.

Mirjana Perović, je podsjetila da Sekretarijat za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice početkom svake godine donosi Program aktivnosti na stimulisanju preduzetništva.

- Program sadrži niz aktivnosti usmjerenih ka jačanju preduzetničke svijesti, edukaciji preduzetnika zaposenih na teritoriji Glavnog grada, kao i kreditnoj podršci koja bi trebalo da podstakne privednu aktivnost - rekla je ona.

Prema riječima Mirjane Perović i u 2020. godini, Sekretarijat za preduzetništvo Glavnog grada će, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, organizovati više edukativnih seminara polazeći od činjenice da se znanje kadrova mora stalno unapređivati.

Predavačica je bila Slavica Striković koja je realizovala više od 500 obuka, ima višedecenijsko iskustvo u radu sa medijima i autorka je brojnih publikacija i stručnih radova iz domena ljudskih prava, rodne statistike i medija.

Prezentacija je način (komuniciranja) na koji neku temu predstavljamo, pojašnjavamo i pokazujemo javnosti.

- Vještine dobrog prezentovanja su od izuzetnog značaja za savremeno preduzetništvo. Umjeti uvjeriti u snagu argumenta kojima se dobro prodaju roba ili usluga je vještina koja mora imati prioritetno mjesto u strateškom planu poslovanja - rekla je Slavica Striković.

Navela je da potvrdu za to nalazimo u činjenici da su dobre prezenterske vještine jedan od uslova brojnih konkursa za radna mjesta, naročito ako se radi o menadžerskim pozicijama.

Prema njenim riječima prezentacione vještine su usko povezane sa komunikacionim, te im to daje dodatni značaj, naročito u ovom dobu kad vladaju masovni mediji. Jako je važno maglasiti da se dobar prezenter ne rađa kao takav, već je to vještina koja se uči kroz stalno vježbanje, unapređivanje i iskustvo.

- Kada govorimo o kvalitetu ovih vještina u crnogorskom preduzetništvu, možemo zaključiti da se one lako prepoznaju u velikim i uspješnim preduzećima, čak da su to postale upravo zahvaljujući dobrim komunikacionim, pregovaračkim i prezenterskim vještinama. Otud i preporuka za nove i manje razvijene firme da ulažu u stalne i dobre edukacije svojih zaposlenih, a vezano za vještine koje su zaista postale neophodne.

- Dobro definisan cilj, učesnici i sredstva prezentacije osiguravaju njen uspjeh, kao i vježba koja će je učiniti efektnom i snažnom- zaključila je Slavica Striković.

Seminaru su prisustvovali brojni predstavnici kompanja i institucija koji su postavljali pitanja i sa predavačicom diskutovali o temi, kao i specifičnim situacijama i problemima koje prepoznaju iz prakse ili iskustva. 

Nike shoes | adidas Originals , Fullress , スニーカー発売日 抽選情報 ニュースを掲載!ナイキ ジョーダン ダンク シュプリーム SUPREME 等のファッション情報を配信!