You are here

Seminar „Puna kumulacija i duty drawback“

09/07/2019

Privredna komora je, u saradnji sa Upravom carina Crne Gore, 9. jula 2019. godine organizovala seminar na temu „Puna kumulacija i duty drawback“.

Učesnike seminara je pozdravio savjetnik u Sektoru udruženja Privredne komore Filip Vujović. Predavačice su bile Stojanka Milošević, načelnica Odsjeka za vrijednost i porijeklo robe Uprave carina i Ana Vulić, samostalna savjetnica u istom organu.

Cilj seminara je bio pružanje informacija uvoznicima i proizvođačima o punoj kumulaciji i povraćaju dažbina (duty drawbacku), upoznavanje sa svim prednostima i nedostacima koje donose ova dva nova instituta, kao i sa implementacijom CEFTA odluke 3/2015.

Odluka 3/2015 CEFTA Zajedničkog komiteta, kojom se uvodi puna kumulacija i ukida zabrana povraćaja dažbina, primjenjuje se u međusobnoj trgovini između CEFTA članica od 1. jula 2019. godine. Primjena ovih instituta u pravilima porijekla predstavlja značajno olakšanje u poslovanju privrednih subjekata. Naime, primjenom pune kumulacije, roba proizvedena u Crnoj Gori će u poređenju sa primjenom dijagonalne kumulacije porijekla, na lakši način sticati crnogorsko preferencijalno porijeklo, jer se kumuliraju procesi proizvodnje obavljeni u više CEFTA strana. Direktni finansijski benefiti su takođe značajni, jer privredni subjekti, primjenom ukidanja zabrane povraćaja, više neće morati da za robu bez porijekla koja je učestvovala u proizvodnji proizvoda koji stiče crnogorsko preferencijalno porijeklo plaćaju carinu.

Puna kumulacija je manje restriktivna i ima fleksibilnije mogućnosti od bilateralne i dijagonalne kumulacije što će omogućiti bolju povezanost privrednih grana unutar CEFTA regiona, a time i povećanje obima trgovine u ovom regionu. Mogućnost da se ne plaća/vraća carina (DDB) stvara jednake uslove između privrednih subjekata širom CEFTA zone kumulacije.

Kako bi kompanije u potpunosti primijenile korist pune kumulacije i DDB, potrebno je razumjeti sve funkcionalnosti koje ti instituti nose i sve prednosti i nedostatke. Uloga carine u primjeni pune kumulacije i DDB je značajna, prije svega u edukaciji privrede, a onda, dalje, i njenoj nadležnosti u kontroli pravilne primjene ovih noviteta.

Na seminaru je iskorišćena prilika da se polaznicima ukaže na izmjene PEM konvencije (Regionalna konvencija o pan-euro-mediteranskim preferencijalnim pravilima porijekla).Revidirana PEM konvencija će donijeti olakšavanje trgovine između PEM strana, atraktivniji ambijent za investicije jer donosi lakša pravila za sticanje preferencijalnog porijekla.