You are here

Seminar „Vještine prezentacije“

17/04/2019

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa kompanijom ID Faktor, organizovala je 17.aprila 2019. godine seminar na temu „Vještine prezentacije”.

Predavačica je bila Ivana Malović, biznis trener sa bogatim znanjem i iskustvom stečenim u poznatim multinacionalnim kompanijama. Kompanija ID Faktor bavi se razvojem zaposIenih i menadžmenta, prateći svjetske trendove unapređenja vještina koje čine vrhunskog profesionalca.

Učesnici seminara su bili u prilici da steknu nova znanja o vještinama prezentacije u savremenom okruženju, kao značajnog elementa za dalje poslovanje.

Prema riječima Mladena Perazića, direktora Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore, predstavljanje organizacije u okruženju, izlaganje u različitim okolnostima, prezentovanje ideja, informacija, projekata i planova danas je jedan od važnih zadataka poslovnih ljudi.

- Prezentacije su važan segment komunikacije na svim nivoima organizacije i sastavni dio posla čiji rezultati bitno zavise od komunikacijskih i prezentacijskih vještina – kazao je Perazić.

Ivana Malović je kazala da je suština seminara da učesnici steknu vještine dobrog prezentera, da pošalju jasnu poruku, shvate važnost stava tokom prezentacije i razumiju čemu služi njena dinamika.

- U poslovnom svijetu prezentacije su neophodne za svakoga ko želi da izloži neku ideju ili podatak. Kratko i jasno možemo reći da je moć prezentacije - razvoj vještina i znanja prenošenja sadržaja. Govor treba da poduči, uđe u srce i podstakne na akciju – kazala je Malović.

Ona se tokom predavanja fokusirala na sve važne segmente koji doprinose dobroj prezentaciji.

- Zajedničkim radom kreiramo moćno iskustvo koje može imati dubok i trajan uticaj, i koje će učesnike inspirisati i navesti na nove načine razmišljanja kada je moć prezentacije u pitanju. Učesnicima seminara bih poručila da vjeruju u sebe, prate svoj osjećaj, uvijek sa sobom „nose“ stvaralački mozak, kao i da neprestano rade na usavršavanju i unapređenju vještina, znanja i tehnika – dodala je ona.

Prema njenim riječima, u Crnoj Gori jača svijest o važnosti pripreme za sastanak, da je svaki tren naša prezentacija.

- Multinacionalne kompanije su donijele veću brigu o zaposlenima u edukativnom smislu, pa su „odškrinule” vrata našim lokalnim kompanijama. Počinjemo da shvatamo da način predstavljanja biznis koncepta kompanije jeste osnov daljeg razvoja i izlaska na ostala tržišta. Prednost naše zemlje je što je „mala” pa se informacije brzo šire, te brže vide rezultati ulaganja u zaposlene i razvoj njihovih poslovnih vještina – rekla je Malović.

Ona je izdvojila sektor turizma, jednu od najrazvijenih privrednih grana u Crnoj Gori, gdje se dodatno polaže na razvoj i unapređenje zaposlenih. Naglašava da je vrlo slična situacija u regionu.

Polaznici seminara upoznati su sa tehnikama oslobađanja od treme, unapređenja retoričkih i vještina prezentacije, sticanja sigurnosti, vladanja scenom, standardima dobre prezentacije i njenom strukturom, te podsticanja kreativnosti.