You are here

Tajne uticajnog prezentovanja

26/06/2019

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, organizovala je 26. juna 2019. godine seminar na temu „Tajne uticajnog prezentovanja”.

Edukacija je bila namijenjena svima koji žele da unaprijede način prezentacije, drže efikasne i uspješne sastanke - preduzetnicima, menadžerima, vlasnicima privatnih firmi, predstavnicima javnih preduzeća, zaposlenima, profesionalcima odgovornim za direktne kontakte sa klijentima. Predavačica je bila Ana Đurović, profesionalna trenerica za lični i profesionalni razvoj.

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore prof. dr Mladen Perazić kazao je da su aktivnosti prezentovanja i komunikacije među ključnim faktorima uspjeha realizacije poslovnih aktivnosti.

- Jedan od važnih zadataka poslovnih ljudi je predstavljanje organizacije u okruženju, držanje govora u različitim okolnostima, prezentovanje ideja, poslovnih informacija, problema, projekata i planova. Nastupi pred širim auditorijumom i vještina prezentacije postaje sve važniji segment komunikacije na svim nivoima organizacije i sastavni dio većine poslova – rekao je Perazić.

Prema njegovim riječima, prezentacije i govori klijentima, dioničarima i partnerima, kao i nastupi u javnosti, sastavni su dio posla čiji rezultati bitno zavise od njihovih komunikacijskih, a posebno prezentacijskih vještina.

- U Privrednoj komori postoje čvrsta opredjeljenja u smislu povecanja učešća u aktivnostima stalnog usavršavanja i obrazovanja, a sve ovo u cilju davanja što većeg doprinosa afirmaciji aktivnosti koje omogućuju cjeloživotno učenje – rekao je Perazić.

Sekretar Sekretarijata za preduzetništvo Kemal Grbović izrazio je zadovoljstvo brojem polaznika još jednog u nizu seminara koje organizuju u saradnji sa Komorom i očekivanje da će znanja stečena ovom prilikom doprinijeti boljem poslovanju kompanija i institucija iz kojih dolaze.

Prevačica Ana Đurović istakla je da smo svakog dana u prilici da prezentujemo sebe i svoje ideje, kao i ideje, proizvode i usluge kompanije koju predstavljamo.

- Uspjeh da prodamo ideju, proizvod i uslugu mnogo zavisi od našeg umijeća vršenja uticaja, što direktno zavisi od vještine prezentovanja. Uspjeh prezentacije direktno zavisi od nastupa, a njegova uspješnost od ličnog stanja. Iz iskustva je sigurno svima poznato da ni najbolje pripremljena prezentacija ne pomaže ako apsolutno ne vladate sobom i svojim stanjem, a onda grupom i cijelim kontekstom – kazala je Đurović.

Naglašava da vještina superiorne prezentacije nije ni dar ni prirodni talenat, već se može unaprijediti i naučiti.

- Upravo ovakav seminar nudi brojne alate koji će pomoći privrednicima da stvore pozitivan uticaj, prodaju svoju ideju, drže konstruktivne i efektne sastanke i prenesu poruku ciljnoj grupi na željeni način, a time i ostvare svoje ciljeve brže i kvalitetnije. Investicija u prezentacione, komunikacione, pregovaračke, prodajne i ostale „soft skills“ vještine, višestruko se isplati, a njen povraćaj, tj. rezultati se postižu gotovo odmah. S tim što su vizija, akcija, dosljednost i disciplina neophodni na putu ka uspjehu – prokometarisala je ona.

Dodaje da crnogorski privrednici sve više uviđaju da su pomenute vještine neophodne kako bi ostvarili ciljeve na najbolji mogući način.

- Nove kompanije uglavnom već u startu traže ovu vrstu podrške i imaju svoje stalne konsultante. Ranijih godina bilo je zemalja u Regionu koje su mnogo više od Crne Gore koristile ove fantastične alate i podršku. Iako su Evropa i Amerika davno prepoznale značaj ovakvog treninga, i iako zaostajemo za njima, može se primijetiti da smo danas na nivou zemalja u Regionu – riječi su predavača.

Pojašanjava da su multinacionalne kompanije u Crnoj Gori lideri kada je u pitanju znanje iz ove oblasti.

- Sigurna sam da pojedinci i kompanije koji žele da postignu izuzetne rezultate već prepoznaju značaj ove vrste vještina i primjenjuju ih kontinuirano – kazala je ona.

Zaključila je citatom Vorena Bafeta: „Najvažnije sredstvo u životu je da dobro prezentujemo i utičemo pozitivno na ljude“.

- Da li ćete biti prosječni ili izuzetni , odluka je vaša – navodi Ana Đurović.