You are here

Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima

11/05/2022

Privredna komora Crne Gore je u saradnji sa Sekretarijatom za podršku biznis zajednici Glavnog grada organizovala 11. maja seminar na temu: „Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima“.

Donošenjem novog Zakona o reviziji proširen je krug privrednih društava koja moraju uspostaviti odbor za reviziju, a koja su obavezana na vršenje godišnje eksterne revizije. Ranije, imenovanje revizorskog odbora bilo je obaveza samo za velika privredna društva, a sada su to i srednja privredna društva, kao i druga privredna društva utvrđena čl. 29 novog Zakona (matična pravna lica, investiciona društva, investicioni fondovi, dobrovoljni penzioni fondovi, itd.).

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore dr Mladen Perazić kazao je da Odbor za reviziju pomaže u vršenju kontrole nad aktivnostima supervizije, posebno u dijelu kvaliteta finansijskog izvještavanja, adekvatnosti primjene računovodstvenih standarda, te tačnosti i potpunosti finansijskih izvještaja.

– Odbor za reviziju nije organ upravljanja i rukovođenja u privrednim društvima, odnosno, dio upravljačke strukture privrednog društva, već tijelo u službi menadžmenta sa funkcijom unapređenja i kontrole finansijskog i ukupnog izvještavanja – istakao je Perazić.

Prisutne je pozdravila Mirjana Perović iz Sekretarijata za podršku biznis zajednici Glavnog grada, koja je kazala da je ovaj seminar još jedan pokazatelj dobre i uspješne saradnje sa Privrednom komorom. Posebno je istakla značaj današnje teme o ulozi odbora za reviziju, koji je neophodan za jačanje strukture korporativnog upravljanja jedne kompanije.

Predavač je bio prof. dr Branislav Radulović sa Fakulteta za ekonomiju i biznis i Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran“ (predmeti Kontrola i revizija, Kompanijsko pravo i Finansije i finansijsko pravo). Radulović je predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, te glavni i odgovornom urednik časopisa za pravnu teoriju i prasku „Pravni zbornik“.

Prema njegovim riječima, Odbori za reviziju uspostavljaju se od strane skupštine akcionara ili drugog predviđenog/nadležnog organa u privrednom društvu u skladu sa zakonom i statutom društva i isti moraju biti organizovani u vidu stalnog tijela.

- Imperativ za uspješan poslovni menadžment je uspostavljanje odgovornog i transparentnog finansijskog izvještavanja i sistema internih kontrola, koji je esencijalan za zaštitu prava akcionara i drugih zainteresovanih subjekata (regulatori, investitori, banke, kreditori, itd). Primarnu ulogu u ostvarivanju ove funkcije, pored eksternih i internih revizora, imaju odbori za reviziju i upravo iz tog razloga raste interesovanje za ovu temu – istakao je Radulović.

On je kazao da je primarna funkcija svih odbora za reviziju da obezbijede kvalitetno uvjeravanje za menadžment o efektivnosti procesa upravljanja.

- Ovi odbori predstavljaju dodatnu podršku za aktivnosti i nezavisnost interne revizije i omogućavaju kvalitetniju koordinaciju rada internih i eksternih revizora društva – rekao je Radulović.

Tokom predavanja profesor je ukazao na određenu koliziju u Zakonu koji reguliše ovu oblast. Naime, prema postojećem zakonskom riješenju i velika i srednja pravna lica moraju da imaju odbor za reviziju, a obaveznost formiranja interne (unutrašnje) revizije predviđa se samo za velika.

– Položaj, uloga i nadležnosti odbora za reviziju u crnogorskom zakonodavstvu uređeni su Zakonom o reviziji. Prethodno, odbor za reviziju bio je normiran i uređen kroz izmjene i dopune Zakona o računovodstvu i reviziji (2011), i kao obavezno tijelo u društvu bio je predviđen samo za velika pravna lica – kazao je Radulović.

Najznačajnija novina koja je izvršena donošenjem novog Zakona o reviziji iz 2017. godine je ta što je proširen krug privrednih društava koja moraju uspostaviti odbor za reviziju.

- Ovo riješenje nije konzistentno, jer odbori za reviziju imaju primarnu funkciju nadzora nad radom interne revizije i ostvarivanje saradnje sa njom i ovo bi budućim dopunama i izmjenama zakona trebalo uskladiti – kazao je on.

Tokom predavanja, Radulović je prisutne upoznao i sa revizijom odbora za reviziju, kazavši da se ona može planirati kao revizija uspjeha.

- Cilj je da se dodatno tretira pitanje efikasnosti rada odbora za reviziju, tj. u kojoj mjeri oni pomažu menadžmentu u unapređenju finasijskog izvještavanja. U toku tog postupka posebno bi se kontrolisala pitanja poput: broja održanih sjednica, broja usvojenih zaključaka, kvaliteta izvještavanja, kvaliteta saradnje sa internom i ekstrnom revizijom, broja i kvaliteta izdatih preporuka ili prijedloga za osiguranje njihovog integiriteta itd – istakao je on.

Na kraju, Radulović je kazao da se, sagledavajući sve aktivnosti i obveze koje ima revizorski odbor kao spona između menadžmenta i nadzornog/upravnog odbora i drugih segmenata finansijskog nadzora i kontrole, zaključuje da saradnja između revizijskog odbora i menadžmenta mora biti redovna, blagovremena i sadržajna.