You are here

Upravljanje marketingom u eri promjena

14/06/2019

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, organizovala je 14. juna 2019. godine seminar na temu „Upravljanje marketingom u eri promjena i digitalizacije – jačanje konkurentnosti kroz razvoj efektivne marketing strategije”.

Predstavnica Sektora za obrazovanje i kvalitet Ksenija Đukanović istakla je da je cilj da se u uslovima kontinuiranih promjena efektivno i efikasno upravlja aktivnostima marketinga i na taj način doprinese ostvarenju misije, ciljeva i strategija preduzeća.

- U savremenom (digitalnom) dobu marketing jedna od ključnih aktivnosti za uspjeh kompanije – kazala je Đukanović.

Sekretar Sekretarijata za preduzetništvo Kemal Grbović istakao je da je seminar još jedna u nizu edukacija koje Glavni grad organizuje sa Privrednom komorom, u cilju usvajanja savremenih znanja potrebnih za uspješno poslovanje, te najavio da će sa sličnim aktivnostima biti nastavljeno i ubuduće.

Predavač, prof. dr Boban Melović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kazao je da je cilj seminara da privrednci bliže ovladaju konceptom marketing menadžmenta u eri promjena i digitalizacije.

- Ovo je jedna od glavnih preokupacija i sfera interesovanja savremenih marketing menadžera. Nema sumnje da je marketing danas ključni faktor uspjeha u borbi za potrošače. Poruka privredncima je da se, usljed kontinuiranih promjena, mora težiti kreiranju efektivne marketing strategije, kako bi se ojačala konkurentnost i obezbjedila dobra tržišna pozicija – kazao je Melović.

S obzirom na to da marketing aktivnosti zahtijevaju finansijska sredstva, što je nerijetko razlog da preduzeća odsutaju od njih, on je poseban akcenat stavio na pronalaženje ekonomičnih, ali istovremeno i efektivnih vidova oglašavanja, gdje posebno na značaju dobija strategija „gerila marketinga”.

Prema njegovim riječima, o marketingu se danas u Crnoj Gori dosta govori,  ali je činjenica i da nije shvaćen na pravi način kod jednog broja preduzeća i poistovjećuje se sa oglašavanjem, odnosno reklamom. Marketing se nerijetko doživljava kao trošak, a ne investicija, i ne primijenjuje se kako zahtijevaju savremeni tržišni uslovi.

- Ohrabruje činjenica da raste broj malih i srednjih preduzeća koja uviđaju značaj marketinga koji se ranije doživljavao kao akitvnost velikih i uspješnih kompanija –istakao je predavač.

Značajan broj kompanija sa inostranim udjelom u vlasništvu ima dobro razvijene marketing aktivnosti, koje su kompatibilne sa praksom na globalnom tržištu.

- Dobrih primjera imamo u sektoru turizma, trgovine,bankarstva, telekomunikacija... Najveći broj njih najčešće praktikuje kombinaciju sopstvenog marketing sektora i angažovanja marketing agencija, odnosno outsourcinga dijela aktivnosti. I brojne izvorno domaće kompanije imaju profesionalnu primjenu marketing koncepta. To su, u najvećem broju slučajeva, velika preduzeća – rekao je Melović.

Zaključio je da dobar marketing menadžer, gdje god se nalazi, nikada ne smije prestati sa učenjem i usavršavanjem.

- Živimo u vremenu kada se na polju marketinga na dnevnom nivou dešavaju, uslovno govoreći, tektonske promjene. Novo doba zahtijeva brze i efikasne reakcije marketing menadžera – riječi su predavača.

Seminar je bio osmišljen kao interaktivno predavanje, kroz rješavanje problemskih situacija, diskusiju, vježbu kroz individualno i timsko učešće, analizu studija slučaja i testiranje.