You are here

Upravljanje marketingom u eri promjena i digitalizacije

01/12/2021

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za podršku biznis zajednici Glavnog grada, organizovala je 1. decembra 2021. godine seminar na temu „Upravljanje marketingom u eri promjena i digitalizacije – jačanje konkurentnosti kroz razvoj efektivne marketing strategije“.

Seminar je organizovan u okviru manifestacije Dani obrazovanja i učenja odraslih, koja se održava od 15. novembra do kraja decembra.

- Osnovni cilj seminara je da u uslovima kontinuiranih promjena efektivno i efikasno upravljate aktivnostima marketinga i na taj način doprinesete ostvarenju misije, ciljeva i strategija preduzeća. Namjera je da se, kroz različite aspekte obrade, pokaže da je u savremenom (digitalnom) dobu marketing jedna od ključnih aktivnosti za uspjeh kompanije – rekla je, pozdravljajući učesnike seminara, Ksenija Đukanović, samostalna savjetnica u Sektoru za obrazovanje i kvalitet Privredne komore.

Sekretar za podršku biznis zajednici Glavnog grada Zekerija Fetić kazao je da će se nastaviti podrška edukativnim aktivnostima Privredne komore..

- Glavni grad će u narednom periodu posebnu pažnu posvetiti podršci biznis zajednici naročito u oblasti digitalizacije, s obzirom na značaj ICT sektora za Crnu Goru. Taj značaj pokazuje i činjenica da nekoliko desetina kompanija iz ICT sektora čini preko deset odsto ukupnog izvoza Crne Gore. To je potencijal koji moramo iskoristiti i zato ćemo se više fokusirati na doprinos razvoju ovih industrija – kazao je Fetić, dodajući da se sinergetskim djelovanjem privrede i javne uprave može za kratko vrijeme mnogo postići u ovoj oblasti.

Predavač je bio dr Boban Melović, profesor na Univerzitetu Crne Gore, na grupi predmeta iz oblasti marketinga i menadžmenta. Melović je autor/koautor četiri knjige i velikog broja naučnih i stručnih radova iz oblasti marketinga, menadžmenta, preduzetništva, brenda i turizma.

Prema njegovim riječima, nema sumnje da je marketing danas jedan od ključnih faktora uspjeha u borbi za potrošače. Uspjeh u marketingu se najčešće dovodi u vezu sa razumijevanjem potreba potrošača.

- Usljed kontinuiranih promjena, mora se težiti kreiranju efektivne marketing strategije, kako bi se ojačala konkurentnost i osigurala dobra tržišna pozicija – kazao je Melović.

Činjenica je da je marketing danas neminovnost, naglašava predavač, te da se svi bore za kupce i uspjeh na tržištu, čime se sve više jača svijest o značaju ovog poslovnog koncepta kako u profitnom, tako i u neprofitnom sektoru.

- Savremeni marketing traži mnogo više od razvijenog proizvoda i privlačne cijene. Potrebna je komunikacija sa trenutnim i budućim – potencijalnim kupcima, kao i saradnicima – posrednicima, dobavljačima, ali i javnošću u globalu – kazao je Melović.

Sagledavanje značaja marketinga izuzetno važno za privrede svih zemalja, a posebno za manje razvijene zemlje i njihova preduzeća, jer na taj način privlače investicije i tražnju, jačaju konkurentnost i poziciju u širim razmjerama, dodaje on.

- Dobar marketing menadžer, gdje god da se nalazi, nikada ne smije prestati da uči i usavršava se. Živimo u vremenu kada se na polju marketinga na dnevnom nivou dešavaju, uslovno govoreći, tektonske promjene. Novo doba zahtijeva brze i efikasne reakcije marketing menadžera – smatra profesor.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je prepoznata kao primjer dobre primjene marketinga u uslužnim djelatnostima.

- Brojne kompanije koje imaju inostrani udio vlasništva imaju dobro razvijene marketing aktivnosti, kompatibilne sa onim što je danas marketing praksa na globalnom tržištu. Dobrih primjera imamo u sektoru turizma, trgovine, bankarstva, telekomunikacija, kao i drugim sektorima privrede. Zapravo možemo reći da uslužni sektor prednjači u odnosu na proizvodni po ovom pitanju – rekao je on.

Zaključuje da, u našim uslovima, primjena marketing koncepta poseban značaj ima u tržišnom nastupu sektora koji su prepoznati kao važni strategijski pravci razvoja Crne Gore. To, međutim, ne znači da se i u svim drugim segmentima privrede ne treba baviti marketingom, dodaje Melović.

Poseban akcenat tokom seminara stavljen je na marketing strategije u digitalnom dobu, pronalaženje ekonomičnih, ali istovremeno i efektivnih vidova oglašavanja, sa posebnim osvrtom na strategiju „gerila marketinga” i digitalni marketing.

Naredni seminar u organizaciji Privredne komore biće 8. decembra na temu: „Analiza finansijskih izvještaja u funkciji donošenja poslovnih odluka“. Predavač je prof.dr Milan Lakićević, profesor Univerziteta Crne Gore.