You are here

Upravljanje promjenama

26/02/2020

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, organizovala je 26. februara 2020 godine seminar na temu „Upravljanje promjenama“.’

Predavačica je bila Ana Đurović, diplomirana ekonomistkinja, lider za korisničke prigovore u Crnogorskom Telekomu, sertifikovana profesionalna NLP i trenerica po ECA (European Coaching Association).

Uvodničari su bili Ksenija Đukanović, samostalna savjetnica u Sektoru za obrazovanje i kvalitet i Kemal Grbović, sekretar za preduzetništvo Glavnog grada.

- Cilj današnjeg seminara je podizanje svijesti o neizbježnosti promjena i važnosti proaktivnog djelovanja i prepoznavanja potreba za njima. Organizacije treba da se riješe kompleksnih struktura i naprave sistem koji je prilagodljiv i može brzo da se mijenja – rekla je Ksenija Đukanović.

Sekretar Kemal Grbović je ukazao da su upravljanje promjenama i njihova implementacija izazov za sve kompanije.

- Savremeno poslovno okruženje traži obrazovane i iskusne ljude koji se mogu suočiti sa promjenama i usmjeriti ih u željenom pravcu – rekao je Grbović.

Dodao je da se od lidera u svim organizacijama očekuje da budu nosioci promjena.

Predavačica Ana Đurović je istakla da živimo u dobu kada je promjena jedina konstanta.

- Mnogo se govori o tome da će Četvrta industrijska revolucija promijeniti nas, ne samo ono što radimo, već i ko smo. Briše granice između fizičkog, biološkog i tehnološkog. Kako bi se transformisali potrebno je da koristimo napredne tehnologije za unapređivanje načina poslovanja i života uopšte. Preduslovi su otvorenost za novitete, vizija, agilnsot i akcija, te naravno empatija. Ljudi su na prvom mjestu – rekla je Đurović.

Prema njenim riječima, potrebno je da što prije shvatimo da se današnji svijet temelji na tehnologiji i važno je tražiti svaku priliku za obuku o najnovijim programima i aplikacijama.

- Sistem odlučivanja znatno se može unaprijediti koristeći veliku bazu podataka. I najvažnije, uvijek imati na umu - tim je na prvom mjestu. Timovi i rad sa njima, kao i osnaživanje ljudi su u fokusu današnjih lidera. Oni vjeruju u ljude više nego što oni sami vjeruju u sebe i podstiču ih da budu hrabriji – dodala je Đurović.

Naglašava da je promjena - proces.

- Ako bismo izdvojili tri vrijednosti koje su osnova poslovanja kompanija u savremenom dobu, to su inovativnost, briga o ljudima i integritet. Kompanije koje su danas predvodnici promjena su najčešće iz IT i sektora telekomunikacija, kao i start-up preduzeća – rekla je predavačica.

Podsjeća da je Piter Drucker rekao: „Promjenama se ne može upravljati – ali se mora ići u susret njima”, što znači da treba kontinuriano mijenjati svoje organizacije, vodeći računa o periodima implementacije i stabilnosti.

- Organizacije treba da se riješe glomaznih, kompleksnih struktura i naprave sistem koji je prilagodljiv i može brzo da se mijenja. Progres je proces – zaključila je Đurović.

Tokom predavanja, ona je govorila o pojmu promjena u savremenom dobu, otporu prema njima i komuniciranju. Obuhvatila je vođstvo u periodu promjena, proces i strategije za njihovo sprovođenje i upravljanje, organizacionu kultura, potrebne kompetence pojedinaca i timova.