You are here

Značaj i primjena ugovora o dvostrukom oporezivanju

02/03/2018

Privredna komora u saradnji sa revizorskom firmom Crowe Horwath organizovala je 2. marta 2018. godine seminar na temu „Značaj ugovora o dvostrukom oporezivanju i njihova pravilna primjena“.

Seminar je bio namijenjen zaposlenima u finansijama, rukovodiocima u pravnom i sektoru finansija, kao i menadžmentu kompanija.

Predavači su bili Vladimir Deljanin i Pavle Ristić iz pomenute revizorske firme.

Prema riječima rukovodioca Sektora za edukaciju Privredne komore dr Mladena Perazića, bila je to još jedna u nizu aktivnosti koju ova asocijacija realizuje u cilju unapređenja znanja iz oblasti finansija za zaposlene njenih članica.

Kompleksnost zakonskih regulativa, stalne izmjene u poreskim zakonima i promjene u globalnoj ekonomiji čine dosadašnje poreske strategije neefikasnim, a za obveznike predstavljaju stalni izazov.

- U današnjem svijetu biznisa česti su transakcije i poslovni odnosi sa inostranim pravnim i fizičkim licima, a takvi aranžmani su posebno prisutni u zemljama koje teže privlačenju što većeg broja stranih investitora. Iz ovih razloga vrlo je značajno pravilno razumjeti i primijeniti Ugovore o dvostrukom oporezivanju. Njihova pravilna primjena direktno utiče na tokove novca crnogorskih preduzeća kao i planiranje budžeta. Pravilna primjena ovih ugovora umanjuje rizik u postupku kontrole i ima cilj da preduzeća svoje fiskalne obaveze pravilno izvršavaju – rekao je Perazić.

Privredna komora će ovim seminarom i aktivnostima koje slijede nastaviti da podržava usvajanje znanja iz oblasti poreske regulative, kako bi se preduzeća što bolje adaptirala na savremeni svijet i lakše suočila sa složenošću poreskog sistema. Perazić je najavio da će 14. marta 2018. godine biti organizovana interaktivna radionica na temu „Procjena, nadzor i kontrola rizika u organizacijama“, a sve informacija o ovom događaju biće na sajtu www.privrednakomora.org.

Partner u Crowe Horwathu Đorđe Dimić je predstavio ovu kompaniju koja je jedna od vodećih u računovodstvu i konsaltingu na ovim prostorima. Članica je Crowe Horwath International mreže, rangirane među prvih 10 globalnih računovodstvenih mreža sa više od 200 nezavisnih savjetodavnih članica u preko 120 zemalja širom svijeta.

Predavač Pavle Ristić rekao je da je tema predavanja aktuelna i prevazilazi granice bilo koje države. Cilj seminara bio je da se tržištu Crne Gore približi šta je to što donose ugovori o dvostrukom oporezivanju i koji je značaj njihove pravilne primjene.

- Višestruk je taj značaj. Prije svega, riječ je o značaju za ekonomski razvoj. Cilj zemalja u razvoju da ugovore što bolje uslove sa drugim državama, jer na taj način privlače nove investicije i pružaju nove mogućnosti svojoj privredi. Na seminaru smo pojasnili kako ove ugovore treba tumačiti, pravilno primjenjivati – rekao je Ristić.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori je vrlo dobra mreža ugovora ali se nedovoljno primjenjuju pa postoji značajan prostor za to u budućnosti.

Predavači su tokom seminara objasnili šta je poresko rezidentstvo, odnos između domaćeg zakonodavstva u ovoj oblasti i OECD model-konvencije, oporezivanje dividendi, autorskih naknada, kamata, zarada, samostalnih ličnih djelatnosti, te metode otklanjanja dvostrukog oporezivanja i novine koje je donijela BEPS multilateralna konvencija.

Izdvajamo