You are here

Osnovne informacije

Nosilac ATA karneta može biti samo domaće pravno ili fizičko lice. 
Nosilac ATA karneta može imati svog Zastupnika (jednog ili više).
Zastupnik je osoba koja putuje sa karnetom tj., prati robu. To može biti sam prevoznik ili neka druga osoba koju nosilac ovlasti, a može se navesti i više osoba. Ukoliko  je zastupnik strano lice ili ne znate ko će to biti u rubrici “Zastupnik” se umjesto imena upisuje Pismo ovlašćenja /Letter of authority/. U Privrednoj komori Crne Gore – ATA Odjeljenje  može se dobiti forma obrasca Pisma ovlašćenja, koje zastupnik mora pokazati cariniku svaki put kada obavlja operaciju izvoza /uvoza/ tranzita sa ATA karnetom.

Uslovi za korišćenje ATA Karneta
Roba pomoću ATA karneta prelazi granicu brzo i jednostavno (bez angažovanja špeditera), ali pri tome se moraju poštovatii određena pravila i uslovi:
a) sva roba izvezena ili uvezena po osnovu ATA karneta mora da bude u cjelosti ponovo izvezena/ponovo uvezena u istom stanju u kojem je bila izvezena/uvezena (nije namijenjena za prodaju, iznajmljivanje, komercijalno održavanje, obradu, popravku, interni saobraćaj, industrijsku ambalažu ili proizvodnju, izgradnju, komercijalnu eksploataciju prirodnih resursa itd. )
b) Sva roba izvezena ili uvezena po osnovu ATA karneta mora da bude lako prepoznatljiva prilikom izvoza/uvoza i ponovnog izvoza/ponovnog uvoza (detaljan opis robe u Robnoj listi)
c) Sve vrijednosti obuhvaćene robe moraju da predstavljaju pravu komercijalnu vrijednost u zemlji izdavanja.
d) Svi nosioci moraju da poštuju nacionalne zakone i propise zemlje polaska/zemalja koje se posjećuju/zemalja u tranzitu.
e) Sva roba obuhvaćena karnetom je podložna carinskoj inspekciji – Napomena 9 na zadnjoj zelenoj korici – i kada god se zahtijeva inspekcija od strane Privredne komore Crne Gore.
f) Rok važenja ATA karneta određuje Privredna komora Crne Gore u skladu sa rokom  predviđenim Konvencijom, odnosno do 12 mjeseci od datuma izdavanja.
Međutim, carinski organi zemalja članica ATA lanca mogu da utvrde i kraći rok, shodno svojim nacionalnim propisima, a u skladu sa relevantnim Konvencijama.
Korišćenje ATA karneta predviđa se i za tranzit kroz zemlju, pod uslovima iz ATA konvencije.

Glavne kategorije robe za koje se izdaju ATA Karneti
• Sajmovi , izložbe i prezentacije
• Profesionalna oprema
• Ostalo (sportske manifestacije, životinje i dr.)
Prema podacima dostavljenim od privrednih komora koje vode ATA sistem, glavne kategorije roba koje se privremeno uvoze po osnovu ATA karneta su sledeće: Antikviteti, mašine, alatne mašine, oprema za ugostiteljstvo, konzervisana hrana, obuća, igračke, kompjuteri, kancelarijska oprema, transformatori, generatori struje, električna/elektronska i naučna oprema, hirurška i stomatološka oprema, nakit i predmeti od plemenitih metala/dragog kamenja, muzički stubovi, audio-vizuelni aparati, fotografska oprema i oprema za snimanje filma, laseri, muzički instrumenti i ploče, materijal za izlaganje, avioni, filmovi, motorna vozila i pribor, mašine za trkaće motore, oprema za grijanje i osvjetljenje, poljoprivredne mašine, namještaj, zemljano posuđe, slike i drugi umjetnički radovi, kišobrani, trkaći konji, koferi, parfemi, pozorišni efekti i rekviziti, koncertni i muzički instrumenti, kožna i sportska roba, odjeća, jahte i čamci, izložbeni štandovi. Pod ATA karnetom, NE SMIJE SE uvoziti potrošna i kvarljiva roba, roba namijenjena preradi, obradi ili popravci, kao ni reklamni materijal koji će biti podijeljen na sajmovima ili izložbama na teritoriji privremenog uvoza. ATA karnet se ne izdaje za izložbe organizovane u privatne svrhe u trgovinama ili poslovnim prostorima radi prodaje strane robe.
Broj ili količna svakog predmeta moraju biti razumni, skladno namjeni uvoza.
Osim kada to dopušta nacionalno zakonodavstvo zemlje privremenog uvoza, roba kojoj se jamči privremeni uvoz ne smije:
a) biti pozajmljena ili na bilo koji način upotrijebljena za iznajmljivanje ili sticanje naknade,
b) biti premještena s mjesta na kojem se zbiva određena manifestacija

Ukratko, privremeni uvoz pod ATA karnetom odnosi se na robu koja će biti ponovo izvezena u istom stanju u kakvom je i uvezena.

Zemlje u kojima se primjenjuje ATA sistem: Albanija, Alžir, Andora, Australija, Austrija, Bahrain, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bjelorusija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Čile, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gibraltar, Grčka, Holandija, Hong Kong, Hrvatska, Indija, Iran, Irska, Island, Italija, Izrael, Japan, Južna Afrika, Kanada, Kina, Kipar, Koreja, Latvija, Liban, Litvanija, Luksemburg, Madagaskar, Mađarska, Makao, Makedonija, Malezija, Malta, Maroko, Mauricijus, Meksiko, Moldavija, Mongolija, Njemačka, Norveška, Novi Zeland, Obala Slonovače, Pakistan, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija, SAD, Senegal, Singapur, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Šri Lanka, Švedska, Švajcarska, Tajland, Tunis, Turska, Ujedinjeni arapski emirati, Ukrajina, Velika Britanija.