You are here

Obezbijediti ravnopravan položaj za poslovanje špeditera

11/12/2018

Špediteri su na sastanku sa nadležnim državnim organima i institucijama u Privrednoj komori Crne Gore, 11. decembra 2018. godine, zatražili da im se obezbijedi ravnopravnost na graničnim prelazima Božaj i Vraćenovići sa konkurentima koji djelatnost obavljaju u međugraničnom prostoru.

U radu sastanka učestvovali su potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović i savjetnik Filip Vujović, Darko Globarević i Ana Ferdinandi - Zetatrans, Hasan Kolar -  Jadroagent, Saša Simonović - Knjaz, Mišo Jovović - Montenomaks C&L, Ratko Šekarić - Kapital Trade, Aleksandra Lukovac i Marko Perić iz Agencije za zaštitu konkurencije, Zdenko Šestović i Slavko Peković iz Uprave policije, Radivoje Pejović iz Uprave carina, Bajko Vučićević iz Uprave za imovinu i Zorka Prljević iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Špediteri su istakli da su na graničnom prelazu Božaj porušeni objekti u kojima su špediteri obavljali djelatnosti carinskog zastupanja, sa najavom da će poslovanje nastaviti u novoj zgradi. Nakon rušenja objekata, nekoliko privrednih subjekata za poslove špedicije je smješteno između graničnih prelaza Crne Gore i Albanije. Prema ocjeni privrednika, iskazanoj najprije na sjednici resornog odbora udruženja u Komori, kao i na ovom sastanku, ovi špediteri su time stekli dominantan geografski položaj za obavljanje poslova.

U međuvremenu, završen je objekat koji je, prema najavama, predviđen za njihovo poslovanje, ali špediteri još nijesu dobili mogućnost da tamo rade. Špediteri su zatražili hitno useljenje u novu zgradu, jer će to izjednačiti njihov položaj i olakšati posao ne samo njima, već i graničnoj policiji, te carinskim organima, sa čim su se saglasili predstavnici ovih institucija. Dok to bude realizovano, privrednici smatraju da je potrebno i njima dozvoliti postavljanje privremenih objekata i poslovanje u međugraničnoj zoni, kako bi radili u istim uslovima kao konkurenti.

Predstavnik Uprave za imovinu je kazao da je adresa za rješavanje ovog problema Uprava za nekretnine, jer je preduslov za useljenje špeditera uknjižba objekta i procjena njegove vrijednosti, te raspisivanje javnog poziva za davanje ovih prostorija u zakup. On je ukazao da će prostorije u novoj zgradi dobiti oni koji ponude najvišu cijenu zakupa. Špediteri su upozorili da to može značiti i mogućnost da samo jedno privredno društvo zakupi sve prostorije, što bi ponovo dovelo do neravnopravnih uslova za poslovanje. 

Špediteri su ukazali i da su zabilježeni primjeri da pojedini špediteri zloupotrebljavaju dozvolu kretanja u međugraničnom pojasu, jer više puta prelaze granicu sa Albanijom, prikupljaju papire od klijenata i tako završavaju poslove.

Predstavnik Uprave policije naglasio je da se u graničnom pojasu zakon mora poštovati, te da oni nemaju podatke o navedenim zloupotrebama.  

Privrednici su tokom sastanka ukazali da i na graničnom prelazu Vraćenovići privredni subjekti takođe obavljaju špediterske poslove u objektima u međugraničnoj zoni. Koristeći povoljniji položaj za obavljanje špediterskih usluga, oni završavaju većinu poslova koji se odnose na uvoz preko ovog graničnog prelaza. I u tom slučaju, špediteri traže ravnopravan tretman.

Predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije pozvali su špeditere da podnesu inicijativu da se utvrdi da li postoji korišćenje dominantnog položaja na tržištu u ovom slučaju.

Ocijenjeno je i da su cijene zakupa na graničnim prelazima privrednicima visoke, što je barijera koja ugrožava njihovo poslovanje. Špediteri su posebno ukazali na primjere graničnih prelaza Kula i Šćepan Polje, gdje je niska frekventnost saobraćaja, a cijena zakupa vrlo visoka. Zato je zatraženo da se zbog neisplativosti obavljanja poslova carinskog zastupanja na određenim graničnim prelazima preispita visina ovog plaćanja. Predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije smatraju da je potrebno uraditi analizu cijena koristeći uporednu praksu iz okruženja i uzimajući u obzir frekventnost pojedinih prelaza.

Na sastanku je zaključeno:

  • Privrednici koji obavljaju djelatnosti carinskog zastupanja traže hitno useljenje u poslovnu zgradu na graničnom prelazu Božaj, jer će to olakšati posao ne samo njima, već i graničnoj policiji, te carinskim organima.
  • Na graničnim prelazima Božaj i Vraćenovići neophodno je stvoriti uslove za ravnopravno poslovanje svih špeditera.
  • Cijene zakupa na graničnim prelazima su privrednicima previsoke i predstavljaju biznis barijeru. Potrebno je uraditi analizu cijena koristeći uporednu praksu iz okruženja i uzimajući u obzir frekventnost pojedinih prelaza.

Privredna komora će nastaviti redovnu komunikaciju sa nadležnim organima kako bi se zahtijevima špeditera izašlo u susret.