You are here

Izmjena Zakona o radu

16/09/2013
Izmjena Zakona o radu

Povodom utvrđenog Mišljenja Ministarstva rada i socijalnog staranja kojim se daje tumačenje odredbi Zakona o radu, a koje se odnosi na nemogućnost zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, nakon isteka prekida rada u trajanju od 60 dana, Privrednoj komori Crne Gore se masovno obraćaju privredna društva ističući probleme u poslovanju koji će nastupiti usljed takvog tumačenja, o čemu je Komora upoznala Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Trenutna situacija i uslovi poslovanja privrednih subjekata, kao i prognoze poslovnih prilika za naredni period, ni u kom slučaju ne idu na ruku mogućnosti nastavka rada na neodređeno vrijeme, velikom broju zaposlenih kojima uskoro ističe ugovor o radu na određeno vrijeme.

O nemogućnosti preobražaja radnog odnosa na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno vrijeme, u trenutnim uslovima poslovanja je gotovo iluzorno govoriti, imajući u vidu nelikvidnost privrede, smanjen obim poslovanja i nesigurnost tržišta, s jedne strane i rigidnost važećeg Zakona o radu, koji poslodavce dovodi u neravnopravan i gotovo bezizlazan položaj, prilikom problema u primjeni propisa.

Uz sve ovo, u većini slučajeva za privredne subjekte je ekonomski neisplativo angažovanje radne snage putem outsourcing-a, uzimajući u obzir prirode i vrste posla koji obavljaju zaposleni na određeno vrijeme.

Posebno zabrinjava činjenica, što se na ovaj način desetinama hiljada građana Crne Gore uskraćuje ustavno pravo na rad, jer nakon isteka perioda od 24 mjeseca i 60 dana, njima se zakonom zabranjuje zapošljavanje kod jednog poslodavaca za razliku od drugih građana koji mogu zasnovati radni odnos na određeno vrijeme.

Preduzimanje mjera u pravcu hitnog presipitivanja odredbi Zakona o radu i izradu novog zakona kojim će se potpuno i savremeno urediti radno zakonodavstvo, smatramo urgentnim, budući da su se o izrazitoj negativnost predmetne odredbe, kao i niza drugih djelova ovog zakona, u najvećem mogućem obimu složili sindikalni predstavnici i rukovodstva većine privrednih subjekata u Crnoj Gori.

S toga je, iz Privredne komore Crne Gore Ministartsvu rada i socijalnog staranja predložena izmjena Zakona o radu po hitnoj proceduri, posebno imajući u vidu činjenicu da nam je na raspolaganju još uvijek dovoljno vremena, za otklanjanje negativnih posljedica po zaposlene i poslodavce.