You are here

Privreda traži novi zakon o radu

17/11/2014

Predstavnici Privredne komore Crne Gore, Montenegro Biznis Alijanse, Unije poslodavaca, Savjeta stranih investitora i Američke privredne komore u Crnoj Gori potpisali su 17. novembra 2014. godine Memorandum o razumijevanju, u cilju unapređenja poslovnog ambijenta u oblasti radnog zakonodavstva.

Memorandum predstavlja podršku poslovnih udruženja izradi novog zakona o radu. Ona su se, između ostalog, saglasila da pitanje zastarjelosti novčanih potraživanja treba vremenski ograničiti, kao i da pojam zarade treba preciznije definisati pri čemu postupak utvrđivanja povrede radne obaveze treba pojednostaviti i propisati isključivo zakonom o radu. Saglasili su se u vezi pitanja definisanja prestanka radnog odnosa na inicijativu poslodavca, trajanja ugovora o radu i otkaznog roka. Pored navedenog, smatraju da pitanje korišćenja godišnjeg odmora u djelovima treba liberalnije regulisati i prilagoditi ga potrebama kako zaposlenih tako i poslodavaca.

Generalni sekretar Privredne komore Crne Gore Pavle D. Radovanović izrazio je zadovoljstvo zbog činjenice što su najznačajniji predstavnici privrede i poslodavaca, potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju zajedno saopštili da su reforme u oblasti tržišta rada, odnosno donošenje novog Zakona o radu, neophodni.

- Privrednici i investitori su odavno prepoznali i ukazali da Zakon o radu i prateća regulative iz oblasti radnih odnosa predstavljaju značajno ograničenje postizanju maksimalnih efekata ulaganja kapitala i kreativnog rada zaposlenih. Zakon otežava formiranje fleksibilnog tržišta rada i uskraćuje mogućnost veće mobilnosti radne snage – rekao je Radovanović.

Izvještaji i rejting liste međunarodnih organizacija koje se bave konkurentnošću investicionih destinacija, dodao je, jasno ukazuju da je conditio sine qua non za konkurentnu ekonomiju fleksiblno tržište rada.

Zakonom o radu su, istakao je generalni sekretar Komore, nepotpuno i loše normirana prava i obaveze iz radnog odnosa, što ostavlja mogućnost za zloupotrebe i dijametralno suprotna tumačenja istih pravnih normi. Rezultat toga su brojni radni sporovi i dugotrajni sudski postupci, koji se u gotovo svim slučajevima presuđuju na štetu poslodavca.

- Šta je sloboda za vlasnika privrednog društva? Sloboda je mogućnost da izabere i mijenja tim sa kojim želi da igra tržišnu utakmicu, sa kojim želi da dijeli sudbinu svojeg privrednog društva, svoje imovine.– rekao je Radovanović.