You are here

Promovisan sistem „Kompenzuj me“

14/05/2013

Novi sistem multilateralnih kompenzacija „Kompenzuj me“ promovisan je 14. maja 2013. godine na okruglom stolu u Privrednoj komori Crne Gore.

Radi se o prije mjesec pokrenutom sistemu na internet adresi www.kompenzuj.me koji omogućava zatvaranje dugovanja i/ili potraživanja bez upotrebe likvidnih sredstava, namijenjenom svima koji imaju svojstvo pravnog lica ili preduzetnika, a žele da pomognu sebi i drugima rešavajući problem međusobnih dužničko-povjerilačkih odnosa. Sistem ima za cilj kreiranje povoljnijeg privrednog ambijenta i prevazilaženje negativnih posljedica ekonomske krize, a posebno problema smanjenja likvidnosti.

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković je kazao da je sa zadovoljstvom prihvatio da govori na promociji ovog sistema, jer cijeni da ga je neophodno uspostaviti, posebno u situaciji koju karakteriše izuzetno visok nivo nelikvidnosti privrede.
- Nadam se da će sistem „Kompenzuj.me“ biti prepoznat od privrednih društava, kako privatne vlasničke strukture, tako i onih čiji je država vlasnik i da će se ostvariti očekivani efekti, na dobrobit svih. Činjenica je da je uvažen prijedlog Komore da se objavljuje lista najvećih dužnika po osnovu blokade, koja je najčešća od strane banaka. Centralna banka to redovno radi, što je dobro. Međutim, ukupna međusobna dugovanja privrednih subjekata su znatno iznad toga, i jedna od šansi za rješavanje tog problema upravo se nalazi u multilateralnoj kompenzaciji – rekao je Mijušković.

Predsjednik Komore je podsjetio da su krugovi multilateralnih kompenzacija bili poznati i uređeni zakonom u bivšoj SFRJ, te funkcionisali kroz Službu društvenog knjigovodstva.
- O prednostima ovog instrumenta kao načina prestanka neke obaveze, što samo po sebi doprinosi urednosti ukupnoga finansijskog sistema i tržišta, ne treba posebno govoriti,već je dovoljno podsjetiti se starog američkog primjera kako se od jednog dolara može odjednom stvoriti milion. Nije riječ o spektakularnom preduzetničkom poduhvatu, niti o prevari, nego o milion dužnika koji istovremeno duguju dolar i imaju jednaka potraživanja od nekog drugog, ali niko nikome ne plaća jer nema novca: prvo plaćanje izaziva domino-efekat i u kratkom roku svi naplate taj jedan dolar pa umjesto krize na tržištu i mogućih milion parnica nastaje red. Taj rezultat moguć je obezbjeđivanjem jednog dolara onome ko plati prvi (naravno, i odgovarajućih mjera koje služe da se spriječi izigravanja), ali i uvođenjem višestranih prebijanja kao obveze – naveo je Mijušković.

On je, međutim, ukazao na to da je u Crnoj Gori, preko nekadašnje SDK, multilateralnim kompenzacijama bilo obuhvaćeno svega 0,5 - 4% potraživanja, dok aktuelno iskustvo Slovenije pokazuje da realizacije iz kompenzacija ne dostižu ni 10%. No, iako ovi procenti nijesu veći, dodaje predsjednik, u opštoj dužničkoj krizi i ovo bi predstavljalo značajne pomake.

Podsjetio je da je nedavno Asocijacija komora Evrope, kojoj Privredna komora Crne Gore pripada, pokrenula akciju „30 maksimum“, kojom apeluje posredstvom Evropske komisije na sve nacionalne vlade zemalja EU da se smanje rokovi dugovanja, posebno od strane države prema malim i srednjim preduzećima.

Predsjednik je kazao da žali što u Crnoj Gori, iako je to Komora prije dvije godine predlagala, nije donesen Zakon kojim bi se jasno definisali rokovi plaćanja između privrednih subjekata, kao i između privrednih subjekata i organa državne i lokalne uprave, i time suzbila kašnjenja u plaćanju kao i nepoštena praksa prisiljavanja na duge rokove plaćanja. Ipak, rekao je, dobra je vijest da će se, nakon sugestija iz Brisela, pristupiti izradi tog akta.

Dušan Marković, jedan od osnivača Sistema, istakao je važnost projekta za crnogorsku privredu ujedno zahvalivši Privrednoj komori i njenom predsjedniku što su to prepoznali.
-Likvidnost je poput krvotoka i kada postoje uska grla tada je cjelokupan sistem u opasnosti. Naša misija je da problem nagomilanih dugova između privrednih subjekata rješavamo multilateralnom kompenzacijom, zatvaranjem dugovanja i potraživanja bez upotrebe likvidnih sredstava. Naš uspjeh, u koji ne sumnjamo, biće uspjeh i Privredne komore i njenog predsjednika – rekao je Marković.

Izvršni direktor kompanije „Kompenzuj me“ Dragan Đukić naveo je, između ostalog, razloge zbog kojih je dobro isprobati njihov sistem, među kojima su: besplatno članstvo, jednostavnost registracije, potpuno garantovana tajnost podataka, ušteda vremena i troškova, izbjegavanje sudskih troškova i blokade računa, oživljavanje narušenih poslovnih kontakata i vraćanje povjerenja, povećanje likvidnosti i manevarskog prostora za sredstva koja ostaju na računu, tehnička podrška, te simbolične provizije. U ovom sistemu mogu učestovovati isključivo preduzeća registrovana u Crnoj Gori.

On je ukazao da se ovakvom regulisanju dugovanja/potraživanja, osim preduzeća koja rješavaju problem likvidnosti, „raduju“ i privreda (jer ostaje više sredstava za nove investicije i nova radna mjesta), država (jer preduzeća neće kasniti sa uplatom poreza), Centralna banka Crne Gore (zbog poboljšanja ukupnog poslovnog ambijenta), zaposleni (jer ne strepe da neće biti sredstava za plate) i mnogi drugi.

Prema njegovim riječima, manje će se „radovati“ siva ekonomija (koja se smanjuje kad legalna napreduje), advokati (zbog smanjenja broja sudskih utuženja), stečajni upravnici (manje je preduzeća kojima prijeti stečaj), kladioničari (manje je onih koji umjesto plate dohodak traže u kladionici), i drugi.

Miloš Golubović, iz kompanije „Veletex“, podržao je ovaj projekat i pitao da li postoji mogućnost kompenzacije sa blokiranim preduzećima, s obzirom na preporuku da se one zabrane sa firmama pod blokadom Centralne banke.

Đukić je kazao da je „Kompenzuj me“ isprva orijentisan na privredna društva, ne na državna preduzeća, te da se nada se da će kasnije država sa svojim preduzećima uvidjeti interes da učestvuje u njihovom sistemu.

Direktor Poreske uprave Milan Lakićević takođe je poželio uspjeh sistemu multilateralnih kompenzacija, uz očekivanje da će značajno rasteretiti privredu. On je istiakao stav Uprave da blokirano preduzeće ne može biti učesnik u kompenzacijama, te da novim zakonom o suzbijanju nelegalnog poslovanja takve kompenzacije neće biti dozvoljene.

Na kraju, moderator okruglog stola, rukovodilac Sektora za analize i istraživanja Privredne komore Crne Gore Nina Drakić izrazila je nadu da će privrednici pronaći interes da se uključe u sistem multilateralnih kompenzacija kako bi doprinijeli rješavanju problema nelikvidnosti.

Prezentaciju sistema multilateralnih kompenzacija „Kompenzuj me“ možete ovdje preuzeti.