You are here

Akti o regulisanim komunalnim djelatnostima

25/06/2018

Radni tekstovi Metodologije za određivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti i Pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti razmotreni su u Privrednoj komori 25. juna 2018. godine.

U skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Regulatorna agencija za energetiku priprema nacrte podzakonskih akata koji se odnose na metodologiju za utvrđivanje cijene usluge, pravila o izdavanju licenci, standardu kvaliteta i bencmarkingu.

Cilj organizovanja skupa bio je da se preduzećima iz oblasti vodovodne djelatnosti predstave metodološka i regulatorna pravila iz nacrta akata, sa osvrtom na rješenja koja predviđa Zakon o komunalnim djelatnostima.

U radu skupa su koji je vodio potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Danilo Gvozdenović, učestvovali su predlagači navedenih pozakonskih akata - predstavnici Regulatorne agencije za energetiku Branislav Prelević, Dragutin Martinović,  Miroslav Vukčević, Milica Petrović i Dragana Bjelobrković Vukčević, Ministarstva održivog razvoja i turizma kao i vodovodnih preduzeća.

Potpredsjednik Privredne komore Danilo Gvozdenović je kazao da je riječ o dokumentima koji su veoma važni za privredu, a posebno za djelatnost preduzeća koja pružaju usluge vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama.

Predsjednik Odbora Regulatorne agencije za energetiku Branislav Prelević je ocijenio da je potrebno unaprijediti situaciju u sektoru vodoprivrede i da je država posvećena tom cilju. On je kazao da su predviđene reforme u ovoj oblasti koncepcijske i strateške prirode, a da je uloga regulatora da kreira rješenja koja će doprinijeti održivosti sektora te da pomiri interese potrošača, vodovodnih kompanija, opština i države. On insistira na što češćoj komunikaciji sa predstavnicima vodovodnih preduzeća u cilju iznalaženja što boljih rješenja za unapređenje sektora vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama.

Predstavnica Regulatorne agencije Milica Petrović prezentovala je radni tekst metodologije za određivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti. Tokom prezentacije bliže su objašnjeni osnov za donošenje metodologije i principi utvrđivanja cijena; podnošenje zahtjeva za davanje saglasnosti na predlog cijena vršioca i regulatorni period; način utvrđivanja regulatornog prihoda; koji se troškovi poslovanja smatraju opravdanim; izdaci za otplatu kredita i troškovi investiconog održavanja, kao element cijene o kojem podatke obezbjeđuje jedinica lokalne samouprave; alokacija regulatornog prihoda; cijena usluge između dva vršioca; cijena usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama te ključevi za alokaciju troškova.

Radni tekst Pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti predstavila je Dragana Bjelobrković Vukčević. Ona se kratko osvrnula na pojedine nedostatke u Zakonu koji otežavaju, odnosno onemogućavaju proces njegove implementacije. Takođe je govorila o pravnom osnovu za donošenje navedenih pravila, vrstama licenci primjereno vrsti regulisane komunalne djelatnosti, uslovima i periodu izdavanja licenci, potrebnoj kadrovskoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti vodovodnih preduzeća. Takođe je bilo riječi o izmjenama i oduzimanju licenci i nadzoru poštovanja uslova davanja licenci.

U otvorenoj raspravi predstavnici vodovodnih preduzeća su iznijeli stavove o predloženim aktima. Saglasni su da je ovakve propise nužno donijeti, ali i da je potrebno unaprijediti rad vodovodnih preduzeća da bi mogli odgovoriti njihovim zahtjevima. Predložili su da Regulatorna agencija napravi simulaciju kako će se pravilnici primjenjivati i odražavati na nekoliko vodovoda u Crnoj Gori. Takođe, predstavnica Ministarstva održivog razvoja i turizma Snežana Didanović istakla je da su u toku pripreme o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima.

Predstavnici vodovodnih preduzeća će u roku od sedam dana dostaviti Privrednoj komori sugestije na predlog razmatranih dokumenata. Privredna komora će zahtjeve objeditiniti i proslijediti Regulatornoj agenciji za energetiku i Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Regulatorna agencija za energetiku će uzeti u obzir stavove predstavnika vodovodnih preduzeća i ubrzo organizovati javnu raspravu o konačnim nacrtima četiri podzakonska akta i to: Metodologije za određivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti; Pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti;. Pravila o određivanju i poređenju indikatora poslovanja vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti i Pravila o minimumu kvaliteta i obima poslova regulisanih komunalnih djelatnosti na koju će biti pozvani predstavnici komunalne privrede i sva zainteresovana lica, radi sagledavanja ovih akata i davanja  sugestija.