You are here

Arbitraža će unaprijediti poslovni ambijent

07/10/2014

Usvajanjem zakona o arbitraži biće stvoren pravni osnov za unaprijeđenje poslovnog ambijenta i pravnu i ekonomsku stabilnost, ocijenjeno je 7. oktobra 2014. godine u Privrednoj komori Crne Gore, na okruglom stolu koji je organizovan u okviru javne rasprave o nacrtu pomenutog akta.

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom pravde, izradila je Nacrt zakona o arbitraži. Izradu ovog zakona finansijski je podržala Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu kroz projekat „Rješavanje biznis barijera u Crnoj Gori kroz inovativne tehničke intrvencije i unapređenje zakonodavnog okvira”.
Radna grupa je tokom izrade Nacrta zakona o arbitraži sarađivala sa Sekretarijatom UNCITRAL-a koji je dao mišljenje kojim ističe da su struktura i sadržaj Nacrta zakona o arbitraži u potpunosti dosledni UNCITRAL-ovom Model Zakonu o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži.
Savjetnik Privredne komore Stanko Zloković je kazao da se donošenjem zakona o arbitraži upotpunjuje pravni okvir za vođenje arbitražnih sporova.
- Arbitraža kao vansudsko rješavanje sporova ima značajne prednosti u odnosu na postupke pred sudovima. Jedna od njih je stručnost arbitara za određenu vrstu spora, s obzirom na činjenicu da stranke obično biraju za arbitre eksperte iz oblasti koja je predmet spora - rekao je Zloković.
On je, kao prednosti, između ostalog, naveo brzinu postupka i jednostepenost u odlučivanju, jer arbitražna odluka ima snagu pravosnažne sudske presude.
- Sam postupak arbitraže ima minimum formalnosti, a takođe je važna i tajnost postupka i odluke. Ponekad je za privredne subjekte izuzetno važno da taj spor koji imaju sa svojim partnerom ili ugovaračem ne bude javno objavljen, jer može da remeti njihov ugled - objasnio je Zloković.
Imajući u vidu da efikasnost arbitraže ima direktan uticaj na poslovni ambijent i razvoj ekonomije, on je pozvao privrednike da prilikom zaključivanja ugovora u njega unesu arbitražnu klauzulu kojom daju nadležnost Spoljnotrgovinskoj arbitraži pri Privrednoj komori Crne Gore za rješavanje eventualnih sporova.
Generalna direktorica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde Branka Lakočević podsjetila je da je od Komore potekla inicijativa za izradu posebnog zakona koji će regulisati arbitražno rješavanje sporova.
- Ministarstvo pravde je prepoznalo značaj koji ovakav način rješavanja sporova ima za pravni i ekonomski sistem. U sveobuhvatnom procesu evropskih integracija pitanje rješavanja postupka na alternativni način postaje sve aktuelnije - kazala je Lakočević.
Prema njenim riječima, u prethodnom periodu preduzete su značajne aktivnosti da bi se sudski postupak učinio što efikasnijim.
- Postupak pred arbitražom kao jedan od najznačajnijih alternativnih načina rješavanja sporova u svijetu u prethodnom periodu u Crnoj Gori nije značajnije razvijan - ocijenila je Lakočević.
Odredbe koje su regulisale taj postupak sadržane su u zakonima o parničnom postupku i o međunarodnom privatnom pravu.
- Tendencija u savremenim pravnim sistemima je da ovaj postupak bude regulisan posebnim i jedinstvenim zakonom - navela je Lakočević.
Ona je saopštila da je, u želji da se taj način rješavanja sporova što više promoviše i aktuelizuje, imajući u vidu položaj Crne Gore kao zemlje koja je privlačna za međunarodne investicije, odlučeno da se izdvoje odredbe o arbitraži iz Zakona parničnom postupku u poseban zakon koji bi bio u velikoj mjeri usklađen sa široko prihvaćenim modelom Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL).
- Činjenica da je 90 država u većoj ili manjoj ili manjoj mjeri svoje arbitražne sisteme uskladila sa ovim pravilima daje kredibilitet Crnoj Gori i jača je kao područje na kome se sporovi rješavaju u skladu sa najvišim međunarodno prihvaćenim standardima, čime se jača vladavina prava kao i atraktivnost Crne Gore za strane investicije - navela je Lakočević.
Ona očekuje da će se donošenjem tog zakona stvoriti preduslovi za veće ugovaranje arbitražnog rješavanja sporova, unaprijeđenje postupka kao i da će interesi subjekata biti zaštićeni.
Predsjednik Spoljnotrgovinske arbitraže i Stalnog izbranog suda pri Privrednoj komori Vesko Božović, očekuje da će arbitraža zaživjeti.
- Ovaj zakon je kvalitetno urađen. U Crnoj Gori nemamo tradiciju arbitraže, jer je zaživjela 2006. godine - rekao je Božović, koji je govorio o najznačajnijim rješenjima koja su u nacrtu zakona.
On je istakao da su u centru arbitraže strane u sporu, koje biraju arbitra, jezik rješavanja spora i sjedište postupka, dok je predsjedništvo arbitraže njen administrativni centar koji se stara o zakonitosti i izvršenju odluka.
Arbitražnu odluku, prema njegovim riječima, može da poništi Privredni sud, ukoliko postoje formalno pravni nedostaci, ne ulazeći u meritume arbitraže. On je naglasio da se ovim postupcima ne rješavaju sporovi radnog prava.
Predstavnik Fudbalskog saveza Crne Gore Mladen Ivanović kazao je da predloženi nacrt ne uvažava specifičnosti sporta, te da je potrebno da se u tom smjeru doradi. On je objasnio da je u FSCG arbitraža zaživjela, da godišnje rješava oko 50 sporova, te da nije sporazumna već institucionalna i uređena je Pravilnikom.
Direktor Pravnog sektora Erste banke Veljko Pavićević je kazao da bankarski sektor pozdravlja donošenje ovakvog zakona, te da se mora podizati svijest o prednostima arbitraže u odnosu na sudske postupke.
- Potrebno je stvoriti kredibilitet arbitraže u Crnoj Gori. Jer, nemaju arbitraže u svim zemljama jednak ugled – rekao je Pavićević.
U raspravi su učestvovali profesorica Maja Kostić Mandić, glavni inspektor Uprave za zaštitu kulturnih dobara Gano Đokić, direktorica Agencije za mirno rješavanje sporova Zdenka Burzan, sudije Blažo Jovanić i Nevenka Popović i drugi.
U završnoj reči, Stanko Zloković je kazao da je tekst zakona kvalitetan te da su se na okruglom stolu čule dobre primjedbe i sugestije. Pozvao je učesnike skupa da zajedno rade na promovisanju arbitraže, kao alternativnog rješavanja sporova sa brojnim prednostima u odnosu na sudske.