You are here

Predstavljen Zakon o hemikalijama

26/04/2013

Okrugli sto o Zakonu o hemikalijama organizovan je u Privrednoj komori Crne Gore 26. aprila 2013. godine.

Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma prezentovali su privrednicima Zakon usvojen prošle godine, a koji se primjenjuje se od 1. marta 2013. godine.
Prema riječima generalne direktorice u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Ivane Vojinović, porast upotrebe hemikalija ima za posljedicu, između ostalog, sve izraženiju zabrinutost zbog mogućih uticaja na zdravlje i životnu sredinu.
- Važno nam je da svi budemo dobro informisani o neželjenim svojstvima i efektima hemikalija kako bi se spriječilo da na tržište dospiju hemikalije koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje i životnu sredinu i kako ne bi došle u ruke onih koji bi ih neovlašćeno i neautorizovano koristili. U tom smislu smo pripremili i usvojili ovaj Zakon o hemikalijama koji je bitno promijenjen u odnosu na neke ranije – rekla je Vojinović.
Zakon o hemikalijama je, naime, usklađen sa velikim brojem evropskih regulativa i direktiva kojima je propisana klasifikacija, označavanje, pakovanje, promet, registracija, kao i uvoz i izvoz opasnih hemikalija. Usvajanjem novog zakona stvoren je novi zakonski okvir koji omogućava uspostavljanje, održavanje i unapređivanje sistema upravljanja hemikalijama na teritoriji Crne Gore, osiguravanje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.
- Pripremili smo i već objavili veliki broj podzakonskih akata, a u narednih nekoliko mjeseci ćemo pripremiti one koji nedostaju i zaokružiti zakonodavni okvir čime bismo omogućili punu primjenu ovog zakona do kraja tekuće godine. Želim da vas obavijestim da ćemo tokom naredne godine izraditi prvu nacionalnu strategiju upravljanja hemikalijama u Crnoj Gori kako bismo prije svege definisali mjere koje je neophodno preduzeti u narednom periodu i aktivnosti koje je potrebno sprovesti kako bi u Crnoj Gori imali siguran sistem i okvir za upravljanje hemikalijama i koja nam je potrebna da bi u mjeri u kojoj je to moguće procijenili potrebna finansijska sredstva koja je potrebno uložili kako bi zaista ostvarili zadovoljavajući okvir kada je riječ o upravljanju hemikalijama – rekla je Vojinović.
Predstavnica Privredne komore Crne Gore, Tanja Radusinović podsjetila je na kompleksnost obaveza koje nas čekaju u oblasti zaštite životne sredine vezano za pregovore sa Evropskom unijom. To dodatno naglašava potrebu za ovakvim informativnim i edukativnim skupovima. Kakos vi propisi koji se usklađuju sa direktivima I drugim aktima EU, prije svega moraju na pravi način biti impementirani u praksi, tj. privredi, pravovremeno upoznavanje sa novinama predstavlja prvu kariku ka uspjehu.  
Dragana Raonić i Jelena Plamenac iz Ministarstva održivog razvoja i turizma predstavile su detalje Zakona, te odgovarale na pitanja privrednika koja su se ticala konkretnih efekata novog zakona po njihovo poslovanje.
Izdvajamo da se zakon, između ostalog, ne primjenjuje na radioaktivne hemikalije, neizolovane intermedijere, hemijske supstance koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci (prekursora), hranu i prehrambene aditive, hranu za životinje i aditive za tu hranu, lijekove za humanu i veterinarsku upotrebu, medicinska sredstva, droge, hemikalije koje se smatraju otpadom u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom, municiju i eksplozive, hemijsko oružje i prekursore za hemijsko oružje, predmete opšte upotrebe, kao i hemikalije koje dolaze u neposredan dodir sa hranom itd.
Opasnu hemikaliju, hemikaliju koja sadrži supstance identifikovane kao perzistentne – bioakumulativne - toksične (PBT) ili veoma perzistentne – veoma bioakumulativne (vPvB) i druge opasne hemikalije koje se stavljaju u promet mora da prati Bezbjedonosni list (safety data sheet).
Dobavljač koji stavlja u promet hemikalije čija je ukupna godišnja količina veća od 100 kg dužan je da uz Bezbjedonosni list dostavi i izvještaj o bezbjednosti hemikalije. Na osnovu izvršenog ocjenjivanja, hemikalija se upisuje u registar hemikalija koji vodi Agencija. U registar hemikalija upisuju se hemikalije koje se proizvode ili stavljaju u promet na tržište Crne Gore, navodi se u Zakonu.
Procedura za uvoz i izvoz je zasnovana na Roterdamskoj konvenciji koja reguliše pribavljanje prethodne saglasnosti za međunarodni transport opasnih hemikalija, jačanje podijeljene odgovornosti i koordinacije u oblasti kontrole i nadzora međunarodnog transporta opasnih supstanci, unapređivanje za životnu sredinu prihvatljivog korišćenja opasnih hemikalija. Procedura se odnosi na hemikalije i sa spiska Roterdamske konvencije i na hemikalije koje su zabranjene ili strogo ograničene u okviru Evropske unije.
Zakon takođe propisuje način na koji proizvođаč deterdžentа koji sadrži površinski aktivnu supstancu može stаviti u promet taj deterdžent, te osigurava komunikaciju u lancu snadbijevanja, kako bi se prenijelo obavještenje o opasnosti i riziku koji pojedine hemikalije predstavljaju. Uspostavlja se i mehanizam kontrole upotrebe toksičnih hemikalija prisutnih u životnoj sredini.
Inspekcijski nadzor nad hemikalijama ovim zakonom se prvi put dodjeljuje Ekološkoj inspekciji. Na okruglom stolu je rečeno da je potrebno kadrovski ojačati ovu inspekciju zbog znatnog povećanja obima posla koji Zakon pred nju stavlja.
Predstavnici kompanija koji se bave uvozom I prometom hemikalija, kroz diskusiju su uputili više pitanja predstavnicima zakonopisca, u namjeri da dobiju više informacija o odredbama previđenim konkretnim zakonom, te obavezama koje po privredu iz njega proističu.
Okrugli sto o Zakonu o hemikalijama je jedan u nizu tematskih skupova koje Privredna komora Crne Gore organizuje u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma na temu životne sredine. Naredni okrugli sto na temu: „Izazovi u implementaciji EU propisa u oblasti životne sredine“,zakazan je za 8. maj 2013. godine i u njegovom radu će učestovovati glavni pregovarač Crne Gore, ambasador Aleksandar Andrija Pejović.