You are here

Privrednici o elektronskoj fiskalizaciji

28/09/2018

Privredna komora Crne Gore je u saradnji sa Ministarstvom finansija i Poreskom upravom, 28. septembra 2018. godine organizovala sastanak o Nacrtu zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga i planiranog projekta elektronske fiskalizacije.

Navedeni događaj je još jedna potvrda dugogodišnje kvalitetne saradnje Privredne komore sa organima uprave i institucionalnog partnerstva koje najstarija poslovna asocijacija baštini sa donosiocima odluka u cilju unapređenja poslovnog ambijenta.

U radu sastanka koji je vodio Mitar Bajčeta, savjetnik predsjednika Privredne komore, učestvovalo je više od 50 privrednika, kao i predstavnici Ministarstva finansija i Poreske uprave, na čelu sa Ninom Vujošević - državnom sekretarkom u Ministarstvu finansija.

Predstavnici Ministarstva i Poreske uprave su pojasnili da bi Nacrt Zakona trebalo da rezultira efikasnijom kontrolom transakcija, odnosno svih isporuka proizvoda i usluga, što će značajno doprinijeti smanjenju neformalne ekonomije u ovoj oblasti. Takođe, navode da se predloženim propisom stvaraju uslovi za efikasno upravljanje poreskim kontrolama i postupcima prinudne naplate korišćenjem jasnih podataka o poslovanju obveznika, što će u krajnjem rezultirati postepenim smanjivanjem poreske administracije.

Predstavljena je praktična primjena sistema elektronske fiskalizacije i mogućnosti koje pruža za jednostavnije praćenje regularnosti poslovanja poreskih obveznika sa ciljem usmjeravanja resursa Poreske inspekcije na kontrole bazirane na analizi rizika.

Osnovna primjedba na koju privrednici ukazuju je da Nacrt Zakona neće riješiti pitanje poslovanja subjekata u sivoj zoni i njihovog prevođenja u tzv. formalni sektor. Privrednici smatraju da predloženi propis treba unaprijediti u daljoj komunikaciji donosilaca odluka i realnog sektora, da bi se ostvario željeni efekat poboljšanja poslovnog ambijenta, odnosno jačanja fiskalne discipline. Smatraju da će prelazak na novi sistem evidentiranja prometa izazvati troškove, posebno kod malih i srednjih preduzeća zbog nabavke nove opreme i sticanja digitalnog sertifikata. Takođe, privrednici su ukazali da određena rješenja u Nacrtu zakona ne korespondiraju sa postojećim propisima, pa da treba korigovati predložena rješenja ili pristupiti izmjeni važećih propisa, kako bi se otklonile uočene nelogičnosti za sprovođenje elektronske fiskalizacije. Izrazili su bojazan da bi uvođenje sistema od 1. juna 2019. moglo izazvati poteškoće zbog ljetnje turističke sezone, zato predlažu odlaganje početka implementacije zakona nakon planiranog datuma.

Na primjedbe vezane za potrebu donošenja podzakonskih akata, predstavnici Ministarstva finansija i Poreske uprave istakli su da je njihova izrada planirana u najskorijem roku, te da će se i kroz ovu aktivnost blisko komunicirati sa privredom, u cilju donošenja propisa koji su primjenljivi u praksi, uz predviđeni testni period.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga i planiranog projekta elektronske fiskalizacije otvorena je do 10. oktobra.