You are here

Privrednici o izmjenama Zakona o lukama

23/02/2012

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lukama, koju je 23. februara 2012. godine organizovala Privredna komora u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, bila je prilika za razmjenu mišljenja predstavnika privrede o tom aktu.

Rezultati javne rasprave uzeti su u obzir prilikom kreiranja prijedloga tog zakona.
Koordinatorka za željeznički saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Snežana Đurković u uvodnim napomenama upoznala je učesnike sa najznačajnijim promjenama u odnosu na važeći Zakon o lukama.
U Nacrtu izmjena i dopuna navodi se, između ostalog, da je isključeno postojanje državne pomoći u postupku davanja koncesija pravnim licima na operativnu infrstrukuturu, a pošto je Ustavom Crne Gore i Zakonom o prekršajima isključena mogućnost propisivanja prekršajnih kazni  podzakonskim propisima - uredbom, a pošto  su Uredbom o redu u lukama propisane kaznene odredbe za prekršaje koji ugrožavanju red u lukama, to se ovim zakonom izvršava usaglašavanje sa ustavom i Zakonom o prekršajima.
Dodatna pojašnjenja dali su direktor Lučke uprave Crne Gore Mladen Lučić i pravnica u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Milojka Radoman.
Uslijedila je diskusija o ponuđenim zakonskim rješenjima, tokom koje su predstavnici privrede dali preporuke i sugestije, od kojih su neke članovi radne grupe za izradu Nacrta na samoj sjednici usvojili, dok će određene preporuke biti dodatno razmotrene nakon što ih privrednici dostave u pismenoj formi.
Potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić, na kraju sastanka, zahvalio je učesnicima i najavio javnu raspravu Zakonu o sigurnosti pomorske plovidbe, na istom mjestu, 29. februara 2012. godine.