You are here

Privrednicima predstavljen nacrt Platforme ekonomskog oporavka 2022-2026

28/01/2022

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, u okviru javne rasprave, organizovala je 28. januara 2021. godine prezentaciju nacrta Platforme ekonomskog oporavka 2022-2026. Ova platforma obuhavta predlog mjera po utvrđenim prioritetima koje treba sprovesti u narednom periodu u cilju stvaranja konkurentnije ekonomije koja će obezbijediti uravnotežen regionalni razvoj i položaj svakog građanina.

Dokument je prezentovao ministar ekonomskog razvoja mr Jakov Milatović sa saradnicima, direktoricom Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja Oliverom Vukajlović, te izvršnim direktorom kompanije Fidelity Consulting, MIlošem Vukovićem.

Predsjednica Privredne komore dr Nina Drakić kazala je da Platforma ekonomskog opravka treba da utvrdi jasne smjernice razvoja, uz definisanje konkretnih reformi i investicija za što brži ekonomski oporavak crnogorske ekonomije od strukturnih problema i snažnog uticaja pandemije COVID 19.

– Posebno bih istakla mjere koje su prepoznate u prvom operativnom cilju, odnosno prioritetu Borba protiv sive ekonomije i korupcije gdje ćemo iskoristiti mogućnost da u okviru javne rasprave dostavimo sugestije za uključivanje još nekih, od privrede prepoznatih mjera, koje je neophodno sprovesti kako bi realizacija ovog prioriteta bila uspješna, s posebnim osvrtom na sektor turizma – kazala je Drakić.

Prema njenim riječima, treći po redu operativni cilj, naročito značajan za privredu jeste Diverzifikacija ekonomije i redizajniranje turizma.

– Značaj diverzifikacije privrede i razvoj temeljen na proizvodnji, a ne samo na uslugama, je prepoznat kako kod nas, tako i na globalnom nivou. I u ovom cilju ste prepoznali niz preporuka privrednih subjekata koje ste pretočili u mjere s posebnim osvrtom na podršku investicijama u sektoru proizvodnje hrane, obezbjeđivanja plaćanja domaćih poljoprivrednih proizvođača u što kraćim rokovima, kao i dalje uvezivanje domaće proizvodnje sa turizmom – istakla je Drakić.

Ona se na kraju osvrnula i na značaj postojanja odgovarajuće poslovne infrastrukture: biznis zona, tehnoloških parkova, poslovnih inkubatora, kao i odgovarajućih sistema infrastrukture kvaliteta, naučno-istraživačke, te infrastrukture za razvoj e-uprave.

Ministar ekonomskog razvoja mr Jakov Milatović rekao je da je ova prezentacija organizovana kako bi prije svega dobili što bolje inpute od  privrednika kako bi svi zajedno mogli da implementiraju platformu u narednom periodu.

-Cilj ovog dokumenta je da pomogne donošenju odluka u odnosu na dobro sumirane, obrazložene podatke, te omogući apliciranje za EU fondove i upravljanje zemljom na ekonomičniji način – kazao je on, dodajući da je ponosan na inkluzivnost koja je pratila izradu ovog dokuenta.

Milatović je istakao da se Platforma sastoji od četiri dijela, koji se odnose na: dijagnozu stanja crnogorske ekonomije, analizu finansijskih iskaza kompanija 2015 – 2020. godine, prikupljene reforme i investcije u širokom krugu konsultacija, te operativne ciljeve, prioritete i mjere sa indikatorima.

– Sve ovo mora biti ispunjeno u narednih pet godina kako bismo dostigli krajnji cilj, a to je ulazak Crne Gore u EU – istakao je Miatović

Prema njegovim riječima, principi Platforme ekonomskog oporavka su vrlo jasno precizirani, a između ostalog se odnose na stavljanje građana na prvo mjesto, smanjenje nezaposlenosti, odgovornu socijalnu politiku, zemlju prava sa nultom tolerancijom na korupciju, te uvođenje principa digitalne ekonomije i zelene tranzicije, ali i ohrabrivanje njegovanja privatne inicijative u Crnoj Gori bez koje aposlutno nema ekonomskog razvoja.

Milatović je naveo da je, kako bi se pratila realizacija operativnih ciljeva, predviđen 41 indikator (13 kvalitativnih i 28 kvantitativnih), kao i definisane 223 mjere kako bi se implementirali principi ekonomskog oporavka.

- Ostvarivanjem Platforme ekonomskog oporavka, Crna Gora će 2026. godine biti punopravna članica Evropske unije, sa jakim i nezavisnim institucijama, i sa prosječnim životnim standardom zemalja članica EU -  zaključio je Milatović.

Uslijedila je detaljna prezentacija platforme i diskusija tokom koje su direktorica Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja Olivera Vukajlović i izvršni direktor kompanije Fidelity Consulting, MIloš Vuković odgovarali na pitanja i nedoumice privrednika, te još jednom pozvali da sve predloge i sugestije dostave u pisanoj formi do 31. januara, kada se završava javna rasprava.